Stockholms stad
Stockholms stad

StadsledningskontoretPresskontakt

Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets verksamhetsområden. Kan lotsa journalister till rätt presskontakt inom Stockholms stad.

Om vi inte svarar i presstelefonen, maila gärna dina frågor så hjälper vi vidare.

Tel:08-508 29 999redaktion@stockholm.se

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 17 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Nu startar arbetet med att förstärka Kungsgatans grund mellan Sveavägen och Norrlandsgatan21.2.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan förstärkas. Samtidigt kommer Stockholms stad göra insatser för att öka trivsel, trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet på gatan för gående. Arbetet på gatan startar vecka 9 och hela projektet beräknas vara klart sommaren 2025. Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden men framkomligheten kommer att påverkas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 17 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation