Region Uppsala

Beslut att se över leverantörer av solceller

Dela
Flera stora solcellstillverkare har visat sig ha kopplingar till statliga kinesiska industriprogram med risk för att människor utför arbetsuppgifter under tvång, enligt en ny rapport. Med anledning av detta har Region Uppsala beslutat att säkerställa så att inga inköp av solcellsprodukter sker i ett sammanhang där arbetstagare riskerar att utnyttjas.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Nyligen kom en uppmärksammad rapport från den amerikanska konsultfirman Horizon om solindustrins koppling till den kinesiska Xinjiangregionen, varifrån den större delen av kiselråvaran till solcellerna kommer.    

Enligt rapporten har flera av världens ledande solcellstillverkare djupa kopplingar till statliga kinesiska industriprogram där det finns risk för att människor deltar under hot eller tvång. Riskerna gäller även svenska leverantörer av solceller.

- Vi har blivit uppmärksammade på problematiken och har därför beslutat att Region Uppsala särskilt ska beakta att inga produkter, varor eller tjänster i någon del av leverantörskedjan härstammar från kinesiska Xinjiangregionen i syfte att leva upp till den uppförandekoden för leverantörer som antogs 2013, säger Björn-Owe Björk (KD) ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer utgår från ett FN-initiativ som pekar på vikten av att beställare av varor tar ett både socialt och miljömässigt ansvar.

Enligt fastighet och servicenämndens mål för i år så ska den egna produktionen av förnybar elenergi motsvara 3 procent av den totala mängden inköpt elenergi. Detta ska ske genom installation av solcellsanläggning på Stadsbussdepån och utökning av solcellsanläggningen i Östhammar.

Det gör Region Uppsala till en av regionens största inköpare av solcellsanläggningar.

-  Av den anledningen är det särskilt viktigt att upphandling av nya solcellsanläggningar inte medför att grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Om en leverantör ej kan visa att kraven uppfylls kommer vi inte att anta deras anbud. Här hoppas jag att även andra aktörer tar efter oss, säger Björn-Owe Björk.

Källor:

Chinese Solar Companies Tied to Use of Forced Labor - The New York Times (nytimes.com)
Svenska solceller kopplas till misstänkt tvångsarbete - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Kontakter

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 – 217 32 78

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Mobilt team ska erbjuda cancerpatienter bedömning i hemmet8.12.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet personer som diagnosticeras med cancersjukdom ökar kraftigt. För att kunna möta växande vårdbehov krävs nya arbetssätt. Cancerkliniken på Akademiska sjukhuset har inlett ett nytt samarbete med mobila närvårdsteamet i Region Uppsala. Främsta syftet är att kunna hjälpa cancerpatienter, som akut blivit sämre, i hemmet, med justering av läkemedelsbehandling och bedömning av behov av sjukhusinläggning. Härigenom ska patienterna slippa söka vård akut.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum