Region Uppsala

Region Uppsala får nationellt ansvar för avancerad endometriosvård

Dela
Nu står det klart att Region Uppsala tilldelas ansvar för viss nationell högspecialiserad endometriosvård. Beslutet, som fattades av Socialstyrelsen den 25 mars, innebär att avancerade operationer vid endometrios koncentreras till fyra sjukhus i landet.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Det är glädjande att Region Uppsala tilldelats uppdraget att få bedriva nationell högspecialiserad endometriosvård. Det är ett kvitto på den höga kompetens vi har inom endometriosvård och innebär att vi kan arbeta vidare med att utveckla vården ytterligare, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Akademiska sjukhuset har i över 10 år bedrivit endometriosvård och det är roligt att vi nu får fortsätta bedriva det uppdraget som en del av nationell högspecialiserad vård. Nu kan Akademiska sjukhuset fortsätta utveckla forskningen och behandlingen på området samt utöka antalet operationer, säger Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande. 

– Centralisering av den högspecialiserade endometriosvården är positivt för patientgruppen. Härmed ökar möjligheten för en mer jämlik vård, och större chans för fertilitetsbevarande åtgärder oavsett var i landet man bor, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnosjukvård på Akademiska sjukhuset.

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker om tillstånd och Socialstyrelsen beslutar. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt. I och med förändringen omvandlades Akademiska sjukhusets två rikssjukvårdstillstånd inom kranofacial kirurgi och brännskadevård till nationell högspecialiserad vård.

Hösten 2009 inrättades landets första endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset i syfte att samla olika kompetenser och öka möjligheterna till bättre utredning och behandling, men också att stärka forskningen på området.

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Den innebär att livmoderslemhinnan växer på felaktiga ställen i kroppen, som på bäckenväggar, äggstockar, tarmar och urinblåsan. Många drabbade lider av cykliska eller kroniska smärtor.

Behandlingen består ofta av en kombination av smärtlindring och hormonbehandling, men de svåraste fallen behöver operation. Tidigare har avancerade endometriosoperationer utförts vid 20-30 kliniker i landet. I och med beslutet om nationell högspecialiserad vård kommer de svåraste fallen i ett första skede koncentreras till fyra sjukhus däribland Akademiska sjukhuset. 

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076-785 4172


Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande: 072 - 227 02 37


Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef kvinnosjukvård, Akademiska sjukhuset:
018-611 57 97
e-post: masoumeh.rezapour.isfahani@akademiska.se

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 28 februari28.2.2024 17:09:05 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda om lokalvård kan utföras i egen regi Fastighet och service ska ta fram ett underlag inför ett beslut om framtidens lokalvård ska upphandlas, eller skötas i egen regi. Utredningen ska återrapporteras på fastighet- och servicenämndens sammanträde i juni 2024. Detta beslutade nämnden vid sitt möte. Lokalvård är en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. En upphandling bör, enligt ärendets handlingar, sättas i gång sommaren 2024. Men inför denna eventuella upphandling vill nu alltså Fastighet och service först låta utreda om det finns positiva effekter med att i stället ta hem lokalvården i egen regi. Till exempel kan samordning och gemensamt nyttjande av resurser ge synergieffekter mellan lokalvård och annan verksamhetsnära (vårdnära) service som utförs i egen regi. Även inom a

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 26 februari26.2.2024 17:55:52 CET | Nyheter

Utbyggnad av förlossningsavdelningen planeras Region Uppsala planerar att bygga ut förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att fler förlossningssalar och stödfunktioner byggs på planet ovanför den befintliga förlossningsavdelningen. Sjukhusstyrelsen beslutade att tillstyrka att ett programarbete startar till en beräknad kostnad av 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden fattar beslut om genomförande av programarbetet vid sitt kommande sammanträde. Svar på granskning av arbete med psykiatrisk vård Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med psykiatrisk vård av barn och unga vuxna. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala säkerställer att barn och unga vuxna inte tappas bort när ansvaret övergår mellan olika aktörer inom den psykiatriska specialistvården. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på att

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden26.2.2024 15:40:46 CET | Pressmeddelande

Planen för regional persontågstrafik skickas ut på remiss Trafik- samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om att skicka förslaget till plan för hur persontågstrafiken bör utvecklas regionalt fram till år 2050 på remiss. Planen är en målbeskrivning av trafiken inklusive vilka infrastruktursatsningar som behöver göras i järnvägsnätet för att tillgodose behovet av persontågstrafik i Uppsala län. Bland remissinstanserna finns kommuner i Uppsala län, Mälartåg och grannregioner. Målsättningen är att planen antas under hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye