Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Statens medieråd och MPRT blir Mediemyndigheten

Dela

Den 1 januari 2024 slås Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ihop till Mediemyndigheten. Statens medieråds uppdrag rörande barns och ungas medieanvändning kommer framöver att hanteras av Mediemyndigheten.

Plattform/Scandinav

Den 20 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. I den aviseras inrättandet av Mediemyndigheten från och med den 1 januari 2024. Mediemyndigheten blir ett resultat av sammanslagningen mellan Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv.

Budgetproposition för 2024 Utgiftområde 1 Rikets styrelse - Medier


Bakgrund

I augusti 2022 avslutades en utredning om konsekvenserna av att Statens medieråd inordnas i Myndigheten för press, radio och tv (Ds 2022:17). Utredningen kom fram till att en sammanhållen myndighet bättre kan möta de förutsättningar, behov och utmaningar som följer av ett medielandskap i ständig förändring. Myndigheterna har idag närliggande uppdrag och uppgifter, bland annat att följa medieutvecklingen. I februari 2023 fick Statens medieråd i uppdrag att förbereda överföring av uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv samt förbereda en avveckling av myndigheten (Dnr Ku2023/00116).

Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv

Uppdrag till Statens medieråd att förbereda överföring av uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv samt förbereda en avveckling av myndigheten

Fakta: Statens medieråd

Statens medieråd är en myndighet under Kulturdepartementet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare samt skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Myndigheten är ett kunskapscentrum för frågor som rör barns och ungas medieanvändning samt för medie- och informationskunnighet. Statens medieråd fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt.

statensmedierad.se

Fakta: Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och att konsumenten ska ha tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier.

mprt.se

Kontakter

Bilder

Länkar

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Föräldrar & medier 2023: Fler föräldrar anser att myndigheter har ansvar att skydda barn13.12.2023 09:10:00 CET | Pressmeddelande

Andelen föräldrar som tycker att myndigheter bär mycket stort informationsansvar för att skydda barn som medieanvändare har ökat kraftigt på tio år. Samtidigt uppger föräldrar i högre utsträckning att de ”ofta” samtalar med sina barn om medier än vad barnen själva svarar. Det framkommer i ”Föräldrar & medier 2023”, där föräldrar bidrar med uppfattningar om medier och sina barns medieanvändning.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye