Lantbrukarnas Riksförbund

300 miljarder fler insekter och djur tack vare bönder

Dela

300 miljarder fler insekter per år föds i de våtmarker som anlagts av bönder de senaste decennierna. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och lantbrukarna vill nu öka takten i att återskapa våtmarker. Det hjälper trollsländor, grodor och fåglar.

Flera internationella rapporter beskriver hot mot den biologiska mångfalden genom att antalet insekter minskar. Odling av livsmedelsgrödor och foder påverkar populationer av insekter både positivt och negativt. Till de positiva sakerna hör att de våtmarker som lantbrukarna anlägger gynnar trollsländor och andra insekter. Ofta sker återskapande av våtmarker i områden där odlingen är som mest intensiv och därför blir de extra värdefulla just där. Hushållningssällskapet i Halland har i en vetenskapligt publicerad studie tidigare visat att våtmarker hjälper rödlistade fåglar och grodor.

– Nu ser vi att även trollsländor gynnas av de våtmarker som anläggs. I anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet i södra Halland har vi bland annat hittat både citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända. Båda arterna är skyddade på EU-nivå, berättar John Strand som är limnolog och projektledare för EU-projektet LIFE-GoodStream.

Lantbrukssatsningarna Greppa Näringen och LEVA, som genomförs i samarbete mellan Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Lantbrukarnas Riksförbund, har ökat takten på anläggning av våtmarker och så här goda nyheter om deras roll som barnkammare för insekter kommer att inspirera lantbrukare att anlägga ännu fler.

– Det är väldigt stora mängder djur som produceras i en våtmark. I en ett hektar (100x100 meter) stor våtmark produceras i storleksordningen 20 miljoner småkryp per år, om man räknar med 2 000 individer per kvadratmeter. I många anlagda vattenmiljöer i Skåne är antalet betydligt högre och kan vara upp till 100 miljoner småkryp per år, berättar Cecilia Holmström som är biolog på Ekologigruppen AB.

Sedan 1995 har lantbrukare anlagt minst 15 000 hektar våtmarker genom bland annat EU:s landsbygdsprogram. I verkligheten har fler våtmarker skapats då många gör det med egna pengar och de syns då inte i statistiken. 15 000 hektar våtmarker skulle innebära att i storleksordningen minst 300 miljarder extra småkryp föds varje år till nytta för sig själva och som föda åt fåglar och andra. I det stora antalet finns både triviala arter som fjädermygglarver men även v iktiga arter som är listade i EU:s Art- och habitatdirektiv.

Bilden: Citronfläckad kärrtrollslända i anlagd våtmark i södra Halland. Arten är listad i EU:s Art- och habitatdirektiv. Foto: John Strand.

För mer information, kontakta Markus Hoffmann, vattenexpert på LRF, 070-527 54 44.

Mer om LEVA: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/levas-atgardsomraden.html

Mer om Greppa Näringen: https://greppa.nu/

Mer om LIFE-GoodStream: https://goodstream.se/

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Sverige har Europas högsta dieselpris: Regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft11.10.2021 11:50:36 CEST | Pressmeddelande

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten. – Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRFs Palle Borgström.

Beslut om licensjakt på varg ökar lidande och polarisering1.10.2021 11:35:14 CEST | Pressmeddelande

Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands och Örebro län beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten. – Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle29.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor. – Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum