Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Våld går att stoppa och förebygga - antivåldsveckan i Rinkeby-Kista 28 september-4 oktober22.9.2020 07:51:15 CEST | Pressmeddelande

Att förebygga våld är en fråga för oss alla. För tredje året i rad bjuder Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning in till en antivåldsvecka för att inspirera och öka kunskapen om det förebyggande arbete som pågår året runt. Det blir samtal, workshops och föreläsningar för barn, unga och föräldrar. 400 medarbetare utbildas också i våldsförebyggande metoder.

Krisledningsnämnden – beslut fattade den 16 september 202016.9.2020 14:57:13 CEST | Pressmeddelande

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har finansborgarrådet, i samråd med äldre- och trygghetsborgarrådet och socialborgarrådet, idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som bland annat fattat beslut om att upphäva besöksstoppet vid stadens vård- och omsorgsboenden, vissa LSS-boenden samt vissa boenden inom socialpsykiatrin. Besöksstoppet upphör den 30 september 2020.

Nu öppnas fler bibliotek15.9.2020 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Efter att flera bibliotek har varit stängda på grund av coronapandemin öppnar nu i oktober ytterligare nio bibliotek. Mer och mer av ordinarie verksamhet återupptas. – Det känns bra att vi kan ge stockholmarna bättre möjligheter att besöka oss och använda våra tjänster. Vi vet att det har varit efterlängtat, säger stadsbibliotekarie Daniel Forsman. Sedan september 2020 håller 27 av stadens bibliotek öppet. Från 5e oktober kommer 36 bibliotek att vara öppna. – Ett omfattande arbete har gjorts för att inventera, planera och besiktiga bibliotekslokalerna inför ett utökat öppnande under hösten, säger Daniel Forsman. Programverksamheten startar upp igen Under hösten kommer biblioteken att med försiktighet återuppta programverksamheten gradvis. Varje program bedöms och anpassas utifrån aktuellt läge. Program i bibliotekslokalerna kompletteras med fortsatta aktiviteter i digitala kanaler till exempel bokcirklar. Anpassad och reducerad service På flera av biblioteken är öppettiderna och servic
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation