KK-stiftelsen

Satsning på forskning om fysisk aktivitet och parasport

Dela
KK-stiftelsen beviljar Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 12 miljoner kronor under en fyraårsperiod till ett forskningsprojekt om fysisk aktivitet och parasport för personer med funktionsnedsättning. Målet med forskningen är att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara fysiskt aktiva, både i vardagen och inom paraidrott.
Rullstolsbrukare
Rullstolsbrukare

Forskningsprojektet som beviljas medel heter Svenska Parasport Akademien – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott, och ska ledas av Anna Bjerkefors, docent, tillsammans med Yves Vanlandewijck, professor, båda vid GIH. Bland samverkanspartners finns flera andra lärosäten, företag och organisationer som till exempel Camp Pro Ortopedteknik, Permobil AB, Qualisys AB, Parasport Sverige och Riksidrottsförbundet. Satsningen kommer totalt att landa på 26 miljoner kronor inräknat medel från samverkanspartners och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Syftet är att studera hur funktionsnedsättning påverkar aktiviteter i vardagslivet (ADL), fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande för rullstolsbrukare. Totalt ingår 100 personer med neuromuskulosketal funktionsnedsättning i projektet. Målet är att finna den optimala nivån mellan funktion och prestation för rullstolsanvändare ur ett ADL- och idrottsprestationsperspektiv.

– Projektet har god potential att bidra till ny kunskap på området och forskningsresultat av hög vetenskaplig kvalitet. Medsökande industripartners uppvisar ett stort engagemang. Ett långsiktigt mål är till exempel att bidra till utveckling av användarvänliga rullstolar för att minska belastningsskador, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Det känns fantastiskt att få bidra till kunskapsutvecklingen inom området tillsammans med våra nationella och internationella samverkanspartners. Vi för nu samman kunskap och erfarenheter från akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och andra experter med det långsiktiga målet att integrera, inkludera och skapa en hållbar livsstil, säger Anna Bjerkefors och Yves Vanlandewijck.

Mer information

Projektet beviljas medel inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. Ett krav är att delprojekt tillsammans ska bilda en synergi. Inkomna ansökningar inom programmet granskas av externa experter och beslut tas sedan av KK-stiftelsens styrelse.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rullstolsbrukare
Rullstolsbrukare
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye