Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Nyinvigning av Bromstensplan12.11.2021 11:51:50 CET | Pressmeddelande

Igår, torsdag 11 november kl 10.15, invigdes Bromstensplan av stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac, trafikborgarrådet Daniel Helldén och Annika Friberg, ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd. Bromstensplan har byggts om under våren, sommaren och hösten och var tidigare en av stadsdelens mest otrygga platser men har nu blivit ett öppet och inbjudande torg med ny belysning, sittplatser och växtlighet.

Pressinbjudan: Välkommen på invigningen av Bromstensplan8.11.2021 14:30:58 CET | Pressinbjudan

På torsdag 11 november klockan 10.15 invigs Bromstensplan i Spånga. Bromstensplan har byggts om och gått från otrygg och mörk plats med fokus på parkering till ett öppet och inbjudande torg med ny belysning och växtlighet. Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac inviger Bromstensplan tillsammans med trafikborgarrådet Daniel Helldén och Annika Friberg, ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation