IndustriarbetsgivarnaIndustriarbetsgivarna

Pressträff: Konkurrenskraft för industrin i Skåne

Dela
Industrin i Skåne står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik. Men den står också inför stora utmaningar med skenande energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld. Samtidigt stundar avtalsrörelsen.

Snart går arbetsmarknadens parter in i en ny avtalsrörelse där industrin ska förhandla fram ett lönenormerande märke till den 31 mars. Avtalsrörelsen rör löner och avtalsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i Sverige. En förutsättning för växande industri och fler arbetstillfällen är att avtalen bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft.

I dag den 27 oktober kommer Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna att vara på plats i Helsingborg för att ge sin bild av den skånska industrins konkurrenskraft och förutsättningar framåt. Tillsammans företräder de båda arbetsgivarorganisationerna 500 skånska företag med ca 20 000 anställda.

”För oss är svensk industris konkurrenskraft, produktivitetsutveckling och långsiktiga möjlighet att främja sysselsättningen våra främsta ingångsvärden i den kommande avtalsrörelsen”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Industrins utveckling i Skåne har inte bara signifikant betydelse för regionens arbetstillfällen och skatteinkomster. Den påverkar också möjligheten att nå de fastställda klimatmålen genom den teknikutveckling som sker och genom nyinvesteringar.

”Industrin står inför en omfattande omställning som kräver enorma investeringar i grön teknik, men det ekonomiska läget har försvårat utvecklingen. Till följd av höga energipriser och en vikande konjunktur riskerar företagen nu behöva vidta kraftfulla åtgärder. Ytterst kan det innebära att skåningar riskerar sina arbeten. Mot den bakgrunden tror jag att de kommande avtalsförhandlingarna kommer att bli ovanligt tuffa. Vi förhandlar för att stärka företagens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft.”, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Om företagen ska kunna stärka sin konkurrenskraft, säkra jobben och bidra till att klimatmålen nås behöver ett antal hinder undanröjas. Energikrisen påverkar Skånes industri stort. Industrin drabbas också negativt av de långdragna tillståndsprocesserna, vilket försenar och ibland omöjliggör önskade investeringar i nya eller befintliga anläggningar. Kompetensförsörjning är ytterligare en utmaning som kan få enorma konsekvenser om industrin inte lyckas rekrytera kompetens i takt med efterfrågan.

Mot den aktuella lägesbilden har Industriarbetsgivarna tagit fram rapporten ”Konkurrenskraft för basindustrin i Skåne – så skapas förutsättningar för klimatomställning och fler jobb”. Ladda ner rapporten som bifogad pdf.

För intervju med Per Hidesten vd Industriarbetsgivarna eller Jonas Hagelqvist, vd IKEM finns tillfälle den 27 oktober klockan 10.30 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg. Anmälan till Linn Friman, pressekreterare IKEM, linn.friman@ikem.se eller 072-201 98 59.

Om IKEM

IKEM företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag med 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse. Våra medlemsföretag står för en fjärdedel av svensk export och för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.

Om Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder cirka 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Bilder

Dokument

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Presentation av konjunkturrapport: ”Oväntat piggt USA skjuter på nedgången”7.11.2023 13:34:02 CET | Pressmeddelande

Har USA undvikit en nedgång i ekonomin eller är den bara satt på vänt? Sverige har gått bättre än Eurozonen historiskt men nu krymper svensk ekonomi – varför? Vilka bedömningar gör Industriekonomerna för resten av året och 2024 för världsekonomin, USA, Kina, Eurozonen och Sverige? Vilka bedömningar gör de för industriproduktionen? Är den svaga kronan ett kvitto på en svag svensk ekonomi samt hur utvecklas inflation och räntor?

”Sveriges klimatpolitik måste bidra till att öka sysselsättningen och vår internationella konkurrenskraft”18.10.2023 14:46:45 CEST | Pressmeddelande

”Svensk industri har sedan länge arbetat med ett tydligt fokus på hållbarhet och den gröna omställningen innebär möjligheter för svenska industriföretag, men det är viktigt att de svenska klimatåtagandena harmoniserar med EU. Det behövs en sammanhållen strategi för att säkra de framtida jobben,” säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum