Stockholms stad

Nu startar arbetet med att förstärka Kungsgatans grund mellan Sveavägen och Norrlandsgatan

Dela
Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan förstärkas. Samtidigt kommer Stockholms stad göra insatser för att öka trivsel, trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet på gatan för gående. Arbetet på gatan startar vecka 9 och hela projektet beräknas vara klart sommaren 2025. Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden men framkomligheten kommer att påverkas.
Visionsbild Kungsgatan österut. Illustration: Sweco
Visionsbild Kungsgatan österut. Illustration: Sweco

Kungsgatan invigdes storslaget 1911 och nu, över 100 år efter invigningen, behöver delar under Kungsgatan förstärkas för att hålla i många år till. Det är sträckan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan som ska renoveras för att fortsatt klara dagens och framtidens trafikbelastning. I samband med att grunden under Kungsgatan stärks sker även satsningar på att öka trivsel, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet för gående. Arbetena med att ta Kungsgatan in i framtiden ska nu starta och hela projektet beräknas pågå till sommaren 2025. Under vecka 9 påbörjas arbeten i två områden samtidigt och dessa beräknas klara i september 2023.

–När gatan byggdes hade vi 1 500 bilar i Sverige. Idag färdas 18 000 bilar bara på Kungsgatan varje dygn. Nu ska vi stärka gatans grund och samtidigt göra gatan mer trivsam och tillgänglig för de som går och är verksamma på gatan, säger Anette Ullskog, kommunikationsansvarig för projektet på trafikkontoret, Stockholms stad.

Framkomlighet under byggtiden

Ambitionen är att genomföra projektet så smidigt och snabbt som möjligt samt störa så lite som möjligt i området. Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden och alla trafikslag ska kunna passera i båda riktningarna. Projektet kommer dock stundtals påverka framkomligheten och orsaka ljud i området under byggtiden.

Vid arbetsområdena kommer man att behöva samsas om utrymmet. Bilister och cyklister som inte har slutdestination på Kungsgatan mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan rekommenderas ta alternativa vägar. Cyklister kan även köra på Hamngatan och genom Brunkebergstunneln, gång- och cykeltunneln som löper parallellt med Kungsgatan under Brunkebergsåsen mellan Tunnelgatan och David Bagares gata.

Arbetet startar vecka 9 på två platser på Kungsgatan

Det ena arbetsområdet ligger i korsningen Kungsgatan/Norrlandsgatan (etapp 1). Det andra arbetsområdet ligger vid Regeringsgatans bro (etapp 4). Måndagen den 27 februari klockan 21.00 startar nattarbeten först i hörnet Kungsgatan/Norrlandsgatan (södra sidan) och pågår till klockan 06.00 morgonen därpå, följt av ytterligare tre nattarbeten fram till fredagen den 3 mars klockan 06.00. Grävarbeten ska ske i södra hörnet av korsningen Norrlandsgatan/Kungsgatan. Framkomligheten på Norrlandsgatan påverkas då nattetid. Veckan därpå etableras hela arbetsområdet inom etapp 1 som är beläget på södra sidan av Kungsgatan närmast Norrlandsgatan.

Natten mellan tisdagen den 28 februari och onsdagen den 1 mars påbörjas även arbeten vid Regeringsgatans bro. Under två nätter kommer först stängsel placeras ut för att skärma av arbetsområdet samtidigt som olika material och skyltar ställs ut för att leda om trafiken på gatan förbi arbetsområdet. Därefter påbörjas arbetet innanför arbetsområdet. Etapperna 1 och 4 beräknas pågå till september 2023.

Förbättringar för gående och verksamma på gatan

I samband med att grunden under Kungsgatan stärks sker även satsningar på att öka trivsel, trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Följande förbättringar för gående och verksamma på gatan ingår i projektet:

  • Gatubelysningen ska moderniseras.
  • Båda broarna kommer att få ny belysning som lyfter fram deras form och utseende.
  • Under Regeringsgatans bro kommer Stockholm konst att göra en ny konstinstallation. Hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas.
  • Trafiksäkerheten och framkomligheten för gående ökas genom att övergångsställena höjs till samma nivå som trottoaren.
  • På södra sidan av Kungsgatan blir gångbanan bredare med upp till en meter på vissa platser. Det gäller främst sträckan mellan bron vid Regeringsgatan och Norrlandsgatan.
  • På några platser placeras nya sittbänkar och vi planterar ett träd för att öka tillgängligheten och trivseln.
  • Cykelparkeringarna blir fler och befintliga parkeringar får nya cykelställ.
  • Vissa lastplatser kommer att höjas upp till samma nivå som trottoaren så att gående kan använda dessa när inte lastning sker.


Fakta om Kungsgatan

Kungsgatan invigdes storslaget 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator med pampiga fasader, torn och broar. Gatan är välbesökt och full av liv och rörelse. Det är en plats som många förknippar med historiska händelser. Här firades freden 1945 och omläggningen till högertrafik 1967. Sedan Kungsgatan byggdes har trafiken förändrats dramatiskt. Då fanns det cirka 1 500 bilar i hela Sverige. Trafikberäkningarna inför beslutet om att genomföra projektet 2021 var, per dygn och trafikslag: 35 000 gående, 2 000 cyklar, 18 000 motorfordon och 9 000 bussresenärer.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:076-122 62 78Tel:08-508 26 282malinda.flodman@stockholm.se

Bilder

Visionsbild Kungsgatan österut. Illustration: Sweco
Visionsbild Kungsgatan österut. Illustration: Sweco
Ladda ned bild
Arbetet startar i etapperna 1 och 4 vecka 9 och beräknas pågå till september 2023. Karta: Stockholms stad
Arbetet startar i etapperna 1 och 4 vecka 9 och beräknas pågå till september 2023. Karta: Stockholms stad
Ladda ned bild
Karta över området som projektet omfattar – Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Karta: Stockholms stad
Karta över området som projektet omfattar – Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Karta: Stockholms stad
Ladda ned bild
Kungsgatan västerut mot Malmskillnadsbron, 1911-1913. Fotograf: okänd. Källa: Stockholms stadsmuseum
Kungsgatan västerut mot Malmskillnadsbron, 1911-1913. Fotograf: okänd. Källa: Stockholms stadsmuseum
Ladda ned bild
Kungsgatan österut mot Malmskillnadsbron där bygget fortfarande pågick när bilden togs 1911. Fotograf: okänd. Källa: Stockholms stadsmuseum
Kungsgatan österut mot Malmskillnadsbron där bygget fortfarande pågick när bilden togs 1911. Fotograf: okänd. Källa: Stockholms stadsmuseum
Ladda ned bild
Visionsbild Kungsgatan västerut. Illustration: Sweco
Visionsbild Kungsgatan västerut. Illustration: Sweco
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov, driva företag eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Vi är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye