Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 17 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Särskilda kostrekommendationer för insjöfisk i Stockholm8.6.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stad avråder från att äta fisk som är fångad i Magelungen och rekommenderar att allmänheten inte äter fisk mer än 2-3 gånger per år från nio utpekade sjöar: Brunnsviken, Ulvsundasjön, Riddarfjärden, Årstaviken, Görväln, Drevviken, Flaten, Trekanten och Sicklasjön. Nya och sänkta riktvärden på EU-nivå av PFAS-ämnen gör att särskilda kostrekommendationer behöver ges. Rekommendationerna gäller tills vidare.

Årets sommartorg och kulturutbud invigda med brassband i Hökarängen7.6.2022 13:49:33 CEST | Pressmeddelande

Idag 7 juni invigdes årets sommartorg och det stora kulturutbudet som kommer att finnas på sommarplatserna. Invigningen ägde rum på David Helldéns torg i Hökarängen. Pia Karlsson, projektledare för Levande Stockholm, berättade om sommarplatserna och trafikborgarrådet Daniel Helldén och kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo invigningstalade och klippte band innan Stockholm Street Brass spelade för Hökarängsbor och besökare.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 17 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation