BalticWaters

BalticWaters etablerar unikt forskningslaboratorium för Östersjöns kallvattenfiskar

Dela

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stöd­utsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforsknings­laboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

- Situationen är kritisk för många av Östersjöns utsjöfiskarter och vi måste göra vad vi kan för att vända den negativa trenden. Det nya fiskforskningslaboratoriet kommer att bidra med aktiviteter och värdefull kunskap för att göra det, säger Konrad Stralka, verkställande direktör på BalticWaters.

Storskalig forskning om Östersjöfisk

Det nya fiskforskningslaboratoriet byggs i Studsvik Tech Park utanför Nyköping med byggstart i början av 2024 och beräknad start för arbetet i början av 2025. Laboratoriet ska möjliggöra storskalig forskning om Östersjöns vilda kallvattenfiskar – från småfisk till fullvuxen fisk. Det kommer att husera stiftelsens demonstrationsprojekt ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön, som har vuxit ur forskningsstationen Ar på norra Gotland. Samtidigt kommer fiskforskningslaboratoriet att kunna ta emot gästforskare som vill ta reda på mer om Östersjöns kallvattenfiskar.

Laboratoriet kommer att ha fyra övergripande arbetsområden: stödutsättning av Östersjöns kallvattenfiskar, forskning på kallvattenfiskar, sprida information samt bidra med kunskap för ett hållbart framtida vattenbruk på kallvattenfiskar.

Totalt satsar BalticWaters 150 MSEK i laboratoriet. Studsvik har kunnat tillgodose behoven av fastighet och infrastruktur medan dagligvarukoncernen Axfood går in som långsiktig partner i projektet. Axfood har länge arbetat för ett mer hållbart fiske och var först i Sverige med att ta bort rödlistad fisk och skaldjur från sina butiker. Idag är målet att senast 2025 uteslutande sälja hållbarhetscertifierad och grönlistad sjömat.

- Satsningar på forskning är nödvändig för att kunna trygga en långsiktig och hållbar matförsörjning av fisk från Östersjön även för framtida generationer, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Tillbakagång för flera fiskarter

Torskbeståndet i östra Östersjön har under de senaste decennierna minskat drastiskt och nu visar sillen i centrala Östersjön tecken på en liknande utveckling, även piggvaren är på kraftig tillbakagång. Dessa fiskarter är av fundamental betydelse för Östersjöns ekosystem och biologiska mångfald, som toppredator, födobas i ekosystemet och människoföda.

Fiskarna i Östersjön har under tusentals år anpassat sig till havets unika brackvattenförhållanden. Försvinner en art kan den inte ersättas med individer från andra havsområden.

Nyckelord

Kontakter

Konrad Stralka, verkställande direktör, BalticWaters. Email: konrad.stralka@balticwaters.org. Tel: +46 (0)70 750 23 31

Peter Hellström, ansvarig hållbarhetskommunikation, Axfood: peter.hellstrom@axfood.se Tel: +46 (0) 76 279 50 14

Bilder

Konrad Stralka, VD BalticWaters och Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood. Fotograf: Elin Andersson
Konrad Stralka, VD BalticWaters och Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood. Fotograf: Elin Andersson
Ladda ned bild

Om BalticWaters

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd.

BalticWaters verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. 

Följ BalticWaters

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BalticWaters

Ny forskning för ett levande hav14.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Stipendiaterna kommer bland annat undersöka om torskens storlek spelar roll för fiskens lek och under vilka förhållanden som cyanobakterier blir giftiga. - Att bli tilldelad BalticWaters stipendium för forskare tidigt i karriären är både en stor uppmuntran och ett konkret stöd på vägen mot att bli en självständig forskare. Jag är väldigt hedrad och tacksam! säger Isa Wallin Kihlberg, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ministrar bryter hellre mot lagar än att rädda fisken i Östersjön11.3.2024 12:58:18 CET | Pressmeddelande

Beslutet om fiskekvoter för 2024 i Östersjön, och processen som ledde dit, var på många sätt unikt. Från ljusglimtar för Östersjöns miljö och fiskbestånd, till politiska beslut om ett fortsatt stort uttag av arter som befinner sig på alarmerande låga nivåer. Hade EU:s fiskeministrar laglig rätt att fatta dessa beslut, som tycks gå emot flera av de lagar och regler som enligt EU-rätten ska vara ledande för förvaltningen av fisket i Östersjön?

Östersjöns kuster är viktiga verktyg i klimatarbetet - så bör vi värna dem15.1.2024 13:04:05 CET | Pressmeddelande

Visste du att stora mängder koldioxid kan bindas i Östersjöns sediment och växtlighet? Men om Östersjöns kuster inte sköts på rätt sätt riskerar vårt innanhav att bidra till ökade växthusgasutsläpp. I policydokumentet ”Hjälp Östersjön att motverka klimatförändringarna” listar vi sex rekommendationer som visar vad vi behöver göra för att skapa förutsättningar för friska kustekosystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye