Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Nu ska allmänhetens medie- och informationskunnighet mätas

Dela
I dagens digitaliserade samhälle har det blivit allt viktigare med medie- och informationskunnighet. Dock saknas kunskap om nivån på befolkningens färdigheter på området. Nu satsar mediemyndigheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island på att gemensamt ta fram en metod för att regelbundet mäta olika aspekter av medie- och informationskunnighet bland allmänheten i respektive land.
Nu söks en aktör som kan slutföra metodutvecklingen och inleda mätningarna av befolkningens medie- och informationskunnighet. Foto: Shutterstock.
Nu söks en aktör som kan slutföra metodutvecklingen och inleda mätningarna av befolkningens medie- och informationskunnighet. Foto: Shutterstock.

I dag pågår satsningar i alla de nordiska länderna för att stärka allmänhetens medie- och informationskunnighet (MIK). Däremot saknas kunskap om nivån på olika aspekter av MIK i grupper av befolkningen, något som behövs för att varje land ska kunna utveckla strategier och genomföra effektiva insatser på området.

För att bygga denna kunskap satsar nordiska mediemyndigheter nu på att ta fram en vetenskapligt förankrad metod för att mäta och jämföra befolkningens kunskaper, färdigheter och attityder. Nu öppnar en offentlig upphandling där en aktör som kan slutföra metodutvecklingen och inleda mätningarna söks.

MIK handlar om kunskaper och färdigheter som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang – något som människor i alla åldrar behöver för att kunna vara demokratiskt delaktiga och stå emot otillbörlig informationspåverkan.

- I dagens komplexa medielandskap är medie- och informationskunnighet avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger Anette Novak, direktör vid Statens medieråd, initiativtagare och Sveriges representant i samverkansprojektet.

Jämförelse mellan nordiska länder

Genom återkommande undersökningar blir det möjligt att se eventuella förändringar över tid samt förskjutningar mellan länder, målgrupper och områden. Resultaten ger viktiga beslutsunderlag för aktörer som på olika sätt bidrar till att stärka medie- och informationskunnigheten.

Bakom arbetet med mätningen står nordiska mediemyndigheter med stöd av Nordiska ministerrådet:

Statens medieråd, Sverige.

Medierådet for børn og unge, Danmark.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Finland.

Fjölmiðlanefnd, Island.

Medietilsynet, Norge.

 

Länk till upphandlingen: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52221-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=0

Läs mer här: https://www.statensmedierad.se/aktuellt/nyheter/2022/nu-ska-mik-matas-i-befolkningen

 

Nyckelord

Kontakter

Kontakt:
Catharina Bucht, projektledare
Tel: 08-665 14 66
E-post: catharina.bucht@statensmedierad.se

Bilder

Nu söks en aktör som kan slutföra metodutvecklingen och inleda mätningarna av befolkningens medie- och informationskunnighet. Foto: Shutterstock.
Nu söks en aktör som kan slutföra metodutvecklingen och inleda mätningarna av befolkningens medie- och informationskunnighet. Foto: Shutterstock.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)
Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år. 

Följ Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mediemyndigheten (Statens medieråd ARKIV)

Föräldrar & medier 2023: Fler föräldrar anser att myndigheter har ansvar att skydda barn13.12.2023 09:10:00 CET | Pressmeddelande

Andelen föräldrar som tycker att myndigheter bär mycket stort informationsansvar för att skydda barn som medieanvändare har ökat kraftigt på tio år. Samtidigt uppger föräldrar i högre utsträckning att de ”ofta” samtalar med sina barn om medier än vad barnen själva svarar. Det framkommer i ”Föräldrar & medier 2023”, där föräldrar bidrar med uppfattningar om medier och sina barns medieanvändning.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye