Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Flera nyheter när "Ungar & medier" presenteras på Bokmässan

Dela

Läsandet av böcker ökar, datorspelandet minskar, den upplevda utsattheten på nätet planar ut.

Nu erbjuder Statens medieråd en förhandstitt på nyheterna i 2023 års upplaga av ”Ungar & medier” samt ”Småungar & medier” – Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor.

Resultaten i 2023 års upplaga av rapporterna baseras på en enkätinsamling hösten/vintern 2022, och jämförs med motsvarande insamling 2020 (”Ungar & medier”) och 2018 (”Småungar & medier”). Några av nyheterna är att

  • det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar i alla åldrar, och de som aldrig läser blir färre
  • var femte sexåring har en egen smartphone
  • något färre barn i åldern 9–12 använder sociala medier
  • det digitala spelandet minskar bland de yngsta barnen, och andelen tonårspojkar som ägnar mer än 3 timmar/dag åt datorspel minskar märkbart
  • det dagliga tv- och filmtittandet minskar i alla åldersgrupper
  • nära hälften av 13–16-åringarna och över hälften av 17–18-åringarna använder mobilen på natten en gång i veckan eller oftare
  • ökningen av upplevd utsatthet på nätet har avstannat.

Nyheter från rapporterna kommer att presenteras under tre programpunkter på Bokmässan i Göteborg: Forskartorget, En liten scen och Skolspåret.

Fakta: "Ungar & medier"; "Småungar & medier":

Rapporterna baseras på en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska barn och ungdomar om deras medieanvändning och attityder till medier. Föräldrar svarar för barn i åldern 0–8 år men äldre barn svarar själva på enkäten. Det är SCB som genomför urval och datainsamling. Datainsamlingen till de aktuella rapporterna skedde hösten/vintern 2022. De fullständiga rapporterna “Ungar & medier 2023” samt “Småungar & medier 2023” publiceras inom några veckor. Senare i höst publiceras även rapporten ”Föräldrar & medier”.

Rapporterna utgör Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor och har genomförts ungefär vartannat år sedan 2005 av Statens medieråd.

Statens medieråds uppdrag förs 1 januari 2024 över till Mediemyndigheten. Frågor om barns och ungas medieanvändning kommer därmed att ingå i uppdraget för Mediemyndigheten.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt:
Maria Ripenberg
Tel: 08-665 14 65; 076-505 14 65
E-post: maria.ripenberg@statensmedierad.se

Dokument

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Statens medieråds uppdrag förs 1 januari 2024 över till Mediemyndigheten, tidigare Myndigheten för press, radio och tv. Frågor om till exempel barns och ungas medieanvändning samt medie- och informationskunnighet kommer därmed att ingå i uppdraget för Mediemyndigheten.

Följ Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Föräldrar & medier 2023: Fler föräldrar anser att myndigheter har ansvar att skydda barn13.12.2023 09:10:00 CET | Pressmeddelande

Andelen föräldrar som tycker att myndigheter bär mycket stort informationsansvar för att skydda barn som medieanvändare har ökat kraftigt på tio år. Samtidigt uppger föräldrar i högre utsträckning att de ”ofta” samtalar med sina barn om medier än vad barnen själva svarar. Det framkommer i ”Föräldrar & medier 2023”, där föräldrar bidrar med uppfattningar om medier och sina barns medieanvändning.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye