If Skadeförsäkring

If blogg: Sjukvårdsförsäkringens roll i samhället

Dela
Vi frågar Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson om sjukvårdsförsäkringens roll i Sverige i dag.

Vad säger regeringens senaste utredning om sjukvårdsförsäkringar – tränger den undan annan vård?

– Nej. Det framgår också i slutbetänkandet från den regeringsutredning om sjukvårdsförsäkringar som presenterades den 8 oktober 2021. Varken denna eller någon annan utredning eller studie visar att patienter med sjukvårdsförsäkring tränger undan patienter från den offentligfinansierade vården, det vill säga försäkringspatienter går inte före i den offentliga vårdkön.

Utöver den offentligt utförda vården är det vanligt att regioner upphandlar en viss mängd vård med privata vårdgivare. Den kan även sluta avtal med försäkringsbolag vilket sker antingen genom att vårdgivaren har överkapacitet eller att de utökar sin kapacitet. Det innebär att den samlade vårdkakan blir större. De som får vård via sin försäkring får det alltid hos privata vårdgivare och inte genom den offentligfinansierade vården. Det är separata spår. En person som får vård genom försäkringen upptar ingen plats i den offentligfinansierade vårdkön.

Hur ser det allmänna hälsoläget ut idag?

– Vi befinner oss i en pandemi som påverkat både fysisk och psykisk hälsa. Corona oaktat visar Folkhälsomyndighetens undersökningar att en stor andel i befolkningen upplever hälsa och välbefinnande. Samtidigt brottas många människor med ohälsa - ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa är en stor samhällsutmaning som sätter press på våra välfärdssystem, både ur kostnadshänseende och genom ett ökat tryck på vården.

Hur märks det?

– Framför allt genom långa väntetider till både psykolog och planerad specialistvård och operationer. Psykisk ohälsa riskerar att leda till långa sjukskrivningar vilket också syns i Försäkringskassans statistik. Andra livsstilsrelaterade sjukdomar kan också påverka livskvalitén och arbetsförmågan negativt.

Uppskjutna behandlingar och operationer under pandemin har medfört att mer en än halv miljon människor står i kö till specialistvård. Men även innan pandemin väntade många på att få ett förstabesök eller behandling/operation inom specialistvården. Med bättre tillgänglighet till rätt vård, och mer preventiva insatser, skulle vårdbehovet minska. Det är här regeringens fokus borde ligga.

Är det här sjukvårdsförsäkringen kommer in i bilden?

– Ja. Som det ser ut i dag räcker inte de offentliga resurserna, på det sätt de används, till att tillgodose människors behov av vård. Långa väntetider i den offentliga vården är en förklaring till att kompletterande sjukvårdsförsäkring efterfrågas och behövs. Försäkringen är en viktig trygghet för många företagare men också för privatpersoner. Med rätt hälso- och vårdinsatser utan lång väntan främjas arbetsförmåga vilket i sin tur inverkar positivt på ekonomin.

Vad ingår i en sjukvårdsförsäkring och vad skiljer den från det offentliga åtagandet?

– I en sjukvårdsförsäkring ingår olika behandlingar och operationer men också preventiva insatser, allt för att främja hälsa och arbetsförmåga och för att minska risken för lång sjukfrånvaro. Vanligast är behandling av fysioterapeut eller naprapat. Även behandlingar inom hud, öron/näsa/hals och ögon, gynekologi/urinvägar och psykologi är vanligt förekommande. Inom operationer är axel, knä och höft relativt vanligt. All vård föregås av en medicinsk bedömning.

Akutvård, palliativ vård eller högspecialiserad vård som endast finns att tillgå i den offentliga sjukvården ges inte inom sjukvårdsförsäkringen. Inget som omfattas av smittskyddslagen ingår i en sjukvårdsförsäkring, såsom behandling av covid-19. Andra behandlingar som inte utförs inom sjukvårdsförsäkring är kosmetisk behandling och operation, korrigering av brytningsfel i ögon, tandvård, graviditetskontroll eller olycksfall som följer av sport, idrottstävling eller träning som professionell idrottsutövare.

Vad skulle hända om det inte gick att köpa sjukvårdsförsäkringar?

– Om möjligheten till kompletterande försäkring försvann skulle det samlade vårdutbudet minska och väntetiderna till specialistvård bli längre. Genom sjukvårdsförsäkringar genomförs per år totalt cirka 25 000 operationer och 250 000 behandlingar inom specialistvården. Innovativa och digitala lösningar och processer på området som utvecklas med hjälp av försäkringsbolagen skulle sannolikt också försvinna. Och många företag, i synnerhet mindre företag, skulle mista en livlina som försäkringen faktiskt utgör för många. Sjukvårdsförsäkringen har en viktig roll att främja hälsa och arbetsförmåga genom tidiga insatser och försäkringen hjälper arbetsgivare att ta sitt arbetsmiljöansvar.

Hur ser If och övriga försäkringsbranschen på frågan om kompletterande sjukvårdsförsäkringar?

– Det vore såklart önskvärt om den offentliga hälso- och sjukvården fungerade så bra att kompletterande lösningar inte behövdes men så är inte läget idag. Försäkringsbranschen stödjer en till stor del offentligt finansierad välfärd. Privat försäkring kan komplettera den offentliga hälso- och sjukvården där det finns behov att fylla och under förutsättning att det är försäkringsbart.

Blickar vi 10 år framåt så ser utmaningarna än större ut med tanke på en åldrande befolkning i kombination med våra allt högre krav på vård och tillgängligheten till densamma. För att klara denna utmaning behövs en konstruktiv och bred diskussion om de olika möjligheter som står till buds.

Mer om sjukvårdsförsäkring för företag.

Svensk Försäkrings information om sjukvårdsförsäkringar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye