DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Ingen skattelättnad för oss med funktionsnedsättning slår ännu hårdare i dyrtider

Dela
Funkisskatten blir kvar och gör att de höga priserna slår hårdast mot oss med funktionsnedsättning.
Åsa Strahlemo, ordförande för DHR
Åsa Strahlemo, ordförande för DHR

I tisdags, den 13 december, beslöt riksdagen att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ska betala högre skatt än löneanställda och pensionärer även nästa år.

– Detta är något vi kallar funkisskatt och kommer tyvärr att bidra till ett ytterligare ökat utanförskap för många människor med funktionsnedsättning, säger DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo.

– Att människor som på grund av en funktionsnedsättning inte kan arbeta fullt ut ska betala mera i skatt, slår hårt mot en grupp i samhället som redan har det ekonomiskt mycket svårt.

Så sent som i september kom en analys från SCB som visade att människor med funktionsnedsättning har betydligt sämre privatekonomi än andra. Personer med funktionsnedsättning upplever i större utsträckning att det är svårt eller mycket svårt att få hushållets ekonomi att gå ihop, enligt SCB. Det gäller för 20 procent av personer med funktionsnedsättning. I den övriga befolkningen är andelen sju procent.

Bland personer med funktionsnedsättning är det dubbelt så vanligt med låg ekonomisk standard. EU:s mått på låg ekonomisk standard är en disponibel inkomst under 19920 kr/månad. Personer som lever på sjukersättning på garantinivå har dessutom en inkomst långt under denna. Dessa personer har cirka 600 kr kvar i plånboken då utgifter är betalda, enligt en uträkning från Swedbank.

– Eftersom vi vet att inkomsten för många människor med funktionsnedsättning är väldigt låg, kan det inte vara rimligt att just dessa inte får ta del av de skatteavdrag som de flesta övriga i samhället, säger Åsa Strahlemo.

Vid frågor kontakta:

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR: 070 508 80 29

Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR: 08-685 80 30, 073-807 80 30

Nyckelord

Bilder

Åsa Strahlemo, ordförande för DHR
Åsa Strahlemo, ordförande för DHR
Ladda ned bild

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye