Fordonsbesiktningsbranschen

Stora brister i trafiksäkerhets- och miljökontroll enligt ny rapport

Dela
I en ny rapport varnas för stora brister i kontrollen av hur trafiksäkra svenska fordon är. Samma rapport pekar ut att miljökontrollen som sker vid besiktningen inte fungerar. Statistiken visar nu att andelen miljöunderkända fordon kraftigt minskat. Samtidigt finns ingenting som tyder på att fordonsflottan plötsligt blivit avsevärt mycket renare. Statistiken visar istället att tiotusentals fordon nu släpps igenom besiktningen trots att de har ickefungerande avgasrening.

I veckan står Sverige värd för en global trafiksäkerhetskonferens, med deltagare från ett stort antal länder. På agendan står det globala trafiksäkerhetsarbetet och syftet är att komma till bukt med de stora problem som trafikolyckor orsakar världen över. Sverige används ofta som ett positivt exempel i trafiksäkerhetssammanhang, men nu varnar branschorganisationen Fordonsbesiktningsbranschen för att brister finns även i det svenska regelverket.

De regler som styr vad som kontrolleras under besiktningen har inte uppdaterats sedan slutet av 1980-talet. Det innebär bland annat att moderna säkerhetsfunktioner inte kontrolleras och att elbilar inte genomgår någon specifik kontroll. Regeringen meddelade under förra veckan att man höjer ambitionerna i trafiksäkerhetsarbetet, bland annat genom att sätta ett nytt etappmål för minskningen av antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. En del i det borde handla om att modernisera besiktningsreglerna, menar besiktningsbranschen.

-          Vi skulle vilja kontrollera grundläggande moderna säkerhetsfunktioner så att vi kan säkerställa att dessa fungerar och vi skulle vilja kontrollera elbilar på ett bättre sätt ur ett säkerhetsperspektiv. Det är en hygienfaktor att Sverige som trafiksäkerhetsförebild i världen har besiktningsregler anpassade till den moderna fordonsflottan, säger Tord Fornander som är ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

Ändrad miljökontroll innebär fler smutsiga fordon i trafiken

Förändrade regler för bland annat avgasmätning vid besiktningen har inneburit en dramatisk ökning av antalet fordon med felaktig avgasrening som rullar på vägarna. Detta enligt ny statistik som visar att andelen fordon som underkänns på grund av miljöskäl har minskat mycket drastiskt sedan föreskriftsändringen som skedde i maj 2018. I praktiken betyder detta enligt branschorganisationen att tiotusentals fordon som tidigare underkändes och åtgärdades numera kan fortsätta trafikera vägarna och släppa ut hälsofarliga ämnen. Det handlar om cirka 65 000 fordon per år som tidigare underkändes men numera godkänns vid besiktningen.

-          Vi ser en mycket kraftig ändring precis vid regeländringen. Det finns ingenting som tyder på att fordonsflottan plötsligt blev avsevärt mycket renare i maj 2018, snarare visar statistiken att tiotusentals fordon nu släpps igenom besiktningen trots att de har ickefungerande avgasrening. Det är allvarligt, eftersom människor tyvärr blir sjuka och dör av dessa utsläpp, menar Tord Fornander.

Statistiken visar nu att andelen miljöunderkända bensinfordon minskat med 40 procent medan underkända dieselfordon mer än halverats. Enligt Fordonsbesiktningsbranschen placerar sig Sverige nu i bottenskiktet i EU vad gäller kravnivån vid besiktningen. Än så länge har det varit tyst från regeringen, och några planer på att ändra föreskriften finns inte hos Transportstyrelsen, som är ansvarig myndighet.

-          Man måste komma ihåg att för varje månad som reglerna tillåts vara kvar så släpps smutsiga bilar igenom besiktningen, vilket får konsekvenser för människors hälsa. Vi tycker att politiken borde ta ställning för en nollvision, som tydligt pekar ut att Sverige ska vara ett land där ingen dör eller blir allvarligt sjuk på grund av farliga utsläpp från trafiken. Sverige har alla förutsättningar att uppnå detta, men då måste regelverken skärpas, avslutar Tord Fornander.

 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fordonsbesiktningsbranschen
Fordonsbesiktningsbranschen
Storgatan 5
Stockholm

08-782 08 50http://www.fordonsbesiktningsbranschen.se

Fordonsbesiktningsbranschens uppgift är att bevaka och agera i branschgemensamma frågor samt är mötesplats för branschen. Sektionen utgör språkrör för branschgemensamma frågor och representerar branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Följ Fordonsbesiktningsbranschen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fordonsbesiktningsbranschen

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott9.5.2023 09:51:29 CEST | Pressmeddelande

Konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Trots att Fordonsbesiktningsbranschen länge arbetat med en rad förbättringar inom den egna verksamheten för att motverka brott ser branschen ett behov av stärkt samarbete mellan myndigheter och branschen för att motarbeta att mutbrott förekommer. I tätt samarbete med polisen intensifieras därför arbetet med att motarbeta brott inom besiktningsbranschen.

Ny rapport: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning9.3.2023 09:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB), som publiceras idag, visar att Sverige fortsatt ligger långt efter andra länder i EU när det gäller att ställa miljökrav vid besiktning. Nya förslag från Transportstyrelsen om skärpningar av besiktningsreglerna för att bättre kunna kontrollera skadliga utsläpp från trafiken, välkomnas av branschen. Samtidigt är fusk och manipulation av avgasrening ett stort problem, som snabbt kräver nya kontrollmetoder och instrument. Dessutom konstaterar FBB att det fortfarande saknas särskilda besiktningsregler för elbilar.

Ny rapport visar kraftig ökning av körförbud och bromsfel efter besiktningsundantag2.3.2022 09:46:49 CET | Pressmeddelande

Rättelse: Bortse från tidigare pressmeddelande skickat 06:00. Detta är ett uppdaterat och rättat pressmeddelande. Med anledning av coronapandemin förlängdes tillfälligt inställelsetiden för besiktning – nu visar nya siffror från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) att den tillfälliga lagen gav långtgående konsekvenser i Sverige. Bland annat blev över hälften av de tunga lastbilar som utnyttjat undantaget underkända när de senare besiktades. Därtill noterades en påfallande ökning av anmärkningar på bromssystemen. FBB konstaterar också att ingenting har hänt gällande reglerna för besiktning av elbilar – trots att elbilsförsäljningen slog nya rekord under 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum