BalticWaters

Östersjöns kuster är viktiga verktyg i klimatarbetet - så bör vi värna dem

Dela

Visste du att stora mängder koldioxid kan bindas i Östersjöns sediment och växtlighet? Men om Östersjöns kuster inte sköts på rätt sätt riskerar vårt innanhav att bidra till ökade växthusgasutsläpp. I policydokumentet ”Hjälp Östersjön att motverka klimatförändringarna” listar vi sex rekommendationer som visar vad vi behöver göra för att skapa förutsättningar för friska kustekosystem.

2023 var det varmaste året som uppmätts sedan 1850. Globalt och lokalt klimatarbete är viktigare än någonsin, och här kan Östersjön spela en viktig roll. Det är ingen nyhet att skogen kan binda stora mängder koldioxid (så kallad kolsänka), men mindre känt är att marina vegetationsområden har en större potential än skogen att fånga upp och lagra stora mängder koldioxid per ytenhet. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder som skyddar och restaurerar Östersjöns viktiga kustekosystem.

- Hur vi förvaltar våra kustområden kan avgöra om de blir kolsänkor eller kolkällor. För att nå de mål som Sverige åtagit sig genom Parisavtalet behöver vi arbeta för att öka kolinlagringen och minska metanutsläppen i kustnära områden. Friska kustekosystem binder kol och är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, skriver policydokumentets författare Ebba Rosendahl, Johanna Svensson och Louisa Juvall.


Läs hela policydokumentet här.

Policydokumentet är framtaget av Ebba Rosendahl, Johanna Svensson och Louisa Juvall Molin inom ramen för BalticWaters traineeprogram hösten 2023.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om BalticWaters

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. Projekten genomförs på landlängs kusten och i havet. BalticWaters verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Följ BalticWaters

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BalticWaters

Ny forskning för ett levande hav14.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Stipendiaterna kommer bland annat undersöka om torskens storlek spelar roll för fiskens lek och under vilka förhållanden som cyanobakterier blir giftiga. - Att bli tilldelad BalticWaters stipendium för forskare tidigt i karriären är både en stor uppmuntran och ett konkret stöd på vägen mot att bli en självständig forskare. Jag är väldigt hedrad och tacksam! säger Isa Wallin Kihlberg, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ministrar bryter hellre mot lagar än att rädda fisken i Östersjön11.3.2024 12:58:18 CET | Pressmeddelande

Beslutet om fiskekvoter för 2024 i Östersjön, och processen som ledde dit, var på många sätt unikt. Från ljusglimtar för Östersjöns miljö och fiskbestånd, till politiska beslut om ett fortsatt stort uttag av arter som befinner sig på alarmerande låga nivåer. Hade EU:s fiskeministrar laglig rätt att fatta dessa beslut, som tycks gå emot flera av de lagar och regler som enligt EU-rätten ska vara ledande för förvaltningen av fisket i Östersjön?

BalticWaters etablerar unikt forskningslaboratorium för Östersjöns kallvattenfiskar13.9.2023 08:29:19 CEST | Pressmeddelande

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stöd­utsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforsknings­laboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye