Fordonsbesiktningsbranschen

Viktigt med både skärpta krav och uppdaterade metoder när miljökontrollen utreds

Dela
Idag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda miljökontrollen vid kontrollbesiktning. Detta sker samma dag som trafikutskottets betänkande om väg- och fordonsfrågor ska debatteras i riksdagen – och där en majoritet ställt sig bakom att rikta ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga.

Branschföreningen Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) välkomnar Eneroths besked om att miljökontrollen ska ses över. Eneroth konstaterar att det varit en diskussion om vi har rätt regler vid besiktningen. FBB har i flera år verkat för att regelverket gällande såväl miljökontroll som trafiksäkerhet måste hållas aktuellt. Vad gäller avgaser sänktes kraven och gränsvärdena höjdes kraftigt vid den senaste föreskriftsändringen 2018. Många bilar godkänns idag trots att de har bristande avgasrening.

Enligt svensk och internationell forskning leder trafikavgaserna till tusentals förtida dödsfall i Sverige varje år och livslånga sjukdomar. De samhällsekonomiska kostnaderna i Sverige är över 50 miljarder kronor varje år. Åtgärder är alltså välmotiverade.

-                     Sverige har två huvudproblem när det gäller miljökontrollen. Det ena är att regelutvecklingen varit för långsam och inte möjliggör mer modern avgasmätning. Det andra är att kraven och gränsvärdena gällande farliga utsläpp är alldeles för generösa. Vi ligger sämst till i EU. Därför är det extremt viktigt att den kommande utredningen ser över både nya metoder och skärpta gränsvärden och krav, säger Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

Mätmetoderna vid kontrollbesiktning bör uppdateras i takt med att tekniken går framåt. Samtidigt är det viktigt att gränsvärden och regler för när fordon ska underkännas också ständigt hålls aktuella.

-                     Även om vi inför teknik som i minsta detalj mäter hur mycket partiklar en bil släpper ut så blir den mätningen meningslös om besiktningsregelverkets gränsvärden är så höga att bilen ändå godkänns. Därför måste också gränsvärden och andra krav skärpas och detta kan göras redan idag, säger Tord Fornander.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Fordonsbesiktningsbranschen
Fordonsbesiktningsbranschen
Storgatan 5
Stockholm

08-782 08 50http://www.fordonsbesiktningsbranschen.se

Fordonsbesiktningsbranschens uppgift är att bevaka och agera i branschgemensamma frågor samt är mötesplats för branschen. Sektionen utgör språkrör för branschgemensamma frågor och representerar branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Följ Fordonsbesiktningsbranschen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fordonsbesiktningsbranschen

Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott9.4.2024 11:45:06 CEST | Pressmeddelande

Fordonsbesiktning ska utföras av en opartisk besiktningstekniker vid ett oberoende och ackrediterat besiktningsorgan. Mutor och annan brottslighet som innebär att besiktningar inte blir av är allvarlig brottslighet och utgör ett hot mot trafiksäkerheten och miljön. Därför har Fordonsbesiktningsbranschen länge, tillsammans med Polisen och Transportstyrelsen, arbetat med en rad förbättringar för att motverka brott, vilket nu innebär att flera fall upptäckts och lett till åtal och domar.

För femte året i rad - Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning19.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) visar att Sverige för femte året i rad är bland de sämsta länderna i EU när det gäller miljökrav vid fordonsbesiktning. Låga krav och höga gränsvärden gör att många personbilar måste godkännas, trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp. Vidare välkomnas förslag för att kriminalisera fusk med avgasrening, samtidigt som branschen noterar att Sverige fortfarande saknar specifika besiktningsregler för elbilar.

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott9.5.2023 09:51:29 CEST | Pressmeddelande

Konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Trots att Fordonsbesiktningsbranschen länge arbetat med en rad förbättringar inom den egna verksamheten för att motverka brott ser branschen ett behov av stärkt samarbete mellan myndigheter och branschen för att motarbeta att mutbrott förekommer. I tätt samarbete med polisen intensifieras därför arbetet med att motarbeta brott inom besiktningsbranschen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye