Göteborgs stift

20 kyrkor byggda under 20 år med insamlade medel

Dela

Göteborgs småkyrkofond bildades 1946 och under en expansiv tid i Göteborgs stads historia finansierade, byggde eller stod fonden bakom drygt 20 talet småkyrkor. Nu har samtliga kyrkor överlämnats till respektive församling. De sista att lämnas över var Skårs kyrka och Buråskyrkan som i oktober överlämnades till Örgryte pastorat resp. Domkyrkopastoratet.

Skårs kyrka i Örgryte församling invigdes 1959 och överlämnades 2020 till Örgryte pastorat, som en av de sista kyrkorna som ägdes av Göteborgs småkyrkofond. (Foto: Torgny Lindén)
Skårs kyrka i Örgryte församling invigdes 1959 och överlämnades 2020 till Örgryte pastorat, som en av de sista kyrkorna som ägdes av Göteborgs småkyrkofond. (Foto: Torgny Lindén)

Sverige har tre stora kyrkobyggnadsperioder; under medeltiden när kristendomen kom till Sverige, under 1800-talet när vi hade en stor befolkningsökning som gjorde att de små kyrkorna inte räckte till samt under 1900-talet när städerna expanderade och kyrkorna i många fall kom att ligga utanför stadskärnan och de nybyggda bostadsområdena.

I GÖTEBORGS STAD VAR EXPANSIONEN SNABB och två försök att få till stånd en församlingsindelning som var anpassad efter stadens tillväxt misslyckades. Istället samlades ”präster och lekmän” i Göteborgs småkyrkostiftelse för att på frivillighetens grund bygga nya mindre stadsdelskyrkor som arbetscentra i ”småkyrkodistrikt” inom dåtidens jättestora stadsförsamlingar.

Med stöd från den centrala Göteborgs småkyrkostiftelse startades lokala stiftelser i de nya småkyrkodistrikten. Exempel på tidiga sådana småkyrkodistrikt med lokala småkyrkostiftelser är Skår, Burås (Krokslätt), Guldheden och Tolered. Metoden man använde var att snabbt få till stånd en provisorisk gudstjänstlokal och en ”småkyrkopräst” som kunde leda arbetet på platsen för att få till stånd en permanent småkyrka.

DE FÖRSTA PROVISORISKA SMÅKYRKORNA var arméns utrangerade beredskapsbaracker. Två baracker i rad där taket höjdes på den ena samt en liten klockstapel bredvid blev en utmärkt tillfällig kyrka för att den informella ”småkyrkoförsamlingen” skulle få en hemvist för gudstjänst och vardagsarbete. Den första barackkyrkan i Guldheden finns för övrigt kvar, men har överlåtits till annat kyrkosamfund. Den ligger precis nedanför Guldhedens kyrka.

DE FEM FÖRSTA PERMANENTA SMÅKYRKORNA finansierades helt med insamlade medel, ytterligare fem bekostades till c:a hälften av insamlade medel och resterande övervägande av kyrkoskattemedel. Sammanlagt har Småkyrkorörelsen stått bakom drygt 20 kyrkor i Göteborgs stad.

De småkyrkor som uppfördes i Småkyrkostiftelsens/Småkyrkofondens regi förblev i Småkyrkofondens ägo men brukades av församlingen. Från 1990-talet har emellertid småkyrkorna successivt överlåtits till församlingarna.

VID INGÅNGEN AV 2020 ÅTERSTOD SEX SMÅKYRKOR som ägdes av Göteborgs småkyrkofond. Fyra av dessa överläts den 1/7 och två den 1/11 till sina respektive pastorat. Kyrkorna är Brunnsbokyrkan (Backa pastorat), Furåsens kyrka (Västra Frölunda pastorat), Kungsladugårds och Kaverös kyrkor (Carl Johans pastorat), Skårs kyrka (Örgryte pastorat) och Buråskyrkan (Domkyrkopastoratet). De två sista kyrkorna som också hör med till de första provisoriska småkyrkorna på 40-talet, Skår och Burås, har överlåtits från den 1/11.

I och med att dessa sex småkyrkor har överlåtits är Göteborgs småkyrkofonds uppgift att uppföra och äga småkyrkor slutförd och småkyrkorna har blivit en viktig och permanentad del av Svenska kyrkans församlings- och gudstjänstliv i Göteborgs stad! Kyrkfolkets initiativ 1946 har avhjälpt en prekär situation och lever vidare.

Småkyrkostiftelsens förste ordförande, domprost Elis Malmeström, skrev en gång om en annan rörelse: ”Den har genom sitt arbete upphävt sig själv”. Detsamma kan nu sägas om Göteborgs småkyrkofond.

Per Eckerdal, biskop emeritus, 070-215 63 60
per.h.eckerdal@telia.com


GÖTEBORGS SMÅKYRKOSTIFTELSE bildades 1 november 1946. Namnet Göteborgs småkyrkostiftelse har i senare tid ändrats till Göteborgs småkyrkofond. Förste ordföranden var domprosten Elis Malmeström och sekreterare och verkställande ledamot pastorn i Evangeliska Brödraförsamlingen, tillika kyrkoadjunkt i Örgryte Gunnar Rudborg.

Ett urval småkyrkoområden i Göteborg och invigningsår för permanenta kyrkor:

 • Skår - Skårs kyrka 1959
 • Burås – Buråskyrkan 1971
 • Björkekärr – Björkekärrs kyrka 1957
 • Guldheden – Guldhedskyrkan 1966
 • Kortedala – Allhelgonakyrkan 1956
 • Brunnsbo – Brunnsbo kyrka 1972
 • Tolered – Tolereds kyrka 1962
 • Biskopsgården – Biskopsgårdens kyrka 1961 (slutligen byggd i samfällighetens regi eftersom Biskopsgården blev eget pastorat 1962)
 • Länsmansgården – Länsmansgårdens kyrka 1972
 • Paternoster – Paternosterkyrkan 1973 (upphörde som kyrka och såldes 2011)
 • Kungsladugård – Kungsladugårds kyrka 1960
 • Högsbo – Högsbo kyrka 1964 (slutligen byggd i samfällighetens regi eftersom Högsbo blivit egen församling)
 • Näset – Näsets kyrka 1967
 • Älvsborg – Furåsens kyrka 1972

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Skårs kyrka i Örgryte församling invigdes 1959 och överlämnades 2020 till Örgryte pastorat, som en av de sista kyrkorna som ägdes av Göteborgs småkyrkofond. (Foto: Torgny Lindén)
Skårs kyrka i Örgryte församling invigdes 1959 och överlämnades 2020 till Örgryte pastorat, som en av de sista kyrkorna som ägdes av Göteborgs småkyrkofond. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Diakon- och prästvigningar med restriktioner8.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Söndagen den 13 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, sex till diakoner och en till präst. Med rådande pandemi-restriktioner om max 50 deltagare delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda in åtta personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. Vid gudstjänsten tas också en pastor emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

109 kyrkor i Göteborgs stift delar på 62 miljoner för bevarandet av kulturarvet26.5.2021 10:15:38 CEST | Pressmeddelande

Sammanlagt 109 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och sydvästra delen av Västergötland får dela på 62 miljoner kronor under 2022-2023. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen KAE till restaureringar etc av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum