Länstrafiken Örebro

Nöjda sjukrese- och färdtjänstresenärer i Örebro län

Dela
Nu har resultatet från den årliga undersökningen Barometern för Anropsstyrd trafik för 2022 kommit och som tidigare år visar den en hög nöjdhet bland de som reser med färdtjänst och sjukresor i Örebro län. Undersökningen omfattar bland annat upplevelsen vid bokning av resa, till vilken tid man blivit tilldelad och förarens bemötande. Allra nöjdast är de som är över 80 år och de som reser ofta.
Serviceresefordon på landsväg.
Serviceresefordon på landsväg.

Av årets undersökning Barometern för Anropsstyrd trafik framgår det att det är hög nöjdhet bland kunder som reser med färdtjänst och sjukresor med Länstrafiken Serviceresor. I övriga Sverige är det överlag också hög nöjdhet bland resenärerna. Över 90% av färdtjänstresenärerna i Örebro län var nöjda med beställningen av sin resa, och även när de betygsatte själva resan.

- Det är glädjande siffror för oss när vi summerar de senaste åren som varit ganska turbulenta, inte minst med tanke på pandemin, säger Staffan Juliusson, enhetschef på Länstrafiken Serviceresor inom Region Örebro län. Nu efter pandemiåren har vi sett ett ökat resande och vi vet ju också att de trafikföretag som kör åt oss har svårt med både fordons- och förarbrist.

Vana resenärer väldigt nöjda

Vid en jämförelse mellan resenärer som reser med olika frekvens var de som reser 5-7 dagar/vecka väldigt nöjda med mycket. 95% av de resenärerna gav högsta eller näst högsta betyg till föraren och hens bemötande. 100% av dessa resenärer har också angett att de kom fram i tid eller max 5 minuter försenade. 98% av de som reste 5-7 dagar/vecka gav ett högt betyg för själva resan.

- Kanske kan en del av nöjdheten hos gruppen som reser ofta förklaras med att mer vana resenärer vet hur Serviceresor fungerar och att det förekommer omvägstider precis som när du reser med allmän kollektivtrafik, säger Staffan Juliusson.

Han passar också på att ge ett tips till den som har en tid att passa.

- Oavsett om det gäller färdtjänst eller sjukresor kan du vid bokning av resan ange när du senast vill vara framme, säger Staffan Juliusson. Bokar man färdtjänst i appen Serviceresan lägger man in ankomsttid istället för avgångstid.

Bra tidshållning

97% av resenärerna uppger att de kom fram i tid eller max 5 minuter efter utsatt tid. Motsvarande siffra för genomsnittet i riket är 94% för färdtjänst och 95% för sjukresor, så det är generellt bra tidshållning på Serviceresorna. Däremot kan det vara bra att tänka på att färdtjänst och sjukresor har samåkning, vilket kan betyda att resan tar lite extra tid för att hämta och släppa av andra resenärer.

- Bokar du en resa och tänker att du ska få åka direkt till din slutadress kan det därför sluta med att du kommer fram senare än tänkt, säger Staffan Juliusson. Precis som bussen stannar våra fordon för att hämta eller lämna av andra resenärer.

Äldre resenärer nöjda

Vid en jämförelse åldersvis framkom det att andelen färdtjänstresenärer i Örebro som var nöjda med olika delar ökade med stigande ålder. 98 % av resenärerna som är 80 år och äldre var nöjda med bemötandet från Beställningscentralen och 95 % över 80 år var nöjda med bemötandet från föraren. Av färdtjänstresenärer i alla åldersgrupper i Örebro län var 93 % nöjda med förarnas bemötande och 95% var nöjda med bemötandet från föraren.

FAKTA OM 

Barometern för Anropsstyrd trafik - ANBARO

Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken, det vill säga färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen 95 procent av landets kommuner och 20 av Sveriges 21 län är representerade i undersökningen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Serviceresefordon på landsväg.
Serviceresefordon på landsväg.
Ladda ned bild

Om

Länstrafiken Örebro
Länstrafiken Örebro
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.lanstrafiken.se

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning.

Följ Länstrafiken Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länstrafiken Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye