Region Uppsala

Beslut att se över leverantörer av solceller

Dela
Flera stora solcellstillverkare har visat sig ha kopplingar till statliga kinesiska industriprogram med risk för att människor utför arbetsuppgifter under tvång, enligt en ny rapport. Med anledning av detta har Region Uppsala beslutat att säkerställa så att inga inköp av solcellsprodukter sker i ett sammanhang där arbetstagare riskerar att utnyttjas.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Nyligen kom en uppmärksammad rapport från den amerikanska konsultfirman Horizon om solindustrins koppling till den kinesiska Xinjiangregionen, varifrån den större delen av kiselråvaran till solcellerna kommer.    

Enligt rapporten har flera av världens ledande solcellstillverkare djupa kopplingar till statliga kinesiska industriprogram där det finns risk för att människor deltar under hot eller tvång. Riskerna gäller även svenska leverantörer av solceller.

- Vi har blivit uppmärksammade på problematiken och har därför beslutat att Region Uppsala särskilt ska beakta att inga produkter, varor eller tjänster i någon del av leverantörskedjan härstammar från kinesiska Xinjiangregionen i syfte att leva upp till den uppförandekoden för leverantörer som antogs 2013, säger Björn-Owe Björk (KD) ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer utgår från ett FN-initiativ som pekar på vikten av att beställare av varor tar ett både socialt och miljömässigt ansvar.

Enligt fastighet och servicenämndens mål för i år så ska den egna produktionen av förnybar elenergi motsvara 3 procent av den totala mängden inköpt elenergi. Detta ska ske genom installation av solcellsanläggning på Stadsbussdepån och utökning av solcellsanläggningen i Östhammar.

Det gör Region Uppsala till en av regionens största inköpare av solcellsanläggningar.

-  Av den anledningen är det särskilt viktigt att upphandling av nya solcellsanläggningar inte medför att grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Om en leverantör ej kan visa att kraven uppfylls kommer vi inte att anta deras anbud. Här hoppas jag att även andra aktörer tar efter oss, säger Björn-Owe Björk.

Källor:

Chinese Solar Companies Tied to Use of Forced Labor - The New York Times (nytimes.com)
Svenska solceller kopplas till misstänkt tvångsarbete - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Kontakter

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 – 217 32 78

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen 31 augusti 202331.8.2023 15:31:41 CEST | Nyheter

Månadsrapport för juli 2023 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 44 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för juli månad. Folktandvården lämnar en prognos på plus 10 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 40 miljoner kronor. Vårdstyrelsen beslutade att en åtgärdsplan ska tas fram och åtgärder vidtas för att nå en budget i balans för Nära vård och hälsa. Initiativ om mottagning för hemlösa i Enköping besvarat Annika Forsell (MP), Ida Harju Håkansson (S) och Neil Ormerod (V) hade väckt ett initiativärende, ”Rädda mottagningen för hemlösa i Enköping”. Enligt förslaget skulle hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur läkarbemanningen vid mottagningen kan säkerställas samt ett förslag till hur samarbetet med Hela Människan Enköping ska utvecklas. Enligt förvaltningens bedömning är läkarbemanningen vid mottagningen för hemlösa redan säkerställd. Det finns också ett samarbete med

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 29 augusti 202329.8.2023 16:24:15 CEST | Pressmeddelande

Hälsoobligationer införs för högt blodtryck I juni beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala ska ge ut en hälsoobligation, på upp till 100 miljoner kronor. I en hälsoobligation lånar regionen pengar på kapitalmarknaden för att finansiera en innovativ eller preventiv insats, men betalar tillbaka lånet utefter resultaten av en sådan insats enligt på förhand fastslagna villkor. På så sätt bär inte regionen ensam den ekonomiska risken vid innovativa och preventiva insatser. Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att det hälsotillstånd som ska adresseras med en hälsoobligation ska vara hypertoni, högt blodtryck. Fyra tänkbara hälsoområden har identifierats: KOL, hypertoni, psykisk ohälsa (depression, oro och ångest) och fetma. Dessa hälsotillstånd har sedan analyserats och utvärderats mot ett antal kriterier. Så som att det ska finnas evidensbaserade interventioner med goda förutsättningar att förebygga hälsotillståndet eller sjukdomsförloppet hos målgruppen – alltså att det i dagl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum