PTS - Post- och telestyrelsen

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Dela
Fiberutbyggnaden fortsätter och ökningen är störst utanför tätort. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2022.

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt runt om i landet, och för första gången redovisar operatörerna 5G-täckning även i glest bebyggda områden.

– Säker och tillgänglig kommunikation är viktigt i hela Sverige. Det är glädjande att bredbandsklyftan mellan tät- och glesbefolkade områden fortsätter att minska. Vi ser att PTS bredbandsstöd bidrar till detta säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Viktiga resultat – fiber och 5G

  • 97 procent av hushåll och företag har tillgång till fiber eller annan teknik i sin absoluta närhet som medger hastigheter om 1 Gbit/s, en ökning med cirka två procentenheter jämfört med 2021.
  • Utanför tät- och småort är motsvarande tillgång till fiber 65 procent av alla hushåll. Ökningen är mer än fem procentenheter.
  • 57 procent av alla hushåll har täckning från 5G-nät, en ökning med 37 procentenheter jämfört med 2021.

Utvecklingen mot bredbandsmålen

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet

Regeringens mål för de mobila näten är att 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. De områden som är aktuella är till exempel vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus. Nära 94 procent av dessa utvalda områdens yta hade mobiltäckning som uppfyllde målet 2022.

Ytor längs större vägar och högtrafikerade järnvägar står för den största delen av den yta som återstår för att nå målet. PTS har inför kommande auktion i 900 MHz, 2,1 GHz respektive 2,6 GHz-banden föreslagit täckningskrav som bidrar till att nå just ytor där man normalt befinner sig, med täckning eller kapacitet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Det här målet har tre underliggande delmål som alla ska vara uppfyllda för att målet i sig ska anses som uppfyllt. 

Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och företag som har en anslutning eller befinner sig i absoluta närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 2022 hade 97 procent sådan tillgång, vilket är en ökning med nästan två procentenheter jämfört med 2021.

Läs mer om målen

Statistik per län och kommun

På denna sida finns förutom rapporten och dess tabellbilaga ett dokument som redovisar utvecklingen i alla län och kommuner.

Ta del av rapporten och övrig information

Mer information

Jens Ingman, marknadsanalytiker: 08-678 58 82

Elisabeth Häggquist, marknadsanalytiker: 08-678 55 18

PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund: Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2022

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Undersökningen genomfördes i oktober 2022.

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad. Det råder svarsplikt för alla uppgifter, både om befintlig och planerad utbyggnad, och korrekt inrapportering är avgörande för kartläggningens kvalitet och för att förteckningen över byggnader som kan få bredbandsstöd ska bli korrekt.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Nyckelord

Dokument

Om

PTS - Post- och telestyrelsen
PTS - Post- och telestyrelsen
Hälsingegatan 38
102 32 Stockholm

08-678 55 00https://www.pts.se/

Säker och tillgänglig kommunikation för Sverige.

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye