Länstrafiken Örebro

Den 15 december införs ett nytt stadslinjenät i Örebro

Dela

Det nya stadslinjenätet består av totalt sju linjer och blir en del av ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem. Effektivare linjedragning och tätare avgångar i den nya Citylinjen gör att det blir både snabbare och enklare att ta stadsbussen i Örebro.

Förutom Citylinjen (linje 1 och 2) ingår ytterligare fem linjer i det nya stadslinjenätet som täcker övriga stadsdelar i Örebro och ansluter till Citylinjen. Citylinjen blir pulsådern som binder samman befolkningstäta stadsdelar med centrum och Universitetet. Samtliga sju linjer har resecentrum som den centrala bytespunkten, vilket underlättar byte mellan stadstrafik, regiontrafik och tåg.

I nuvarande linjenät går flera linjer till samma stadsdel. I det nya linjenätet ersätts dessa med en linje, som i stället går oftare. Så även om det är färre linjer i det nya linjenätet, innebär det inte att det är mindre trafik. Tvärtom är det lika många bussar och lika mycket trafik, men med tätare avgångar i stråket för Citylinjen.

- Bedömningen är att det nya linjenätet kan leda i riktning på de uppställda målen om ökat resande som beskrivs i Trafikförsörjningsprogrammet för Örebro län. Dessutom har resurserna omfördelats för att klara av dagens kapacitetsproblem, så att vi inte får fullsatta bussar i samma utsträckning som tidigare, berättar Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Länstrafiken. 

Mycket av utvecklingen som skett inom Citylinjen - bättre resenärsinformation, tydligare nedräkning till avgång samt smidigare biljettsystem kommer också den övriga stadsbusstrafiken till godo, säger Fredrik.

- Kollektivtrafiken måste vara ett attraktivt val för invånarna i Örebro. Den behöver vara snabb, bekväm, pålitlig och miljösmart. Genom att införa Citylinjen och samtidigt förnya vårt befintliga stadslinjenät, finns stor potential att öka det kollektiva resandet i staden och därmed minska vår gemensamma klimatpåverkan.

lanstrafiken.se  finns mer information om sträckningen för det nya stadslinjenätet med information om vilka hållplatser som trafikeras. Det nya stadslinjenätet införs i samband med tidtabellskiftet i december.

I samband med det nya stadslinjenätet och införandet av Citylinjen elektrifieras delar av bussflottan. Idag drivs samtliga bussar inom Länstrafiken med förnybara drivmedel (biogas och biodiesel) men genom att införa eldriven trafik tas ytterligare ett steg mot en helt utsläppsfri kollektivtrafik.

Kontakter

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning.

Följ Länstrafiken Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länstrafiken Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye