Försäkringskassan

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet inom tandvårdsstödet

Dela
Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

Genom samverkan mellan myndigheter framkom under december 2015 misstankar om att ett antal vårdgivare i stor omfattning brottsligt utnyttjade det statliga tandvårdsstödet. Det förekom bland annat uppgifter om så kallade målvakter som bolagsföreträdare samt att bolag systematiskt begärde för mycket i tandvårdsstöd. Det fanns även misstankar om att pengar via bulvaner och växlingskontor slussades utomlands.

Inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet fick Försäkringskassan utredningsstöd från andra förvaltningsmyndigheter samt rättsvårdande myndigheter, till exempel Polismyndigheten. Arbetet resulterade i insatsen Trollet vars slutrapport nu presenteras. I rapporten framkommer det att samverkan mellan myndigheterna lett till flera fällande domar, att framtida felaktiga utbetalningar stoppats samt att kunskapsnivån om denna typ av brott ökat, vilket kraftigt försvårar liknande brottslighet i framtiden. Rapporten presenterar också tio konkreta rekommendationer för att ytterligare förebygga brott mot tandvårdsstödet.

Försäkringskassan arbetar aktivt med att motverka alla former av bidragsbrott. Men när det gäller avancerade brottsupplägg som i det här fallet kan det vara svårt för Försäkringskassan att nysta upp det på egen hand. Genom myndighetssamverkan får vi tillgång till information och verktyg vi annars inte skulle ha. Det ger oss möjlighet att inte bara hindra att pengar betalas ut fel i det här fallet utan även säkerställa att liknande brott inte kan begås i framtiden, säger Per Eleblad, försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

Ett konkret resultat av insatsen Trollet blev ett anmält ärende till Ekobrottsmyndigheten. Brottsanmälan riktades mot två företrädare för en tandvårdsklinik i Stockholm som senare kom att åtalas för bland annat grovt bidragsbrott och grovt bokföringsbrott. I april 2018 dömde Stockholms tingsrätt en tandläkare och dennes kollega till fleråriga fängelsestraff. I april 2019 fastställde hovrätten domen mot den ena personen. Målet mot den andra personen har ännu inte prövats i hovrätten. Tingsrätten beslutade även om näringsförbud i fem år för bägge.

– Det blev en bra dom, de fälldes på i stort sett samtliga åtalspunkter. Genom det här ärendet hoppades samverkande myndigheter få hjälp att lokalisera brister i systemen och på så sätt få möjlighet att täppa till luckor i framtiden. Ambitionen lyckades och man har efter detta lyckats avvärja liknande brottslighet. Det här ärendet visar också på att de som begår den här typen av brott ofta är kreativa när det gäller att hitta olika bidrag och myndigheter som de kan utnyttja. Förutom angrepp på tandvårdsstödet innehöll det här ärendet även brott mot andra delar av välfärdssystemet såsom bidragsbrott mot såväl Försäkringskassan och A-kassan, bedrägeri mot Arbetsförmedlingen och dess nystartsbidrag samt försäkringsbedrägeri, säger Marie-Louise Pettersson kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Den myndighetsgemensamma satsningen startades 2009. Sammanlagt tolv myndigheter samverkar på regional och nationell nivå för att med gemensamma resurser motverka organiserad brottslighet.

När flera myndigheter kan samverka ökar förutsättningarna för att bekämpa organiserad brottslighet. Det handlar till exempel om att kunna samköra uppgifter i flera olika system, vilket har gjorts i det här fallet. Det innebär att de kriminella får svårare att komma undan. Vi har flera liknande insatser på gång som gäller brott mot välfärdssystemet, säger Johan Grenfors vid polisens nationella operativa avdelning och ordförande för Operativa rådet.

Inom insatsen Trollet har Försäkringskassan arbetat i nära samarbete med Polisen, Ekobrottsmyndigheten samt Skatteverket.

– Skatteverket har, inom ramen för insatsen, bidragit med de uppgifter vi har och kan dela med oss av. Vi har även granskat utförare och höjt skatten för några av dessa, säger Mikael Taaler, enhetschef på Skatteverket.

Bakgrund:

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startades 2009. Satsningen utgår från en gemensam inriktning som beslutas av Samverkansrådet, där varje samverkande myndighet representeras av sin generaldirektör eller motsvarande. Operativa rådet ansvarar för den löpande verksamhet som bedrivs inom satsningen. Samtliga myndigheter finns representerade i Operativa rådet.

 Myndig­heterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkrings­kassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrations­verket, Skatte­verket, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagar­myndig­heten. Myndigheterna samverkar i Nationellt underrättelse­centrum (Nuc) och Regionala underrättelsecenter (Ruc).

Kontaktpersoner för media

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88

Polisen, 010-56 391 70

Skatteverket, 010-574 89 60

Ekobrottsmyndigheten, 070-250 44 29

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Lagändringar och inflation ökar utgifterna för socialförsäkringen6.2.2024 08:55:47 CET | Pressmeddelande

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli ungefär 12 miljarder högre år 2024 än år 2023 och beräknas landa på 246,5 miljarder. Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för både sjuk- och föräldraförsäkringen. Samtidigt ger lagändringar som infördes år 2022 och 2023 ökade kostnader inom sjuk- och aktivitetsersättning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye