Kalmar Öland AirportKalmar Öland Airport

Fortsatt högtflygande klimatmål efter ny kartläggning av Kalmar Öland Airport

Dela
Inom ramen för miljöprojektet Grön Flygplats har Kalmar Öland Airport kartlagt sin klimatpåverkan. Tillsammans med 24 andra regionala flygplatser i Sverige har man satt upp gemensamma mål för att ytterligare minska såväl koldioxidutsläpp som energianvändning samt öka sina cirkulära flöden. Kalmar Öland Airport har sedan många år ett pågående miljöarbete för omställningen. Flygplatsen ser klimatprojektet Grön Flygplats som en värdefull möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga projektdeltagare, men vill även ta rollen som inspiratör för att gynna andra flygplatsers miljöomställning.

 Kalmar Öland Airport i samarbete med andra flygplatser

Kartläggningen som gjorts, var ett första steg i miljöprojektet Grön Flygplats, ett projekt som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Kartläggningen visar att flygplatsernas miljöarbete har kommit olika långt. Genom Grön Flygplats kan flygplatserna hitta idéer och lösningar hos varandra. I det samarbetet hoppas Kalmar Öland Airport kunna bidra med kunskap och erfarenheter till de flygplatser som har mer av sin klimatresa framför sig. Med samarbetet i ryggen kan Kalmar Öland Airport också sätta upp nya mål för sitt eget miljöarbete, genom att dra lärdomar från andra flygplatser.

- Vi har länge jobbat medvetet med att minska våra utläpp och vår energiåtgång, men det finns alltid mer vi kan göra. T ex återvinns mycket av vårt avfall idag, men vi kan helt säkert bli mer innovativa och förflytta oss längre upp i avfallstrappan, säger Karin Lagerlöf, affärsutvecklare och marknadschef på Kalmar Öland Airport.

Kalmar är en av de medlemsflygplatser som redan i dag har bland de lägsta utsläppen av CO2 efter att 2017 ha gått över till fossilfritt HVO i flygplatsens alla fordon.

- Genom projektet Grön Flygplats får vi till oss nya idéer som andra provat och som vi därför vet fungerar och kan använda fortsätter Karin.

Som ett exempel kan nämnas att Kalmar Öland Airport nu ser över möjligheterna att  byta ut gasolen som används vid flygplatsens brandövningar mot en fossilfri metod som prövats och visat sig fungera på några andra flygplatser. Med det utbytet lägger Kalmar Öland Airport en av de sista pusselbitarna på sin väg mot fossilfrihet i den egna verksamheten.

Delad kunskap ger mångfaldig klimatnytta

På samma sätt har Kalmar Öland Airport i projektet delat med sig av den modell som de tillsammans med sin ägare, Kalmar kommun, initierade 2018. Den har använts för upphandling och införande av biobränsle lokalt till inrikesflyget mellan Kalmar och Stockholm. Genom projektet Grön Flygplats har modellen fått spridning och omfånget skalats upp så att fler svenska flygplatser nu kan ta del av den och den kommande upphandlingen.  Därigenom kommer det sannolikt tankas mer bioflygbränsle inrikes framöver.

- Biobränslemodellen är ett exempel på ett kunskapsutbyte som på sikt kan komma att ge en stor klimateffekt för såväl flygbranschen som för samhället i stort. En ökad efterfrågan på bioflygbränsle nationellt, ger ett större underlag för att få i gång inhemsk produktion och på det viset kan vi vara med och påskynda omställningen menar Karin.

  - Flygplatsernas utbyte av varandra är en fin styrka i projektet, säger Mari Torstensson, projektledare för Grön Flygplats. Flygplatserna går gemensamt ihop och tar ansvar för miljön. De utbyter erfarenheter och lär varandra att “plocka lågt hängande frukter” vilket kan göra stor skillnad i verksamheten och omställningen. 

Gemensamma miljömål för alla 25 flygplatser i Grön Flygplats

Projektets pågende och gemensamma mål för de 25 flygplatserna är:

  • Minska energianvändning med 6% från 2018 till 2021 Det innebär en minskning med 2 392 MWh.
  • Minska koldioxidutsläpp med 49% från 2018 till 2021Det innebär en minskning med 877 ton koldioxid.   
  • Minska mängden osorterat avfall med 14% från 2018 till 2021. Det innebär en minskning med 47,5 ton.

Koldioxidreduktion - som en roadtrip på 183 jordsnurr

Grön Flygplats har satt ett riktigt högtflygande mål för insatserna att minska koldioxidutsläppen från flygplatserna. Nästan 50% på tre år. Reduktionen kan jämföras med att köra en genomsnittlig nytillverkad bensinbil 183 varv runt jorden.

- Det är upplyftande att se hur flygplatserna fortsätter att arbeta både målmedvetet och effektivt med miljöarbetet, trots den flerbottnade kris som branschen genomgår just nu, säger Peter Larsson, vd för SRF. Många av våra regionala flygplatser har stora utmaningar med att säkra sin finansiering, samtidigt som de drabbats hårt när resandet minskat av både coronapandemin och ändrade resmönster. Det inger stort hopp att de regionala flygplatserna, trots kriserna, jobbar hårt för det framtida resandet och ökar sitt omställningsarbete med nya konkreta miljömål.

Fakta Grön Flygplats

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskat avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF). Vi jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Genom Grön Flygplats skapas möjligheterna att tanka fossilfritt flygbränsle och att ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Med Grön Flygplats bidrar SRF både till att målen ska nås och även till att förstärka arbetet med att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet på marken minskar. Grön Flygplats är ett treårigt projekt som fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under projekttiden kommer SRF att samarbeta med många externa aktörer för att skapa förutsättningar för det hållbara resandet och möjliggöra att nya smarta produkter och tjänster skapas. Grön Flygplats driver på utvecklingen för att få fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg genom att få fler att köpa biobränsle och deltar i projekt som driver på utvecklingen av el- och hybridflygplan. Resan mot framtiden startar med Grön Flygplats!

Länkar

Presskontakt Grön Flygplats

Mari Torstensson

Projektledare Grön Flygplats
Svenska Regionala Flygplatser
E-post: mari.torstensson@flygplatser.se
Tel: 070-819 21 37

Källor, beräkningar och exempel

Exemplet på koldioxidreduktion är gjord utifrån Transportstyrelsens uppgift om “genomsnittligt koldioxidutsläpp” för kategorin “nyregistrerade bilar 2019” på ca 120g koldioxid per kilometer. Samt jordens omkrets som ca 40 000 km. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Statistik-over-koldioxidutslapp/statistik-over-koldioxidutslapp-2019/ 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Kalmar Öland Airport
Kalmar Öland Airport
Flygplatsvägen
39241 Kalmar

+46480459000http://www.kalmarolandairport.se/

Välkommen till vida världen - now boarding från Kalmar Öland Airport

Kalmar Öland Airport AB är ett samägt bolag mellan Kalmar Kommun och Region Kalmar Län, som i samverkan med kommunerna och näringslivet i Kalmarregionen ska utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget ska tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida flygkommunikationer mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen.

Kalmar Öland Airport arbetar proaktivt med omställningen mot fossilfrihet, dels i den egna verksamheten dels genom iblandning av bioflygbränsle i flygtrafiken från Kalmar. I sin framtidsvision 2030 siktar Kalmar Öland Airport på att fortsatt och tillsammans med andra aktörer, gå i bräschen för omställningen till ett hållbart flyg, med målet om fossilfri linjetrafik 2030.  

 

Följ Kalmar Öland Airport

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kalmar Öland Airport

Reseboom för chartern från Kalmar26.1.2023 13:53:33 CET | Pressmeddelande

Resfebern är ett faktum bland svenskarna och Kalmarborna är inget undantag. Försäljningen från Kalmar Öland Airport har ökat med 143 procent jämfört med månaden innan. Den senaste månaden har även fler resor sålts jämfört med motsvarande period 2020 och beläggningen är nu nästan uppe på samma nivåer som innan pandemin. Sportlovsresorna är nästan slutsålda och inför påsken bokas resorna i snabb takt. En sommarnyhet är Kroatien som är tillbaka i programmet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum