Metalliska material

16 miljoner till kompetensförsörjning inom svensk metallindustri

Dela

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning”. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Lotta Sörlin, biträdande programchef för Metalliska material. Foto: Pia Nordlander, Bildn
Lotta Sörlin, biträdande programchef för Metalliska material. Foto: Pia Nordlander, Bildn

Sveriges metallindustri är en väl etablerad global aktör med marknadsledande produkter och framstående, industriförankrad forskning. För att behålla och stärka sin position är det viktigt att industrins medarbetare fortsatt har den kompetens som krävs och kan utföra sitt arbete i en stimulerande, ändamålsenlig och säker omgivning.

Det handlar om att rekrytera personal med rätt kvalifikationer och att utveckla befintlig personal, organisation och arbetsmiljö för att möta framtidens utmaningar. Detta är förutsättningar för att vara en attraktiv och socialt hållbar arbetsgivare liksom för stärkt global konkurrenskraft.

– En god kompetensförsörjning är avgörande för att svensk metallindustri ska kunna behålla och stärka sin globala konkurrenskraft och sociala hållbarhet. Det är en av metallindustrins allra viktigaste utmaningar. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan finansiera fyra nya projekt inom Metalliska material som på olika sätt kommer att stärka metallindustrins kompetens och attraktivitet, säger Lotta Sörlin, biträdande programchef för Metalliska material.

De fyra beviljade projekten är:

Digital platsutveckling och kompetensförsörjning för bruksorter & landsbygder (HÅLLBARA PLATSER)

Ett nytt sätt att arbeta med kompetensförsörjning har visat sig vara att öka platsattraktiviteten som helhet i bruksorterna. HÅLLBARA PLATSER ska få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera den kompetens som behövs.

HÅLLBARA PLATSER har en total budget på 1,95 miljoner kronor varav 950 000 kronor kommer från Vinnova.

Utveckling av kvalitetssäkrad plattform med digitala test för industriteknisk gymnasieutbildning (DQAS)

Genom att nyttja digitala verktyg i utbildning och provhantering samt ett internationellt erkänt utbildningssystem vid utbildning av svetsare kan företagen säkerställa att den personal de anställer har en god utbildningsnivå samt att personalen kan jobba i de länder där företaget har verksamhet. DQAS ska arbeta mot att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras och kvalitetssäkras i en onlineplattform.

DQAS har en total budget på 1,5 miljoner kronor varav 750 000 kronor kommer från Vinnova.

Integrering av organisatorisk och social arbetsmiljö i den tidiga projekteringsprocessen (PrOSA)

Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. PrOSA ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin.

PrOSA har en total budget på cirka 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Kompetensförsörjning i metallindustrin (KOMPET)

Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. KOMPET ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin.

KOMPET har en total budget på cirka 6,9 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lotta Sörlin, biträdande programchef för Metalliska material. Foto: Pia Nordlander, Bildn
Lotta Sörlin, biträdande programchef för Metalliska material. Foto: Pia Nordlander, Bildn
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri26.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart samhälle. För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Nytt verktyg ska hjälpa orter att öka attraktiviteten26.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Basindustrin är mestadels platsbunden och kan som regel inte flytta sina verksamheter. Därmed blir platsen och dess identitet en väsentlig faktor i syfte att utveckla en attraktiv, potentiell bo-och arbetsplats för framtida generationers individer och familjekonstellationer. Ett nytt sätt att arbeta med kompetensförsörjning har därför visat sig vara att öka platsattraktiviteten som helhet i bruksorterna. HÅLLBARA PLATSER, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera den kompetens som behövs.

Nytt projekt ska se över digitala utvecklingsverktyg för svetsare25.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Genom att nyttja digitala verktyg i utbildning och provhantering samt ett internationellt erkänt utbildningssystem vid utbildning av svetsare kan företagen säkerställa att den personal de anställer har en god utbildningsnivå och att personalen kan jobba i de länder där företaget har verksamhet. DQAS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material projektet ska arbeta mot att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras och kvalitetssäkras i en onlineplattform.

Forskningsprojekt ska lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin23.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. PrOSA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin.