SRATSRAT

Avtal klart inom Svenska kyrkan

Dela
I tisdags kväll blev ett avtal om omställning klart inom Svenska kyrkan när Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation godkände medlarnas slutbud. De varsel som lagts på området dras därmed tillbaka. SRAT organiserar ett fåtal medlemmar som arbetar på avtalsområdet. Det nya avtalet är tecknat mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund, i vilka SRAT ingår.

—    Jag är glad för att våra medlemmar inom kyrkan har nu fått bra villkor med förbättrad omställning, säger Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT. Kollektivavtalet ligger i linje med andra trygghetsöverenskommelser på den svenska arbetsmarknaden.

Bakgrunden till varslen var att Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO) ville genomföra villkorsförsämringar i samband med att omställningsavtalet anpassas till den privata trygghetsöverenskommelsen. Nu är parterna överens om ett starkt omställningsavtal inom sektorn. Medlemmarna inom Svenska kyrkan har fått villkor som ligger i nivå med övrig arbetsmarknad.

Avtalet i korthet

  • Avtalet uppfyller kraven för att KTR ska kunna bli en registrerad omställningsorganisation.
  • Parterna har tagit höjd för att finansiera en ökad omställning genom att sätta avgiften till 0,4% av den sammanlagda lönesumman.
  • Arbetstagare vars anställning upphört på grund av sjukdom får rätt till förstärkt stöd i upp till två år.
  • Kompletterande studiestöd när en anställd uppbär omställningsstudiestöd med högst 80 procent av arbetstagarens minskade arbetsinkomst upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år. (i nivå med Trygghetsöverenskommelsen och KOM-KR)
  • Kompletterande omställningsstudiestöd kan vidare, inklusive kompletterande studiestöd, beviljas med 65 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst för lönedelar mellan 5,5 inkomstbasbelopp upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år. (samma som KOM-KR)
  • Den som har förbrukat sitt omställningsstudiestöd kan få studieersättning vid längre studier (SVLS). SVLS ska tillsammans med studiemedel upp till fribeloppsgränsen ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4. (samma nivåer och längd som förlängt studiestöd inom KOM-KR)
  • Studiestöd för arbetslösa utan krav på att vara arbetssökande kvarstår i avtalet (sk KTR-studiestöd). Stödet kan betalas ut i upp till sex terminer om utbildningen stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden.
  • Andra kostnader för studier som idag regleras i KTR:s policy förs in i avtalet och får en indexering. Kostnader för litteratur och kurskostnader kan utgå till ett värde av ett prisbasbelopp.
  • Avgångsersättningen (AGE) som finns idag i omställningsavtalet finns kvar och förlängs till upp till 520 dagar. Den utbetalas även om den uppsagde startar näringsverksamhet.
  • Avtalet innehåller även en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för uppsagda i de fall en arbetstagarorganisation har ogiltigförklarat en uppsägning och företräder den uppsagde i en tvist om uppsägningens giltighet. Det är alltså samma villkor som i Trygghetsöverenskommelsen

Nyckelord

Kontakter

Om

SRAT
SRAT
Box 1419
11184 Stockholm

08-4424460https://www.srat.se/

SRAT är fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. Vi är en del av Saco och finns på hela arbetsmarknaden.

SRAT har 25 medlemsföreningar.

Följ SRAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SRAT

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye