A Non Smoking Generation

Riksdagen tillåter fortsatt smaker i e-cigaretter – som lockar unga att testa

Dela
Den 1 augusti införs hårdare regler för nya nikotinprodukter – i syfte att skydda unga, men riksdagen röstade nej till regeringens förslag om att förbjuda smaker i e-cigaretter. Nu avslöjar en ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, att 44 procent av unga uppger att smaktillsatser kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter.

Den 21 juni röstade riksdagen ja till hårdare regler för nya nikotinprodukter, såsom åldersgräns, begränsad marknadsföring och hälsovarningar, men motsatte sig regeringens förslag om att förbjuda smaktillsatser i e-cigaretter. Samtidigt visar en ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, att en stor andel – 44 procent - av unga i 14-18 års ålder uppger att tilltalande smaktillsatser kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter. 35 procent tror också att produkternas förekomst i populärkultur såsom i tv-serier och sociala medier kan vara en orsak.

-       Tyvärr är risken stor att de nya reglerna är otillräckliga för att hindra tobaksindustrin från att fortsatt kunna locka unga in i skadliga beroenden. För att verkligen skydda unga krävs ett totalförbud mot all reklam och smaksättning av nya nikotinprodukter, både vitt snus och e-cigaretter, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Riksdagens nej till smakförbudet motiverades av att de vill invänta en kunskapssammanställning om olika tobaks- och nikotinprodukters skadlighet. Evidensläget för nikotinets skadeverkningar är dock tydligt; oberoende forskning visar att nikotin ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador och psykisk ohälsa. Samtidigt visar flertalet studier att nya nikotinprodukter riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende och andra drogmissbruk bland ungdomar.

-       Tobaksindustrins marknadsföring och lobbying har uppenbarligen fått större inflytande i både politik och media än forskningen. Att riksdagen nu efterfrågar en sammanställning av redan tillgänglig kunskap är både ineffektivt och direkt kontraproduktivt. Ju längre regleringen dröjer desto fler barn riskerar sin hälsa och framtid, säger Helen Stjerna.

Offensiva tobakspreventiva åtgärder har initierats på många håll i världen de senaste åren. Med Sverige som enda undantag har övriga Norden kraftigt höjda tobakspriser, en lag om tobaksfri skoltid, och strikt reglering av nya nikotinprodukter likt tobak. Malaysia, Nya Zeeland och Storbritannien planerar att totalförbjuda tobaksköp för alla medborgare födda efter ett visst årtal. I den nya Novusundersökningen svarar 59 procent av vuxna och hela 64 procent av unga att de är positiva till ett liknande förbud i Sverige.

-       Fler tobaksförebyggande insatser, såsom en tobaksfri skoltid och kraftigt höjda tobaksskatter, har starkt stöd bland allmänheten. Vi kräver att våra folkvalda politiker tar sitt ansvar och sätter barns hälsa framför tobaksindustrins intressen genom att införa en stark och sammanhållen reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter, säger Helen Stjerna.

För mer information eller för att ta del av undersökningen, kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44

 

Om undersökningen

Denna undersökning har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 317 webbintervjuer under perioden 20-31 maj 2022, varav 1001 gjordes med målgruppen 18-79 år och 316 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 57 procent.

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Resultat från Novusundersökning: orsaker till att testa nya nikotinprodukter.
Resultat från Novusundersökning: orsaker till att testa nya nikotinprodukter.
Ladda ned bild
Resultat från Novusundersökning: Allmänhetens inställning till tobaksförbud för ungdomar.
Resultat från Novusundersökning: Allmänhetens inställning till tobaksförbud för ungdomar.
Ladda ned bild

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

När ska barns hälsa prioriteras?5.10.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen unga som anser att det är lätt för minderåriga att få tag på vitt snus och e-cigaretter fortsätter att öka samtidigt som unga exponeras för tobaksreklam med oförminskad kraft. Kunskapen om nikotinets hälsorisker och hur tobak motverkar miljö och mänskliga rättigheter är fortsatt låg och nu krävs krafttag för att vända den negativa utvecklingen. Det visar årets rapport från A Non Smoking Generation.

Tobaksbarn hjälper Sveriges ungdomar att avstå tobak7.9.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2013 har A Non Smoking Generation framgångsrikt spridit kunskap och inspirerat unga att förbli tobaksfria genom sin nationella föreläsningsturné i projektet Tobaksbarn. I snitt anser fler än nio av tio tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak. Under de senaste åren har bruket av vitt snus och e-cigaretter ökat kraftigt bland minderåriga och behovet av kunskap som kan motivera att avstå från tobak är kanske större än någonsin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye