Stångåstaden

Byggkostnadsutvecklingen stoppar investeringar

Dela
Jag har ett hyggligt stort kontaktnät med många kollegor ute i landet, både i allmännyttiga och privata fastighets- och bostadsbolag och kostnadsutvecklingen är den stora snackisen just nu. Bilden ute i landet är väldigt samstämmig. I princip samtliga vittnar om kostnader som är så höga att projekt riskerar att pausas. Många har också fattat beslut om att inte investera i dagsläget. Det finns därför en överhängande risk att väldigt många projekt stoppas och att det kommer att påverka arbetsmarknaden.

Det finns ett akut problem som är kopplat till materialpriser och transporter som drivit kostnad på ett extremt sätt under våren. Det finns också ett underliggande strukturellt problem. Vi har haft en utveckling med stigande byggkostnader i över två decennier. SCB tar löpande fram index över vad det kostar att bygga flerbostadshus. Sedan slutet av 90-talet har kostnaden ökat fem gånger mer än inflationen. Det är en orimlig utveckling som vi måste hjälpas åt att bryta. Förutom de strukturella problem som funnits i många år har vi alltså fått en byggmaterialkris som kraftigt förvärrat situationen. Redan under pandemin skenade kostnaderna till exempel på grund av problem med att frakta saker. Vi har också en cementkris som påverkar. Ovanpå det har vi tyvärr fått ett krig i Ukraina som även det påverkar tillgång på material. Priserna på byggmaterial har i genomsnitt stigit med över 20 procent det senaste året. Vissa materialslag har ökat med 100 procent.

De strukturella problemen med kostnadsutvecklingen syns tydligt nedan i diagrammet som beskriver den totala produktionskostnaden utslagen på den uthyrningsbara ytan för Stångåstadens alla projekt. Året som anges är det år som projekten handlades upp. År 2015 hade vi en genomsnittlig total produktionskostnad om ca 32.000 kr/kvm i de projekt som handlades upp. När vi nyligen försökte handla upp ett nytt projekt hade vi anbud som hade gett en total produktionskostnad på 60.000 kr/kvm. Den upphandlingen har vi avbrutit på grund av kostnadsläget. De gröna staplarna visar den andelen av produktionen som byggdes industriellt till markant lägre kostnad.

Graf Total produktionskostnad per boarea (BOA) efter upphandlingsår

En ny undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag styrker resonemanget. Sveriges Allmännytta har under april frågat sina 315 medlemsbolag hur de påverkas av de ökade kostnaderna. Cirka hälften av medlemmarna har svarat på enkäten. Den visar att anbudspriserna i en tredjedel av allmännyttans pågående upphandlingar avviker kraftigt från förväntat pris. Priserna i pågående byggprojekt ökar i snitt med 10 procent, i vissa fall med upp till 30 procent. De ökade kostnaderna slår framför allt igenom i pågående upphandlingar av nya bostäder. 125 av bolagen har pågående upphandlingar. I nära en tredjedel av dessa (41 bolag) avviker anbudspriserna väsentligt från förväntat pris. Av dessa uppger 25 bolag att anbudspriserna ligger närmare 20 procent högre i genomsnitt än förväntat. I några fall är anbudspriserna 40–50 procent högre än förväntat. Läs artikel på sverigesallmannytta.se

Finns det någonting vi kan göra i dagsläget? Den akuta situationen just nu är svår. Vi på Stångåstaden har för avsikt att göra allt vi kan för att hålla igång både nyproduktion och ombyggnationer. Risken finns förstås att vi inte lyckas handla upp projekt som är ekonomiskt hållbara. Då kan även vi tvingas dra ned på investeringstakten. Vi försöker därför hitta andra sätt att handla upp, till exempel via samverkansentreprenader, där vi kan jobba fram projekten tillsammans med en entreprenör. Långsiktigt behövs strukturella åtgärder. Jag har tidigare beskrivit hur LOU driver kostnad för ett allmännyttigt bostadsbolag. Att skapa bättre förutsättningar för industriell produktion är en annan åtgärd som kan få stor effekt. Vi behöver också stärka samverkan mellan beställare, kommuner och entreprenörer och hjälpas åt att utveckla bättre och mer prisvärda bostäder och bostadsmiljöer.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 100 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Stångåstaden vill bidra till sund konkurrens och schyssta villkor på byggarbetsplatser20.3.2024 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Stångåstaden arbetar sedan länge med aktiviteter för att upprätthålla en sund konkurrens på våra byggarbetsplatser. Idag görs detta dels genom kravställning i upphandlingar, lokalt samarbete mellan Byggföretagen och de offentliga beställarna, dels genom förhandskontroller och kontroll under byggskedet. Då Stångåstaden är en stor aktör i regionen och vill vara en normbildande aktör i branschen kommer vi under 2024 att ta ytterligare steg för att öka kravställningen och uppföljningen.

Så vill vi bidra till sund konkurrens och schyssta villkor på byggarbetsplatser20.3.2024 08:00:00 CET | Blogginlägg

Det förekommer tyvärr problem med fusk och dåliga villkor på byggarbetsplatser i Sverige. Det riskerar att bli en grogrund för organiserad brottslighet om vi inte agerar och arbetar förebyggande. Problemen handlar om allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft och dålig arbetsmiljö. Det leder också till en osund konkurrens på byggmarknaden. Fusk och kriminalitet riskerar att försämra kvaliteten på byggen, skapa social oro och resultera i att seriösa byggföretag slås ut.

Stångåstaden kommenterar skador på fastighet samt ombesörjer evakuering för drabbade hyresgäster8.3.2024 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Stångåstaden har under torsdagen inlett arbetet med att säkra den explosionsdrabbade fastigheten på adressen Ödegårdsgatan 16 i stadsdelen Johannelund. Undersökningen visar att skadorna på konstruktionen är mer omfattande på konstruktionen än vad den första bedömningen gjorde gällande. Med anledning av detta kommer Stångåstaden nu inleda arbetet med att säkra fastigheten. Bolaget ombesörjer samt att bolaget ombesörjer evakueringsbostad för alla drabbade kunder i fastigheten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye