Formas

Så långt räcker våtmarksåtgärderna

Dela
Heta somrar med vattenbrist och torka blir vanligare i framtiden. Låga grundvattennivåer kan då ställa till stora problem. Att återställa våtmarker är ett sätt att bevara vatten i landskapet. En ny forskningssammanställning från Formas har undersökt hur våtmarksåtgärder påverkar grundvattennivån.

Förr torrlades många våtmarker för att skapa bättre avkastning i jordbruk och skogsbruk.

— Man dikade ur för att få mer åker eller bättre tillväxt i skogen, säger Arvid Bring som är analytiker på Formas.

I och med klimatförändringarna, med snöfattiga vintrar och allt torrare somrar, har behoven förändrats. I framför allt södra Sverige upplever allt fler problem med låga grundvattennivåer.

— Bristen på grundvatten kan bli akut under delar av året. Både på Öland och i Skåne har kommunen behövt hämta vatten i tankbilar, fortsätter Arvid Bring.

Istället för att dika ur och torrlägga mark, ökar idag värdet på våtmarker. Och förmågan att lagra vatten är bara en av flera nyttor. Våtmarker är också viktiga för klimatet och bidrar till den biologiska mångfalden.

Återställda våtmarker höjer nivån på grundvatten

Formas släpper nu en ny rapport som visar på vilket sätt, och hur mycket, det är möjligt att höja grundvattennivåer genom att återställa våtmarker. Vi har granskat all publicerad forskning, fler än 11 000 vetenskapliga artiklar, om hur grundvattennivåerna påverkas vid dränering och restaurering av våtmarker.

De studier som undersökt restaurering visar att grundvattennivån i genomsnitt höjs med 16 till 28 centimeter nära våtmarkens diken. De studier som undersökt dränering visar att grundvattennivån i genomsnitt sänks med 10 till 27 centimeter.

Sammantaget visar resultaten att grundvattennivån nära diket i en dränerad våtmark kan återställas om dikena läggs igen.

— Vi ser generellt goda effekter av restaurering. Däremot sträcker sig effekten inte alltid så långt, säger Hjalmar Laudon, ordförande i expertgruppen.

Bra även för biologisk mångfald och kolinlagring

Effekten på grundvattennivån varierar mycket mellan olika våtmarker, vilket troligtvis beror på förutsättningarna på den plats där våtmarken finns. Men våtmarker genererar en mängd olika nyttor till samhället utöver höjda grundvattennivåer. Våtmarker förbättrar också biologisk mångfald, har en positiv effekt på klimatet genom att binda kol, och hjälper till att rena vattnet från näringsämnen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Formas
Formas
Drottninggatan 89
11182 Stockholm

08-7754000http://www.formas.se/

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Följ Formas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Formas

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye