Stångåstaden

2020 - året då hemmet blev en central plats i vår tillvaro

Dela

Bokslutet är klart och vi håller precis på att lägga 2020 bakom oss. Året som gick har givetvis påverkats i väldigt stor utsträckning av den globala pandemin. Vi har genomfört en mängd åtgärder för att minska risken för smittspridning och för att skydda våra medarbetare och kunder. Bostäder klassas inte som samhällskritisk verksamhet men borde kanske göra det.

©-crelle-fotograf-norrkoping
©-crelle-fotograf-norrkoping

För att kunna ge våra kunder en bra och professionell service har vi under året hållit igång mycket av vår ordinarie verksamhet men det har varit viktigt för oss att ta ansvar i en svår tid. Våra hyresgäster fick en hyresreduktion de första tre månaderna av pandemin medan vi har arbetat med individuella lösningar för våra lokalhyresgäster – allt för att kunna stötta på bästa sätt. Vi kan också konstatera att Stångåstaden var det bostadsbolag i regionen som gjorde den minsta hyreshöjningen under förra året.

För att inte tappa tempo så har vi hållit igång vår nyproduktion och renoverat i samma höga takt som vi brukar. Vid årsskiftet pågick produktion av ca 750 nya bostäder och under 2020 färdigställdes 234 lägenheter. Vi genomförde omfattande renovering av ca 250 lägenheter och satsade totalt 392 mkr på underhåll. Detta har varit av stor vikt, inte minst för alla våra entreprenörer och andra samarbetspartners, tillsammans har vi hjälp till att hålla igång arbetsmarknaden i vår region.

Ekonomin har påverkats både positivt och negativt. Kostnader för hyresrabatter, reparationer, vattenskador och inre underhåll har ökat medan kostnader för administration har minskat. Trots krisen är vårt bokslut starkt. Bostäder har sannolikt påverkats mindre än kommersiella fastigheter. Koncernen redovisar ett resultat före skatt om 249 mkr. Då ingår försäkringsersättningar netto för skadorna i samband med explosionen på Ådalagatan 2019 och sommarens fastighetsbrand i Skäggetorp med ca 37 mkr. Rensat för dessa engångsposter samt återtagna nedskrivningar uppgår resultatet till ca 205 mkr. Det är i nivå med vår budget.

Vi har fokus på ekonomisk hållbarhet. Ett bostadsbolag hanterar mycket stora ekonomiska värden och Stångåstaden är mitt inne i en period med historiskt tunga investeringar. Det är oerhört viktigt att vi hushållar på bästa sätt med våra resurser och ser till att de investeringar vi gör är långsiktigt lönsamma.

Stångåstaden har en vision – Ett steg före – som bland annat innebär att vi vill vara med och driva branschutveckling. Styrelsen har också lagt fast en mycket offensiv affärsplan. Vi har därför ställt om organisation under 2020 och jobbar mer teamorienterat och tvärfunktionellt. Vi håller också på att bygga upp en ny enhet för affärsutveckling för att höja tempot inom innovation och digital transformation.

Stångåstaden arbetar värderingsstyrt och har en stark företagskultur med fokus på kunder, hållbarhet och utveckling. Vi har en massa duktiga medarbetare som gör skillnad. Det gör att framtiden känns trygg med en kompetent, framåtriktad organisation och ett bolag med stark finansiell ställning. Vi har all möjlighet att kunna fortsätta bidra till Linköpings utveckling.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

©-crelle-fotograf-norrkoping
©-crelle-fotograf-norrkoping
Ladda ned bild

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Byggagendan med 17 förslag för ökat byggande7.7.2021 09:58:48 CEST | Blogginlägg

Bostadsbristen är fortfarande ett stort problem. Det är inte bara ett storstadsfenomen utan finns i väldigt många av landets kommuner. Bostäder är en grundförutsättning för att städer ska kunna växa, attrahera nya invånare, klara kompetensförsörjningen och skapa tillväxt. Vi står inför en mängd utmaningar i branschen. Vi behöver bygga mer för att klara bostadsförsörjningen och samtidigt hantera kostnadsutvecklingen, snabba upp processerna kring byggande och bidra till klimatomställningen.

Fler kan ladda elbilen med nya laddkluster14.6.2021 12:29:00 CEST | Pressmeddelande

En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet tillsammans med en önskan om att gynna ett hållbart resande, har gjort att Stångåstaden tillsammans med Tekniska verken har skapat två så kallade laddkluster i Linköping. Att bygga laddkluster, med flera laddplatser samlade på ett och samma ställe, är en del i en ny strategi för att kunna erbjuda framför allt Stångåstadens hyresgäster utökade möjligheter att ladda sina elbilar. Visar sig satsningen framgångsrik kan Linköping få fler laddkluster framöver.

Digital verksamhetsberättelse berättar om Stångåstadens satsningar för ett mer hållbart Linköping17.5.2021 14:52:02 CEST | Nyheter

Stångåstadens uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo och leva i. Det görs till exempel genom att med omtanke fortsätta bygga bort bostadsbristen och säkerställa bra, sunda och trygga hem till en femtedel av Linköpings invånare. I Stångåstadens digitala verksamhetsberättelse, som innehåller både års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om bolagets bidrag till ett mer hållbart Linköping.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum