Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Föräldrar & medier 2023: Fler föräldrar anser att myndigheter har ansvar att skydda barn

Dela

Andelen föräldrar som tycker att myndigheter bär mycket stort informationsansvar för att skydda barn som medieanvändare har ökat kraftigt på tio år. Samtidigt uppger föräldrar i högre utsträckning att de ”ofta” samtalar med sina barn om medier än vad barnen själva svarar. Det framkommer i ”Föräldrar & medier 2023”, där föräldrar bidrar med uppfattningar om medier och sina barns medieanvändning.

Föräldrar & medier 2023 redovisar resultaten från undersökningen av vårdnadshavares attityder till och åsikter om olika aspekter av barns medieanvändning.
Föräldrar & medier 2023 är den tredje delen av Sveriges största statistiska undersökning av barns medievanor och attityder till medieanvändning, Ungar & medier. Omslagsfoto: Marie Linnér/Scandinav.

Andelen föräldrar som anser att myndigheter genom information har ett mycket stort ansvar för skydd av barn och unga som medieanvändare har på ett decennium ökat med tiotals, i vissa åldersgrupper tjugotals, procentenheter. Samhällets skydd av barn anses absolut sämst när det gäller vissa internetmedier, som online-spel och sociala medier.

Föräldrar är mer skeptiska och mindre positiva gentemot sociala medier än för fem år sedan, och det finns en stor oro kring barns generella internetanvändning. Störst är oron över att barnet ska råka ut för vuxna som söker sexuell kontakt eller att barnet ska få sexuella kommentarer/förslag på internet – dock är det en betydligt mindre andel som erfarit att sådant faktiskt skett. Oron för mobbning och hot visar sig vara mer i linje med faktiska händelser.

Det egna ansvaret för att skydda barnen tar föräldrar främst genom att prata med sina barn, åtminstone från fem års ålder och uppåt. Hur mycket föräldrar och barn pratar om till exempel spel online skiljer sig dock betydligt åt, beroende på om frågan ställs till föräldrar eller till barnen själva.

Fakta:

”Föräldrar & medier 2023” är den tredje och sista rapporten i serien "Ungar & medier", som är Sveriges största undersökning av barns och ungas medievanor. ”Ungar & medier 2023” och ”Småungar & medier 2023” publicerades tidigare under hösten 2023.

"Föräldrar & medier" baseras på en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska föräldrar om deras uppfattningar om medier och sina barns medieanvändning.

Förra gången ”Föräldrar & medier” gavs ut var 2019.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt:
Maria Ripenberg
Tel: 08-665 14 65
E-post: maria.ripenberg@statensmedierad.se

Länkar

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

1 januari 2024 blir Statens medieråd Mediemyndigheten tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv.

Följ Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye