Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg bjöd in till pressträff och visning av det första ambulansflygplanet

Dela
Sammanfattande text och foton från pressträff vid Umeå Airport den 2 september 2021. Efter två år av intensivt utvecklingsarbete tillsammans med flygplanstillverkaren Pilatus Aircraft Ltd, har ett av de sex ambulansflygplanen landat i Sverige. I hangaren vid Umeå Airport har media samlats med regionala företrädare och medarbetare från Svenskt Ambulansflyg.
Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län, klipper band som en ceremoni för ombordstigning av flygplanet. Fredrik Lambeck, Acountable Manager och Michael Visonj, flygchef, håller i bandet.
Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län, klipper band som en ceremoni för ombordstigning av flygplanet. Fredrik Lambeck, Acountable Manager och Michael Visonj, flygchef, håller i bandet.

Se även citat från regionala företrädare som deltog vid träffen (Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Gävleborg, Region Örebro län and Pilatus Aircraft Ltd).

Intresset för flygplanet är stort men det är också ett historiskt ögonblick i uppstarten av ett nationellt ambulansflyg. 21 svenska regioner samarbetar för första gången i ett kommunalförbund och alla får likvärdig tillgång till beredskap dygnet runt, årets alla dagar.

Svenskt Ambulansflyg har operativ driftstart i november vid Umeå Airport, vid Arlanda och Landvetter senast februari 2022.

– Det är en otroligt skön känsla att se flygplanet. Vi gör det här för patienten och med spetsteknik i flygplan och medicinteknik uppnår vi en hög patientsäkerhet. Tillsammans har vi en fantastisk möjlighet att utveckla svensk sjukvård, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd, Region Örebro län.

– Den största vinsten är att vi bygger ett gemensamt system för hela Sverige med samordnade transporter, vilket är långt större än flygplanet. Förutom att ambulansplanet är vackert är jag glad att det har landat, säger Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och regionråd, Region Västerbotten.

Patientsäkerhet och god arbetsmiljö

Den rymliga kabinen är utrustad likt en intensivvårdssal med syrgas, vakuum och luft inbyggt i paneler. En flexibel inredning möjliggör en variation med en eller tre bårar, alternativt enbart sittande passagerare för transport av specialister när patienten inte klarar en förflyttning eller vid transport inför organtransplantation. En innovation är den elektriska bårlyften där patient med medicinteknisk utrustning lyfts ombord i en sammanhållen enhet, vilket bidrar till både säkerhet för patienten och en tryggare arbetsmiljö. En kort landnings- och startsträcka och bra förmåga att landa när sikten är försämrad ger en hög tillgänglighet.

Säkra och likvärdiga patienttransporter

Socialminister Lena Hallengren deltog digitalt vid pressträffen och beskriver vikten av ett system med säkra transporter för sjuka patienter inom och mellan regioner under både normala förhållanden och kriser. Hon betonar likvärdighet som ett övergripande mål och att erbjuda ambulansflyg vid sjukdom och olycka oberoende var i landet man bor.

– Under pandemin har behovet av bra luftburen transport av sjuka patienter blivit extra påtagligt. Regionerna har gjort ett imponerande arbete tillsammans med andra myndigheter i samordning av sjukvård och patienttransporter, beskriver Lena Hallengren, Sveriges socialminister.

Regeringen har bidragit med ekonomiskt stöd till skyndsamma transporter och ambulansflyg under pandemin och har för avsikt att bidra till förstärkning av regionernas ambulansverksamhet för en ökad effektivitet, respons, samordning och kompetenshöjande insatser. Lena Hallengren nämner behovet av ökad samverkan med Norge, Finland och Danmark i den prehospitala vården och önskar stort lycka till i samarbete och samverkan framöver.

Fyra regioner beskriver behovet

– Det gemensamma ambulansflyget är en riktig satsning, trots luftgropar på vägen. Norrbotten nyttjar ambulansflyget mest av alla svenska regioner och jag är nöjd med att det snart är på plats. Nu får vi även kontroll över ambulanserna i luften, säger Kenneth Backgård, (SJVP), styrelseledamot i Svenskt Ambulansflyg och regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten.

– Jag vill att Västernorrlänningen ska ha likvärdiga möjligheter som Sveriges övriga län. Nu gör vi det tillsammans i ett system som omfattar hela landet. Ambulansflyget är nödvändigt för att uppfylla behovet av högspecialiserad vård och när insatser för de mest sjuka koncentreras till ett mindre antal platser i Sverige, säger Glenn Nordlund (S), styrelseledamot i Svenskt Ambulansflyg och regionråd, Region Västernorrland.

– Jag känner stolthet över ett samordnat ambulansflyg för en jämlik vård. Jag önskar Svenskt Ambulansflyg all lycka och ser fram emot att som vårdgivare nyttja tjänsten, säger Hans Svensson, regiondirektör vid Region Jämtland Härjedalen.

– Jag är glad över att stå här idag och varit med under resan i olika positioner inom hälso- och sjukvården. Vi har en utveckling där den högspecialiserade sjukvården koncentreras till ett färre antal sjukhus. Vi behöver ett gemensamt ambulansflyg för transport av patienter från norr till söder och tvärt om. Det är ett nödvändigt komplement till den prehospitala vården, säger Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg.

Nationellt lokaliserad specialistvård

Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg betonar patientsäkerhet och en hög beredskap för att medborgare i samtliga regioner ska kunna ta del av högspecialiserad sjukvård som är nationellt lokaliserad till ett färre antal sjukhus. Anställda piloter har startat sin utbildning och rekrytering av sjuksköterskor till Region Västerbotten är på väg att avslutas. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Akademiska i Uppsala är har startat motsvarande rekrytering till baserna vid Landvetter och Arlanda.

– Vi kan ta ombord specialistteam för svårt sjuka och för tidigt födda barn, ECMO-teams för patienter med behov av artificiell lunga och transplantationsteam med mycket utrustning. Att miljön ombord är tyst och så gott som vibrationsfri gör att vårdpersonalen kan lyssna på patientens andhämtning. Jag ser fram emot operativ driftstart i november, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

– Redan från när kontraktet signerades har projektteamet ställts inför stora utmaningar. Jag vill gratulera Svenskt Ambulansflyg till att ha fått ett ambulansflygplan som motsvarar de förväntningar som ställdes. Just de här flygplanen är något extra och för oss har det betydelse att bevisa vad vi kan prestera för att rädda svenska patienters liv, säger André Zimmerman, Vice President Government Aviation, Pilatus Aircraft Ltd

Kontakter

Bilder

Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län, klipper band som en ceremoni för ombordstigning av flygplanet. Fredrik Lambeck, Acountable Manager och Michael Visonj, flygchef, håller i bandet.
Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län, klipper band som en ceremoni för ombordstigning av flygplanet. Fredrik Lambeck, Acountable Manager och Michael Visonj, flygchef, håller i bandet.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Anders Sylvan, förbundsdirektör Svenskt Ambulansflyg demonstrerar den elektriska bårlyften.
Anders Sylvan, förbundsdirektör Svenskt Ambulansflyg demonstrerar den elektriska bårlyften.
Ladda ned bild
Socialminister Lena Hallengren deltar digitalt.
Socialminister Lena Hallengren deltar digitalt.
Ladda ned bild
Andre Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd och Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län.
Andre Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd och Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län.
Ladda ned bild
Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och regionråd vid Region Västerbotten.
Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och regionråd vid Region Västerbotten.
Ladda ned bild
Kenneth Backgård (SJUP), regionråd, Region Norrbotten
Kenneth Backgård (SJUP), regionråd, Region Norrbotten
Ladda ned bild
Kenneth Backgård (SJUP), regionråd, Region Norrbotten
Kenneth Backgård (SJUP), regionråd, Region Norrbotten
Ladda ned bild
Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg
Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg
Ladda ned bild
Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
Ladda ned bild
Glenn Nordlund, regionråd, Region Västernorrland
Glenn Nordlund, regionråd, Region Västernorrland
Ladda ned bild
Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Andre Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd
Andre Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd
Ladda ned bild
Andre Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd
Andre Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd
Ladda ned bild
Andre Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd
Andre Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd
Ladda ned bild
Anders Sylvan förbundsdirektör Svenskt Ambulansflyg, Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg, André Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd.
Anders Sylvan förbundsdirektör Svenskt Ambulansflyg, Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg, André Zimmermann, Vice President, Pilatus Aircraft Ltd.
Ladda ned bild
Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och regionråd vid Region Västerbotten.
Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och regionråd vid Region Västerbotten.
Ladda ned bild
Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län.
Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län.
Ladda ned bild
Ola Karlsson (M) styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län tillsammans med Peter Olofsson (S) vice styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och regionråd i Region Västerbotten
Ola Karlsson (M) styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län tillsammans med Peter Olofsson (S) vice styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och regionråd i Region Västerbotten
Ladda ned bild

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum