Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 14 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Stockholms stad häver avtalet gällande Gasklockan med Oscar Properties29.11.2019 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Stockholms stad har vid flera tillfällen uppmanat Oscar Properties att fullgöra sina förpliktelser, trots det har inte tillträde skett och betalning har inte inkommit. Oscar Properties har varit i dröjsmål med betalning av köpeskillingen (på 591 779 428 SEK) sedan 31 oktober 2019. Stockholms stad häver därför överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hjorthagen 1:2 mfl med omedelbar verkan. Försäljning av fd. Gasklocka 4 och tomträttsupplåtelse av fd. Gasklocka 3 kommer inte att ske till Oscar Properties. Om Gasklockan Huset Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli ett landmärke. Enligt detaljplanen ska ett ca 90 meter högt hus med ca 300 bostäder byggas där den rivna Gasklocka 4 tidigare stod och kulturella verksamheter är planerade där fackverket från fd. Gasklocka 3 står idag. Det finns en byggrätt och detaljplanen har vunnit laga kraft. Staden avser att genomföra exploateringen i samverkan med annan byggaktör som senare kommer att utses. Presskontakt Staffan Lo

INBJUDAN till när 8-åringar träffas genom sången - Tvåornas kör gör succé i Stockholm27.11.2019 19:45:18 CET | Pressinbjudan

14 skolor, 38 klasser och därmed närmare 1000 barn i årskurs två träffas nu och ger en konsert. På varje konsert sjunger 200 barn tillsammans, barnen kommer från olika skolor och olika stadsdelar och i publiken möts föräldrar och närstående från hela staden. Barnen kompas av ett live-band från Kulturskolan Stockholm. Denna omgång deltar 14 skolor från Farsta, Vällingby, Hägersten, Tensta, Rinkeby, Södermalm, Norrmalm och Skarpnäck.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 14 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation