BalticWaters

Ny forskning för ett levande hav

Dela

Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Stipendiaterna kommer bland annat undersöka om torskens storlek spelar roll för fiskens lek och under vilka förhållanden som cyanobakterier blir giftiga.

- Att bli tilldelad BalticWaters stipendium för forskare tidigt i karriären är både en stor uppmuntran och ett konkret stöd på vägen mot att bli en självständig forskare. Jag är väldigt hedrad och tacksam! säger Isa Wallin Kihlberg, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Stipendieprogram

Det är tredje året i rad som BalticWaters genomför stipendieprogrammet och i år är tre av stipendiaterna nyligen disputerade forskare och två doktorander från sammanlagt tre olika universitet.

Målet med programmet är att stödja framväxten av ny kunskap om åtgärder som kan leda till minskad övergödning, fungerande ekosystem och en bättre förvaltning av vårt innanhav. Samtidigt är hoppet att stipendiet också bidrar till en bra start för nya forskares karriär:

- Forskare i början av karriären kan behöva extra stöd innan de har hunnit meritera sig vetenskapligt. Här ser vi att vi kan göra skillnad med vårt stipendieprogram, säger Konrad Stralka, VD på BalticWaters.

2024 års stipendiater

  • Reproductive behavior and success of Baltic cod – does size matter? Fan Yang, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • ePIKE- Tillämpning av eDNA för kvantitativ övervakning av gädda. Erik Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)               
  • Competition between forage fish in the open waters of the Baltic Sea, Kinlan Jan, Stockholms universitet (SU)
  • Otolith chemistry of eastern Baltic cod, Isa Wallin Kihlberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Cyanobakterietoxin – när och varför produceras det?, Malin Olofsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Läs mer om stipendiaterna och projekten här.

Grattis och lycka till med fortsatt forskning! 

BalticWaters stipendieprogram finansieras av Kerstin Skarne med familj.

null

Mer om stipendieprogrammet: BalticWaters delar ut stipendier till doktorander och forskare i början av karriären verksamma inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Målet är att öka attraktiviteten för den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningen som utvecklar ny kunskap om vår miljö samt om åtgärder som kan bidra till att upprätthålla god ekologisk status i avrinnande vatten, skärgårdar och havsmiljöer. Nästa utlysning öppnar 18 september 2024. Läs mer om stipendieprogrammet här.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om BalticWaters

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. Projekten genomförs på landlängs kusten och i havet. BalticWaters verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Följ BalticWaters

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BalticWaters

Ministrar bryter hellre mot lagar än att rädda fisken i Östersjön11.3.2024 12:58:18 CET | Pressmeddelande

Beslutet om fiskekvoter för 2024 i Östersjön, och processen som ledde dit, var på många sätt unikt. Från ljusglimtar för Östersjöns miljö och fiskbestånd, till politiska beslut om ett fortsatt stort uttag av arter som befinner sig på alarmerande låga nivåer. Hade EU:s fiskeministrar laglig rätt att fatta dessa beslut, som tycks gå emot flera av de lagar och regler som enligt EU-rätten ska vara ledande för förvaltningen av fisket i Östersjön?

Östersjöns kuster är viktiga verktyg i klimatarbetet - så bör vi värna dem15.1.2024 13:04:05 CET | Pressmeddelande

Visste du att stora mängder koldioxid kan bindas i Östersjöns sediment och växtlighet? Men om Östersjöns kuster inte sköts på rätt sätt riskerar vårt innanhav att bidra till ökade växthusgasutsläpp. I policydokumentet ”Hjälp Östersjön att motverka klimatförändringarna” listar vi sex rekommendationer som visar vad vi behöver göra för att skapa förutsättningar för friska kustekosystem.

BalticWaters etablerar unikt forskningslaboratorium för Östersjöns kallvattenfiskar13.9.2023 08:29:19 CEST | Pressmeddelande

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stöd­utsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforsknings­laboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye