Uppsala kommun

Ny plan för växande Bälinge

Dela
Nu planeras för 250 ytterligare bostäder, en förskola och parkmiljöer i Bälinge. Bebyggelsen blir en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Utveckling av Bälinge är högt prioriterad eftersom det säkerställer kommunikationer och samhällsservice för hela den omgivande bygden.
Det blir en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Här ett exempel på hur flerbostadshusen kan komma att se ut. Illustration: Reierstam arkitektur
Det blir en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Här ett exempel på hur flerbostadshusen kan komma att se ut. Illustration: Reierstam arkitektur

Det är många som vill bo i Uppsala kommun, både i staden och på landsbygden. För att ge fler möjlighet att bo i Bälinge håller Uppsala kommun på att ta fram två nya detaljplaner för området öster om centrum.

Detaljplanerna ger möjlighet att bygga 250 bostäder, en förskola med sex avdelningar och grönstråk mellan bebyggelsen, skogen i väster och det öppna landskapet i öster.

Bebyggelsen blir en blandning av villor, radhus, parhus, kedjehus och några mindre flerbostadshus. Husens lägen och utformning ska anpassas efter områdets läge i anslutning till det öppna slättlandskapet, med bland annat träfasader och tegelröda sadeltak. Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 23 mars att skicka ut planerna för samråd.

– Bälinge är en av de tätorter som är särskilt viktiga för utvecklingen av landsbygderna i Uppsala kommun. Därför känns det roligt att gå ut med den här detaljplanen, som dels ger fler chansen att flytta hit, och dels ger nya och gamla Bälingebor vackra park- och naturområden, säger Ylva Stadell (S), ordförande för Plan- och byggnadsnämnden.

Förutom att få till fler bostäder syftar planen också att möjliggöra ett allmänt tillgängligt grönstråk mellan bebyggelsen och omgivande slättlandskap. Åkerholmarna på platsen utgör en naturlig avgränsning mot det öppna landskapet i öster. Den nya bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Bälinge prioriterad tätort

Bälinge är en av Uppsala kommuns prioriterade tätorter, vilket innebär en plats för basservice för själva tätorten och omgivande landsbygd. En balanserad utveckling av Bälinge har i översiktsplanen pekats ut som viktig för hela området, med mer bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och mer service.

Bälinge är omgivet av jordbruksmark, som normalt inte får exploateras. Men då utvecklingen av orten är prioriterad bedöms att även den jordbruksmark som ligger inom planområdet kan bebyggas.

De nya detaljplanerna går ut för samråd under våren. Håll utkik på Uppsala.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Det blir en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Här ett exempel på hur flerbostadshusen kan komma att se ut. Illustration: Reierstam arkitektur
Det blir en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Här ett exempel på hur flerbostadshusen kan komma att se ut. Illustration: Reierstam arkitektur
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor över 240 000 personer.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye