BalticWaters

BalticWaters2030 ger stöd till fem forskare i början av karriären

Dela
För andra året i rad delar BalticWaters2030 ut stipendium till forskare i början av karriären. Totalt delas nästan 900 000 kronor ut till forskningsprojekt som bidrar till kunskapsbasen om åtgärder och förvaltning för en friskare Östersjö.

För att komma till rätta med Östersjöns utmaningar, som överfiske och övergödning, behövs kraftfulla åtgärder som tar avstamp i vetenskaplig forskning.

- Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram och stödja forskare i början av karriären – de utgör ju grunden för den framtida forskningsbasen och kan ha svårt att få stöd eftersom de inte har hunnit meritera sig inom sitt forskningsfält, säger Konrad Stralka, VD på BalticWaters2030.

2023 års stipendiater

  • Effects of underwater gas leaks on plankton communities. Carina Bunse, Göteborgs universitet
  • Are body condition and health differences related to the Baltic cod (Gadus morhua) immune system? María Chinarro Cortázar, Lunds och Uppsala universitet
  • Identifiering av lokala strömmingspopulationer i Bottenhavet och deras migrationsbeteende med otolitkemisk spårämnesanalys. Yvette Heimbrand, SLU
  • Vassen – kustens kompost – klippa eller bevara? Åsa Austin Nilsson, Stockholms universitet
  • Fishing and getting Åland cod.Maddi Garate Olaizola, Uppsala universitet

    Läs mer om stipendiaterna och projekten här.

Grattis och lycka till med fortsatt forskning önskar vi våra stipendiater! 

BalticWaters2030:s stipendieprogram finansieras av Kerstin Skarne med familj.

 
Mer om stipendieprogrammet: BalticWaters2030 delar ut stipendier till doktorander och forskare i början av karriären verksamma inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Målet är att öka attraktiviteten för den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningen som utvecklar ny kunskap om vår miljö samt om åtgärder som kan bidra till att upprätthålla god ekologisk status i avrinnande vatten, skärgårdar och havsmiljöer. Nästa utlysning öppnar 18 september 2023. Läs mer om stipendieprogrammet här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BalticWaters
BalticWaters
Österlånggatan 18
11131 Stockholm

https://balticwaters.org/

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd.

BalticWaters verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. 

Följ BalticWaters

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BalticWaters

Ny forskning för ett levande hav14.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Stipendiaterna kommer bland annat undersöka om torskens storlek spelar roll för fiskens lek och under vilka förhållanden som cyanobakterier blir giftiga. - Att bli tilldelad BalticWaters stipendium för forskare tidigt i karriären är både en stor uppmuntran och ett konkret stöd på vägen mot att bli en självständig forskare. Jag är väldigt hedrad och tacksam! säger Isa Wallin Kihlberg, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ministrar bryter hellre mot lagar än att rädda fisken i Östersjön11.3.2024 12:58:18 CET | Pressmeddelande

Beslutet om fiskekvoter för 2024 i Östersjön, och processen som ledde dit, var på många sätt unikt. Från ljusglimtar för Östersjöns miljö och fiskbestånd, till politiska beslut om ett fortsatt stort uttag av arter som befinner sig på alarmerande låga nivåer. Hade EU:s fiskeministrar laglig rätt att fatta dessa beslut, som tycks gå emot flera av de lagar och regler som enligt EU-rätten ska vara ledande för förvaltningen av fisket i Östersjön?

Östersjöns kuster är viktiga verktyg i klimatarbetet - så bör vi värna dem15.1.2024 13:04:05 CET | Pressmeddelande

Visste du att stora mängder koldioxid kan bindas i Östersjöns sediment och växtlighet? Men om Östersjöns kuster inte sköts på rätt sätt riskerar vårt innanhav att bidra till ökade växthusgasutsläpp. I policydokumentet ”Hjälp Östersjön att motverka klimatförändringarna” listar vi sex rekommendationer som visar vad vi behöver göra för att skapa förutsättningar för friska kustekosystem.

BalticWaters etablerar unikt forskningslaboratorium för Östersjöns kallvattenfiskar13.9.2023 08:29:19 CEST | Pressmeddelande

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stöd­utsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforsknings­laboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye