Svenskt Trä

Efterfrågan på limträ i det storskaliga träbyggandet ökar trots marknadsläget

Dela
Efter flera rekordår bromsar limträbranschens försäljning av lagerbalk till bygghandeln och återgår nu till mer normala nivåer. Däremot drar projektbalken i väg med en försäljningsökning på 30 procent i december 2022. Den används främst i större projekt som allt oftare byggs i trä, till exempel idrottshallar, kontor, logistik- och industribyggnader.
Foto: Moelven Töreboda.
Foto: Moelven Töreboda.

– Resultatet för lagerbalk var väntat med tanke på det rådande omvärldsläget. Konsumenterna håller tillbaka vilket påverkar försäljningen av lagerbalk. Däremot är efterfrågan på projektbalk hög och det är glädjande att de riktigt stora träprojekten blir allt fler, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Enligt den senaste limträstatistiken från Svenskt Trä gick den totala försäljningen av limträ upp med 2,3 procent i december 2022 jämfört med samma månad föregående år. Ökningen har möjliggjorts av projektbalken där försäljningen steg kraftigt med drygt 30 procent. För lagerbalken minskade försäljningen med 37,5 procent. Sett över året ökade försäljningen av projektbalk med drygt 2 procent under 2022, medan siffran för lagerbalk visar en minskning med cirka 13 procent. Sammantaget minskade limträförsäljningen med 4,3 under 2022 jämfört med föregående år.

– Under Q4 2022 har fokus legat på den stigande inflationen, de höga elpriserna och kriget i Ukraina vilket bidragit till ytterligare en dämpning. Det positiva är att projektsidan ser bra ut. Vi har sålt många projekt och har även flera på gång, säger Lars Källströmer, produktchef byggprodukter på Holmen Wood Products AB.

Trots en fortsatt finansiell oro på marknaden betonar de svenska limträtillverkarna att limträförsäljningen fortfarande ligger på höga nivåer, trots en liten nedgång från 2021 när pandemin bidrog till ökad försäljning mot konsument via bygghandeln.

– Nu svänger försäljningen över mot entreprenörssidan där vi ser en ökning främst på större lager, logistik- och industribyggnader. Tack vare klimatfördelarna med att bygga i trä tar vi marknadsandelar från andra material, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Att limträ blir alltmer attraktivt hör ihop med den omställning som vi behöver göra till ett mer hållbart byggande. Dessutom har många fått upp ögonen för det rationella byggande som limträ möjliggör, med tids- och kostnadseffektivitet som resultat.

– Vi märker att allt fler större aktörer inser fördelarna med att välja limträ, både ur ett klimat- och affärsmässigt perspektiv. Det gynnar den fortsatta utvecklingen av storskaliga byggprojekt i trä som är anpassade för framtidens hållbara samhälle, säger Johan Fröbel.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Moelven Töreboda.
Foto: Moelven Töreboda.
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye