Formas

Från vilda bin i jordbrukslandskap till brutna livsmedelskedjor under pågående krig

Dela
Årets öppna utlysning: Formas forskarråd har fattat beslut om att finansiera 190 nya projekt. Totalt går 637 miljoner kronor till forskning som kan bidra till att nå en hållbar utveckling. Syftet är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden.

Det är en bred spridning på projekten som får finansiering. Några har en tydlig koppling till frågor som nyligen blossat upp i världen och andra har fokus på långvariga trender.

— Ett projekt undersöker hur olika livsmedelskedjor fungerar under pågående krig medan ett annat tittar på vilda bin och människans roll för att bevara den biologiska mångfalden, säger forskningssekreterare Åsa Frisk.

Totalt sökte 1357 projekt medel i utlysningen som består av två delar, där en är särskilt riktad till forskare tidigt i karriären. Forskare från universitet och forskningsinstitut runt om i hela Sverige får dela på 637 miljoner kronor under åren 2023 – 2026.

— Vi har forskare som vill identifiera vilka dofter från naturen som minskar stress för att sedan implementera resultaten i stadsmiljö. Andra forskare lyfter frågan hur företagsfinansierade tankesmedjor går till väga för att påverka klimatpolitiken, säger forskningshandläggare Maria Rogell.

Söktrycket i årets öppna utlysning är i nivå med föregående år. Det som är utmärkande är den fortsatta ökningen av projekt med högsta vetenskaplig kvalitet.

— Rekordmånga ansökningar fick högsta möjliga betyg. Andelen ansökningar som får finansiering har också ökat något från förra året, en utveckling som vi arbetar aktivt för att stärka, säger Pernilla Hjerth Elgström som är processansvarig på Formas.

Forskning som bidrar till de globala hållbarhetsmålen

All forskning som Formas finansierar ska knyta an till de globala hållbarhetsmålen. I årets öppna utlysning är det följande fem mål som flest projekt tagit sig an.

1. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

3. Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

4. Mål 3: Hälsa och välbefinnande

5. Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Finansierade projekt

Forskningsprojekt 2022

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären 2022

Statistik: Beviljandegrad och medelsförvaltare

Kontakter

Dokument

Om

Formas
Formas
Drottninggatan 89
11182 Stockholm

08-7754000http://www.formas.se/

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Följ Formas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Formas

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye