Kvinnor i Örebro län jobbar gratis 46 minuter om dagen

Dela
Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,9 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.12, medan män får betalt till klockan 17.00, varje dag. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Örebro län är 9,5 procent. Det betyder att kvinnor i länet får betalt till klockan 16:14.

För första gången sedan Lön hela dagen bildades 2012 går klockan nu bakåt med en minut, från 16:13 till 16:12. Det betyder att kvinnor i Sverige jobbar gratis 48 minuter om dagen och att en nästan 15 års positiv trend av minskade löneskillnader nu är bruten. I Örebro län är löneskillnaden 9,5 procent. 

Län
Kommun
 Lön
Kvinnor 
 Lön
Män 
Skillnad
i procent
 Klockslag 
Örebro län 32 500 35 900 9,5% 16:14
Karlskoga 32 100 36 900 13,0% 15:58
Örebro 31 800 36 200 12,0% 16:02

Om beräkningen: Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2021) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen. För siffror i samtliga svenska län och kommuner se bifogad fil.

Lön hela dagen ställer fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Bakom Lön hela dagen står:

Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, DIK- Facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, SKPF Pensionärerna, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

Kontakter

Dokument

Om

Sveriges Kvinnoorganisationer
Sveriges Kvinnoorganisationer
Karlbergsv. 86A
113 35 Stockholm

https://sverigeskvinnoorganisationer.se/

Lön hela dagen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Sedan rörelsen bildades för åtta år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:12. 2023 är första gången sedan rörelsen bildades som klockan går bakåt och kvinnors gratisarbete ökar med en minut från 47 till 48 minuter per dag.

Följ Sveriges Kvinnoorganisationer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Kvinnoorganisationer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye