Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Så kan skolan lära eleverna genomskåda falska nyheter

Dela
Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Nu har Statens medieråd tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.
Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda.
Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda.

Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare. Bild är ett språk, språk är makt. Alla, i synnerhet unga, behöver lära sig hur bilder och filmer kan användas för att styra åsikter i en viss riktning. Bilder kan manipuleras och sättas in i fel sammanhang, och de påverkar känslor mer direkt än text.

Att bildens betydelse har ökat i takt med den tekniska utvecklingen är otvetydigt. Vi ”småpratar” med bilder via mobilen, förstärker sms med emojis och konsumerar tv-serier på väg till skolan eller jobbet. Streamingtjänsten Youtube är numera den populäraste sajten, i alla åldrar. Bland barn och unga mellan 11 och 19 år tittar 100 procent på film på Youtube (Svenskarna och internet, 2016, Internetstiftelsen i Sverige).

Barn och unga möter självklart också falska nyheter, vinklade budskap och propaganda. Statens medieråd har därför utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram ett skolmaterial kring propaganda och bilders makt.

Det nya skolmaterialet, som kan användas direkt i klassrummen utan särskilda förberedelser, fokuserar på att stärka barns och ungas förmåga att upptäcka, granska och analysera vinklade budskap, framför allt i form av bild och film.

Del ett i materialet kallas Bild är ett språk. Materialet ger grundläggande kunskaper om bilden som budskapsbärare. Målgrupper är elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Del två, Konsten att övertyga, fokuserar på propaganda. Den tar upp vanligt förekommande propagandastrategier och hur dessa kan användas för att förmedla såväl demokratiska som odemokratiska budskap. Målgrupper är elever på högstadiet och gymnasiet.

I skolmaterialet ingår också en fördjupningsdel för pedagoger och andra vuxna som vill lära sig mer om propaganda.

Paketet kompletteras av två nyinspelade poddar:

  • Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda. Medie- och filmpedagogerna Elin Jönsson och Elisabet Jonsved resonerar kring bilders ökade betydelse.
  • Värna demokratin och stärka eleverna – tips till pedagoger. Undervisningsrådet Hugo Wester på Skolverket om vilka varningstecken kring radikalisering skolpersonal bör ta på allvar och hur man kan agera.

En tredje podd, om falska nyheter och propaganda, spelas in i slutet av januari.

För att se det här innehållet från statensmedierad.se måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Propaganda och bilders makt är en del av No Hate Speech Movement, som Statens medieråd driver på uppdrag från regeringen. Syftet med uppdraget är att förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, samt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt: Helena Dal, verksamhetsansvarig Information och vägledning, 08-665 14 65 eller 076-505 14 65, helena.dal@statensmedierad.se

Bilder

Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda.
Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)
Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år. 

Följ Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Föräldrar & medier 2023: Fler föräldrar anser att myndigheter har ansvar att skydda barn13.12.2023 09:10:00 CET | Pressmeddelande

Andelen föräldrar som tycker att myndigheter bär mycket stort informationsansvar för att skydda barn som medieanvändare har ökat kraftigt på tio år. Samtidigt uppger föräldrar i högre utsträckning att de ”ofta” samtalar med sina barn om medier än vad barnen själva svarar. Det framkommer i ”Föräldrar & medier 2023”, där föräldrar bidrar med uppfattningar om medier och sina barns medieanvändning.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye