Collectum

Ny upphandling ger ännu lägre avgifter för över 2 miljoner pensionssparare

Dela
Lägre avgifter i äldre bestånd, bredare fondutbud och förbättrade produkter är några av nyheterna när valcentralen Collectum nu upphandlat försäkringsgivare för tjänstepensionen ITP kommande fem år. Det ger mer pengar i plånboken varje månad för 2,2 miljoner privatanställda tjänstemän med ITP.
Pehr Östberg, ansvarig för upphandlingen på valcentralen Collectum.
Pehr Östberg, ansvarig för upphandlingen på valcentralen Collectum.

– Efter en lång och gedigen utvärderingsprocess känns det bra att presentera ett resultat som ger förutsättningar för en riktigt bra tjänstepension för mer än två miljoner tjänstemän, säger Pehr Östberg, ansvarig för upphandlingen på valcentralen Collectum.

Totalt åtta försäkringsgivare har valts ut för att förvalta den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP under kommande femårsperiod. Bland dessa ges alla privatanställda tjänstemän fem alternativ för traditionell försäkring och fem alternativ för fondförsäkring. Inom fondförsäkring erbjuds över 100 olika fonder fördelade på de fem olika alternativen.

Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Alecta
AMF
Folksam
Nordea
SPP

Handelsbanken
Länsförsäkringar
Nordea
SPP
Swedbank


Alecta fortsätter att vara förhandsvalet inom traditionell pensionsförsäkring för den privattjänsteman som inte gör något aktivt val. Alecta har haft högst historisk totalavkastning. Oavsett om man tittar 5, 10 eller 15 år tillbaka i tiden så har Alecta bäst totalavkastning. Alectas produkt förväntas även ge högst pensionsutbetalning till lägst avgift.

– Även om Alecta sammantaget var bäst i den utvärdering vi gjort kan vi inte bortse från den senaste tidens händelser i bolaget, säger Pehr Östberg. Därför är det viktigt att påminna om att ITP-nämnden alltid har möjlighet att ompröva en tilldelning. Det kan till exempel ske om ingripande görs från Finansinspektionen i ett valt bolag. Vi kommer noga fortsätta att följa Alectas agerande.

Precis som i de fyra föregående upphandlingarna har Collectum gjort en oberoende utvärdering där låga avgifter, möjligheten till hög avkastning och i slutändan höga pensioner varit det väsentliga. Dessutom har årets upphandling inriktats på stärkt kvalitet i såväl utbud som bredd.

– Alla med tjänstepensionen ITP vinner på att avgifterna nu sänks ytterligare, från redan låga nivåer. Genom att denna gång få ner avgifterna även i äldre bestånd, kommer tjänstemännen redan under ett enskilt år att spara hundratals miljoner som annars hade gått till avgifter, säger Pehr Östberg.

Med upphandlingen får de 37 000 privata företag som har kollektivavtal en ännu bättre tjänstepensionsförmån för sina tjänstemän. Totalt omfattar upphandlingen cirka 2,2 miljoner tjänstemän som är eller tidigare har varit anställda på ett företag med kollektivavtal.

De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2023 och gäller till och med den 30 september 2028. I maj kommer Collectum att presentera en rapport som visar effekterna av upphandlingen. Ett underlag om processen för utvärdering av traditionell försäkring finns här.

Upphandlingarna görs vart femte år och bygger bland annat på en utvärdering av historisk förmåga att ge avkastning, låg avgiftsnivå och att produkten har potential att ge en bra pensionsutbetalning.

Beräkningarna av den framtida pensionen prövas av externa aktuarier i fler än 4 000 olika finansiella scenarier. De försäkringsgivare som kommer bäst ut i dessa beräkningar och som dessutom klarat grundkraven är de som blir utvalda. Det är i förväg beslutat att tre till fem försäkringsgivare ska väljas ut. De som inte väljs ut har kommit längre ner i vår ranking.

Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De tidigare upphandlingarna genomfördes 2007, 2010, 2013 och 2018.

Fakta: Vad behöver jag som sparare göra?

Collectum upphandlar tjänstepension för totalt 2,2 miljoner privatanställda tjänstemän och ställer tuffa krav på försäkringsgivarna. Syftet är att ge tjänstemännen mesta möjliga pension.

Det nya utbudet som handlats upp blir tillgängligt att välja från den 1 oktober.

Den som har ITP via sin arbetsgivare och tidigare valt en försäkringsgivare som inte längre finns med i det upphandlade utbudet kommer få möjligheten att behålla sitt tidigare val. Alla som omfattas av detta kommer att kontaktas av Collectum under perioden juli till september 2023 med information om hur de kan hantera sina placeringar. Görs inget val så placeras de i förhandsvalet.

Även den som inte gör några val kan vara säker på att få en bra tjänstepension. Görs inget aktivt val placeras pengarna i förhandsvalet, som alltid är en utvald och kvalitetssäkrad försäkring med låg avgift.

De cirka 500 000 tjänstemän som har haft ITP under arbetslivet och gått i pension påverkas inte av upphandlingen. 


Fakta: ITP 1 – tjänstemän födda 1979 och senare

Tjänstemän med ITP 1 kan själva placera hela tjänstepensionen hos en eller flera av de upphandlade försäkringsgivarna. Av ITP 1-premien ska 50 procent placeras i en traditionell försäkring, resterande 50 procent kan placeras i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring, eller fördelas med 25 procent i varje kategori. Traditionell försäkring innehåller förutom aktie- och ränteplaceringar också andra tillgångar, såsom fastigheter och infrastrukturprojekt. Traditionell försäkring innehåller även en garanti om att alltid få ut minst 85 procent av inbetalat belopp.

Fakta: ITP 2 – tjänstemän födda 1978 och tidigare

Tjänstemän med ITP 2 har även en kompletterande tjänstepension, ITPK, som motsvarar två procent av lönen. ITPK-delen kan tjänstemännen välja att själva placera hos någon av de upphandlade försäkringsgivarna.

Det finns också företag som har ITP 1 för alla sina tjänstemän, oavsett ålder.


Fakta: Så har processen gått till

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i september 2022 till samtliga försäkringsgivare som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell försäkring och fondförsäkring. Sju bolag inom traditionell försäkring och nio bolag inom fondförsäkring lämnade in offerter i november. Arbetet med utvärderingen av offerterna har pågått mellan november 2022 och mars 2023. Beslutet fattas av ITP-nämnden, med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK.

Kontakter

Bilder

Pehr Östberg, ansvarig för upphandlingen på valcentralen Collectum.
Pehr Östberg, ansvarig för upphandlingen på valcentralen Collectum.
Ladda ned bild

Om

Collectum
Collectum
Östgötagatan 12
103 76 Stockholm

08-508 981 00https://collectum.se/

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP med målet att privatanställda tjänstemän ska få så hög pension som möjligt.

ITP omfattar 2,7 miljoner tjänstemän och vi förmedlar årligen ungefär 60 miljarder kronor i premier från 37 000 arbetsgivare med kollektivavtal.

Vi ägs av våra kunder som representeras av Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Följ Collectum

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Collectum

ITP-information för tjänstemän flyttar till avtalat.se12.2.2024 09:57:00 CET | Pressmeddelande

Den 11 mars 2024 flyttar all information om ITP för landets över 2 miljoner tjänstemän med kollektivavtal till avtalat.se från collectum.se. Det innebär att tjänstemännen istället loggar in på avtalat.se för att se sitt innehav, göra val och få information om övriga försäkringar kopplade till sin anställning. Collectum fortsätter att administrera tjänstepensionen ITP och för de 37 000 arbetsgivare som idag rapporterar till Collectum är det inga förändringar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye