Järfälla Kommun

Tryggheten röd tråd i Järfällas nya Mål & budget

Dela
Budgeten, med namnet ”En samhällsoffensiv för Järfälla”, är framtagen av Socialdemokraterna och Centerpartiet i samverkan med Vänsterpartiet, och beslutades i kommunfullmäktige den 12 december.

En samhällsoffensiv för trygghet

I budgeten är tryggheten den röda tråden. Trygghetsarbetet ska genomsyra samtliga delar av kommunens ansvarsområden, exempelvis skolan, fritidsaktiviteter, gator och torg samt i miljö- och klimatarbetet.

– Vi tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågan och ska mobilisera hela Järfälla för att möta de problem som Järfällaborna upplever i sin vardag. I budgeten värnar vi personalen i skolan och äldreomsorg, ökar stöden till de eleverna med tuffast förutsättningar, höjer anslagen för arbetsmarknadsinsatser och skapar bättre förutsättningar för fritidsaktiviteter. Samtidigt fortsätter vi det brottsbekämpande arbetet genom bland annat ordningsvakter och andra insatser i dialog med polisen, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kommunen har ett viktigt ansvar att förebygga brottslighet och bryta utanförskap. Särskilt fokus kommer riktas på att förbättra livsvillkoren för Järfällas barn samt att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen.

– För att lyckas med att öka tryggheten på gator och torg krävs en tydlig samhällsnärvaro i kommunens alla delar. I budget för 2023 avsätter vi medel för att införa mobila trygghetsteam med både väktare och sociala insatser. Vi ska organisera kommunen för att öka det brottsbekämpande arbetet, bryta segregationen och nå målet om inga utsatta områden i Järfälla senast 2032, säger Aphram Melki (C), kommunalråd.

Grön omställning och hållbar utveckling

För att Järfällaborna ska känna trygghet inför framtiden görs det i budgeten flera insatser för att kommunen fortsatt ska ligga i framkant inom hållbar utveckling. 

– Det handlar bland annat om att arbeta för en effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning och hushålla med mark, vatten och naturresurser. Under det kommande året ska området kring Björkebyskolan saneras färdigt. Vidare ska fler naturområden skyddas, i ett första steg Hästa klack. En cirkulär ekonomi och en grön tillväxt ska främjas, med fler gröna företag och gröna jobb. Implementeringen av koldioxidbudgeten ska påbörjas, säger Aphram Melki.

Ansvarsfull ekonomi i en osäker tid

Järfälla fortsätter att jobba för en ansvarsfull ekonomisk politik där medborgarnas pengar ska förvaltas med en budget i balans. Även om 2023 kommer att vara ett tufft ekonomiskt år kan kommunen klara sina mål och uppdrag genom att prioritera rätt.

– Med tanke på det tuffa läget i omvärlden krävs en budget som tar situationen på stort allvar, som gör tydliga prioriteringar och som innehåller olika lösningar för de problem som ligger framför oss. Järfälla ska vara en kommun i framkant och vi ska bättre ta tillvara på de många möjligheter som finns för ökad trygghet, jämlikhet och frihet för invånarna, säger Eva Ullberg.

Kontakter

Eva Ullberg (S)Kommunstyrelsens ordförande

Presskontakt: Jakob Amnér, 070-002 79 78 eller jakob.amner@jarfalla.se

Tel:070-002 79 78

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye