SBAB Bank

9 av 10 nya kunder valde rörlig ränta i december

Dela
9 av 10 nya villa- och bostadsrättskunder valde rörlig ränta på sitt bolån i december. Intresset för bolån med rörlig ränta har ökat dramatiskt jämfört med för ett år sedan.

Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s nya bolånekunder valde att göra med räntebindningstiden på sina bolån under december 2022 jämfört med i november och oktober 2022 samt jämfört med december för ett respektive två år sedan. 

Villalån

 

December 22

November 22

Oktober 22

Dec. 21

Dec.20

Allt bundet

6

8

9

44

55

Allt 3 mån

90

80

79

42

31

Mix

4

12

12

14

14

Källa: SBAB:s nya villakunder i november. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Bostadsrättslån

 

December 22

November 22

Okt. 22

Dec. 21

Dec. 20

Allt bundet

3

8

8

35

32

Allt 3 mån

90

85

87

51

53

Mix

7

7

7

14

15

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i november. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Under december valde 90 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid (rörlig ränta) på hela bolånet, vilket är en ökning sedan november då motsvarande andel var 80 procent. 90 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i december vilket är en ökning sedan november då 85 procent valde rörlig ränta. 6 procent av villakunderna valde att binda hela sitt bolån (8 procent i november). Av bostadsrättskunderna valde 3 procent att binda hela lånet (8 procent i november). 4 procent av villakunderna respektive 7 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörlig och bunden ränta i december.

- Att 9 av 10 nya bolånekunder valde rörlig ränta i december kan ha flera möjliga förklaringar. Ett skäl kan vara att den rörliga räntan under december var lägre än bolåneräntorna för bolån med längre bindningstid. En annan påverkansfaktor kan vara att många prognoser räknar med att den rörliga räntan förväntas att fortsätta ligga under de längre bundna räntorna. Sammantaget bidrar detta förmodligen till att så pass många valde rörlig ränta på sitt bolån, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Vi har lämnat en period med låga bolåneräntor bakom oss, vilket alla med bolån blivit varse genom mycket högre månadskostnader. Om jag ska försöka vara lite peppande i den här ganska dystra situationen, så finns det något positivt i att många hushåll troligen har behövt sätta sig in i sin egen boendeekonomi mer ingående än tidigare. Det är nog många som nu har räknat på hur en högre ränta påverkar hushållsekonomin och var smärttröskeln går. Det finns också sannolikt en större benägenhet att hålla koll på ränteprognoserna. Den kunskapen bär man med sig och har nytta av inför framtiden, säger Claudia Wörmann.

Nyckelord

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli, mäklarguiden Hittamäklare och boendeappen Boappa är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 292 000 och 449 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2022). Antal medarbetare (FTE) är 856. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Bostadsägarnas besked till Riksbanken: ”Sänk räntan i maj”7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

8 av 10 bostadsägare anser att Riksbanken bör sänka räntan redan i maj. Av dem anger dock endast 16 procent att de bör göra det för att räntekostnaderna blivit för höga. De främsta skälen anges i stället vara oro för fördjupad lågkonjunktur och att inflationsmålet har nåtts. Samtidigt som oron för höga räntekostnader verkar vara begränsad, uppger relativt många hushåll att de kommer att behöva använda sparmedel till räntebetalningarna i sommar. På frågan vad de skulle göra vid en räntesänkning svarar de flesta att de skulle spara pengarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye