Sveriges Kvinnoorganisationer

Offentlig upphandling gynnar ojämställda bolag

Dela
Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för över tusen miljarder kronor vilket motsvarar en femtedel av Sveriges ekonomi. Av 632 miljarder i inköp från aktiebolag gick 491 miljarder till bolag med ojämställda styrelser 2021. 67 procent av leverantörerna hade inte en enda kvinna i styrelsen.

Att en så stor andel av leverantörerna inom offentlig upphandling helt saknar kvinnor i styrelsen återspeglas inte i näringslivet i stort. Endast 3 procent av Sveriges börsnoterade bolag har noll kvinnor i styrelsen, och bland Sveriges små- och medelstora bolag är siffran 59 procent.[1] 92 procent av de upphandlade bolagens styrelser är ojämställda. Även detta är sämre än genomsnittet bland små- och medelstora bolag i Sverige, där siffran är 84 procent, och bland börsnoterade bolag där siffran är 58 procent.[2]

Det är anmärkningsvärt att företagen som offentlig sektor gör sina inköp från är mer ojämställda än övriga företag i Sverige. Istället för att bidra till ett mer jämställt företagande och en mer jämställd samhällsekonomi, så bidrar offentlig upphandling till att öka ojämställdheten, säger Beatrice Nordling, sakkunnig inom ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer.

Byggbranschen är största leverantören i offentlig upphandling med inköp för118 miljarder. Men knappt 4% av de upphandlade byggföretagen har jämställda styrelser.

I den nationella upphandlingsstrategin slås fast att upphandling ska stödja utvecklingen mot ett socialt hållbart samhälle. Trots detta är det mycket ovanligt med jämställdhetskrav i upphandling.

Genom att ställa jämställdhetskrav på leverantörerna i en offentlig upphandling får vi ett mer jämställt samhälle. Vi ser även att det ökar möjligheten att den bästa leverantören vinner den offentliga affärer då forskning visar att jämställda bolag är mer innovativa och mer lönsamma, säger Fredrik Tamm, VD på PublicInsight som bidragit med datan i undersökningen

Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar nu regeringen att agera för att stoppa den ojämställda upphandlingen och stödja kvinnors företagande.

 • Lagstifta om att jämställdhet alltid ska beaktas i offentlig upphandling.
 • Uppdra åt Upphandlingsmyndigheten att redovisa könsuppdelad statistik för alla offentliga inköp.
 • Sätt mål för hur upphandling ska bidra till jämställdhet och kvinnors företagande i den nationella upphandlingsstrategin.
 • Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att integrera jämställdhet i sin styrning och verksamhet.
 • Uppdra till Jämställdhetsmyndigheten, Upphandlingsmyndigheten och slut överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner att stötta offentliga organisationers arbete med att ställa jämställdhetskrav i upphandling.
 • Säkerställ att kunskap om jämställdhet i upphandling lyfts i alla inköps- och upphandlingsutbildningar.
 • Ge Riksrevisionen i uppdrag att granska jämställdhet i upphandling.

För mer information

Beatrice Nordling, Sakkunnig inom ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer beatrice.nordling@sverigeskvinnoorganisationer.se, 073-032 60 37

Fredrik Tamm, Vd PublicInsight fredrik.tamm@publicinsight.se, 070-712 43 57

Fakta om undersökningen Köparmaktindex® - Jämställdhet

 • Insamlingen av de offentliga inköpen görs årligen från myndigheter, regioner, kommuner och ca 500 offentliga bolag. Totalt ca 1 000 upphandlande organisationer
 • År 2021 gjordes inköp av varor och tjänster för 1044 miljarder kronor i offentlig sektor.
 • Undersökningen har tittat på de 623 miljarder som köpts in av aktiebolag.
 • Över 100 000 leverantörer ingår i kartläggningen.
 • 92 procent av leverantörerna som upphandlas har ojämställda styrelser.
 • 79 procent av pengarna går till bolag med ojämställda styrelser.
 • 67 procent av leverantörerna har inte en enda kvinna i styrelsen.

Källa: www.publicinsight.se/koparmaktindex

[1] Almis styrelsekartläggning 2023, Allbright 2022.

[2] Ibid.

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Inbäddningskod till film

Kontakter

Länkar

Om

Sveriges Kvinnoorganisationer
Sveriges Kvinnoorganisationer
Karlbergsv. 86A
113 35 Stockholm

https://sverigeskvinnoorganisationer.se/

Sveriges Kvinnoorganisationer är en partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Vi samlar 50 föreningar som tillsammans representerar över 130 000 kvinnor och flickor.

Vi arbetar för kvinnors och flickors frigörelse, fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vår verksamhet vilar på feministisk grund och utgår från kvinnokonventionen och Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Följ Sveriges Kvinnoorganisationer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Kvinnoorganisationer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye