Formas

Livsmedelsberedskap i fokus för ny utlysning

Dela
Antalet människor som svälter i världen ökar till följd av krig, klimatförändringar och coronapandemi. Livsmedelsberedskap har åter blivit en central politisk fråga. Nu satsar forskningsrådet Formas på att finansiera forskning om livsmedelsförsörjning som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar också i tider av kris.

Drygt 800 miljoner människor i världen lever i hunger och antalet människor som svälter har ökat från 27 miljoner år 2019 till 44 miljoner år 2022. Rysslands krig i Ukraina gör situationen ännu mer akut samtidigt som rådande klimatförändringar kräver anpassningar av jordbruket och förändring mot fossiloberoende.

De senaste åren har visat på stora sårbarheter i Sveriges livsmedelsberedskap. Brist på insatsvaror, arbetskraft och drivmedel har slagit hårt mot svenska producenter och försämrar branschens lönsamhet, samtidigt som ökade livsmedelspriser. I samband med en stigande inflation minskar svenskarnas köpkraft. Livsmedelsförsörjning har åter blivit en central politisk fråga och står högt på agendan hos många intressenter.

Forskning och utveckling är en viktig del av vägen mot en tryggad livsmedelsförsörjning och Formas satsar därför 60 miljoner kronor för att nå en starkare livsmedelsberedskap såväl i Sverige som internationellt.

Utlysningen ges inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och projekten som kan söka finansiering ska föra samman parter från akademi eller forskningsinstitut, med behovsägare som näringsliv, bransch- eller intresseorganisation, myndighet eller annan offentlig organisation.

— Vi vill ge möjlighet till samarbete mellan forskare och intressenter. Vi har inte råd att gå miste om några goda idéer eller erfarenheter säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare.

Utlysningen är bred och det finns många områden som är relevanta för projekt att gripa sig an. Hit hör torktåliga grödor, ny teknik för biodrivmedelproduktion, framtidsscenarier och riskanalyser, eller innovationer inom det lokala livsmedelssystemet.

— Det är bara några exempel på projektidéer. Vi tror att det kan ge en ny inriktning för livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige, säger Alexandre Dubois, forskningssekreterare.

Utlysningen öppnar 30 juni och stänger för ansökningar 1 september. Formas forskarråd fattar beslut om vilka projekt som får finansiering 23 november och projekten kan starta i december 2022. Projekten kan söka max sex miljoner kronor för projekt upp till tre år.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Formas
Formas
Drottninggatan 89
11182 Stockholm

08-7754000http://www.formas.se/

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Följ Formas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Formas

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye