Lärarnas Riksförbund

Lärarfacken kräver minst 25,4 miljarder till skolan

Dela
Inflationen stegrar och skolan står inför en finansieringskris. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, som vid årsskiftet bildar Sveriges Lärare, kan nu visa hur mycket skola, förskola och fritidshem borde tillföras i kommande budgetproposition. För att klara kostnadsutvecklingen och täcka upp för tidigare besparingar krävs resurstillskott på 25,4 miljarder.

– Det ekonomiska läget drabbar en redan underfinansierad verksamhet hårt. När pengar saknas minskar lärartätheten ytterligare, kringfunktioner försvinner och klasser och barngrupper blir ännu större. Regeringen måste inse allvaret och investera i skola, förskola och fritidshem, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– När vi nu står inför en lågkonjunktur kommer det att bli än svårare för kommunerna att finansiera skolan på ett likvärdigt sätt. Därmed är det viktigare än någonsin att staten tar ett huvudansvar för finansieringen och ett första steg vore ett kraftigt tillskott i höstbudgeten, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Enligt lärarfackens beräkningar behöver utbildningssektorn tillskott på 25,4 miljarder under 2023 enbart för att klara kostnadsutvecklingen samt täcka upp för tidigare besparingar. Till det kommer behovet av nya, välbehövliga satsningar – till exempel en del av det som regleras i Tidöavtalet.

Så här har vi räknat:

Vi summerade kostnaderna för utbildningssektorn i varje kommun för 2021 (Skolverket, Kolada). Sveriges kommuners och regioners pris- och lönekompensationsindex (PKV) för 2022 adderades (3,7 procent). Detta användes som bas för att beräkna vad som behövs för 2023. För 2023 gäller att PKV är 6 procent, vilket ligger till grund för beräkningen. 

Därutöver har vi lagt till ytterligare 2 procentenheter för att hantera de besparingar som vi vet sker årligen i svenska kommuner. Besparingarna är beräknade till 0,5 procent per år­

Detta ger sammantaget 25,4 miljarder kronor. Hela den kommunalt finansierade utbildningssektorn omfattas, det vill säga allt från förskola till komvux.

För kontakt med Johanna Jaara Åstrand:

Hanna Svensson, pressekreterare Lärarförbundet

076-844 44 34

hanna.svensson@lararforbundet.se

För kontakt med Åsa Fahlén:

Zoran Alagic, mediestrateg Lärarnas Riksförbund

070-262 27 00 

zoran.alagic@lr.se

Om Sveriges Lärare:

1 januari 2023 bildar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund det nya fackförbundet Sveriges Lärare. Samtidigt bildar Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund det nya fackförbundet Sveriges Skolledare. 

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas RiksförbundOm Sveriges Lärare:

1 januari 2023 bildar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund det nya fackförbundet Sveriges Lärare. Samtidigt bildar Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund det nya fackförbundet Sveriges Skolledare. 

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund