Svensk Kollektivtrafik

Statistik om kollektivtrafiken: Så här tycker resenärerna i Sverige

Dela
Resenärspunktligheten ökar för tredje året i rad, pandemin har ändrat resvanorna hos sällanresenärerna och värmlänningarna är nöjdast i landet. Det är några av resultaten i årets statistikrapport från Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning.

Resultaten i årsrapporten visar tydliga spår av pandemin, bland annat vad gäller kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Det är fortsatt lägre än innan pandemin (20 procent) eftersom resenärerna uppmanats att inte resa med kollektivtrafiken och undvika trängsel. Region Stockholm har landets högsta marknadsandel. Det är framför allt de resenärer som växlar mellan bil och kollektivtrafik som avstått från att resa med kollektivtrafiken de senaste två åren.

- Vi ser att de viktigaste drivkrafterna för att öka resandet i kollektivtrafiken är att medborgarna upplever att kollektivtrafiken är användbar för de flesta resor de gör, att de sparar tid genom att resa kollektivt samt kunskapen om utbudet. När restriktionerna är över måste vi använda den kunskapen för att få resenärerna att återvända till kollektivtrafiken, säger Mattias Andersson, projektledare för Kollektivtrafikbarometern hos Svensk Kollektivtrafik.

Pandemin har påverkat nöjdheten, visar rapporten. Den är generellt mycket hög hos resenärerna - över tre av fyra kunder är som helhet nöjda med sin senaste resa - men har minskat till en något lägre nivå jämfört med de senaste åren. Resultatet varierar dock i olika delar av landet och i Värmland finns de nöjdaste resenärerna.

Rapporten pekar på en positiv trend vad gäller resenärspunktligheten, en trend som ökar för tredje året i följd. De allra flesta av resorna med kollektivtrafik har kommit fram i tid även under 2021 och andelen är fortsatt högre än tidigare år. Kalmar, Värmland och Östergötland är de regioner där resenärerna anger sig vara minst försenade på sina resor i kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikbarometern är ett viktigt verktyg för Svensk Kollektivtrafik och dess medlemmar. Det ger kunskap i hur kollektivtrafiken upplevs både av resenärer och ickeresenärer. Utifrån resultatet kan man sedan se över hur kollektivtrafiken kan förbättras och hur vi får fler att vilja åka kollektivtrafik.

- Det kan handla om att höja kunskapen hos sällanresenärer och bilister kring linjenätet och turtätheten. Om det inte finns kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och man inte får någon ”push” i rätt riktning är det lätt att fortsätta sin vana att köra bil. Att skapa upplevelsen av användbarhet kräver att vi och våra medlemmar har kunskap om resenärernas resmönster och behov och utformar ett relevant linjenät som gör att det går att spara tid eller åtminstone inte förlora tid på att resa kollektivt, säger Mattias Andersson.

 

Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern  är en landsomfattande resvane- och attitydundersökning för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter som samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Undersökningen används som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. Undersökningen sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer). För 2021 besvarades frågorna av ca 88 000 slumpmässigt utvalda respondenter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik
Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,7 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 90 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Så här får vi de olika resenärsgrupperna att välja kollektivtrafiken framför bilen25.3.2024 10:00:07 CET | Pressmeddelande

Ökat utbud, bättre för miljön eller helt enkelt bara kunskap om hållplatsläget? Olika målgrupper reagerar på skilda argument och där finns nyckeln till att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken i stället för att ta bilen. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i olika resenärsgrupper och deras förutsättningar att öka sitt kollektivtrafikresande.

Årsrapport: Resenärerna är nöjda med sina serviceresor - men satsning krävs för ökad trygghet15.2.2024 10:00:01 CET | Pressmeddelande

De som reser med färdtjänst- och sjukresor är väldigt nöjda resenärer. 90 procent är nöjda med både beställning och resa och 93 procent är nöjda med förarens bemötande. Men en mindre andel känner sig i stället otrygga i samband med sina resor. Det framgår av årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Årsrapport: Allt fler väljer att växla mellan bil och kollektivtrafik5.2.2024 09:59:59 CET | Pressmeddelande

Andelen resenärer som enbart väljer bilen har minskat i samtliga regioner sedan 2022. Störst förändring har skett i Västra Götalandsregionen, där andelen bilister har minskat med sex procentenheter och ersatts av växlare. Samtidigt ökar kollektivtrafikens marknadsandel för 2023, och 53 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Det framgår av årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye