Mobility Sweden

Privatmarknaden för personbilar dök kraftigt under årets första kvartal

Dela
Under första kvartalet uppvisar personbilsmarknaden en minskning med cirka nio procent jämfört med fjolåret, enligt Mobility Swedens registreringsstatistik. Minskningen kan primärt förklaras av att privatmarknaden dykt kraftigt till följd av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.

Antalet nyregistrerade personbilar ökade under mars med drygt fem procent jämfört med samma månad förra året.Totalt registrerades 30 261 nya personbilar i mars, vilket kan jämföras med månadens genomsnitt på 34 300 de senaste fem åren. Orsaken till ökningen är leveranser från rekordstora orderböcker, som har byggts upp sedan pandemin. Leveransförmågan har också förbättrats de senaste månaderna. Samtidigt faller privatmarknaden som uppgick till 34 procent av marknaden första kvartalet, vilket ska jämföras med knappt 49 procent under samma period förra året. Minskningen kan särskilt härledas till att antalet laddbara bilar till privatkunder har minskat med 38 procent under första kvartalet. Samtidigt har privatleasingen av elbilar minskat med 47 procent.

- Privatbilsmarknaden är fortsatt iskall och vi kan se en halvering i antalet nya order under första kvartalet i jämförelse med förra året. Om inte regeringen tar fram nya styrmedel riktade mot privatkunder som vill köpa elbilar kommer elektrifieringen stanna upp och det blir ännu svårare att nå klimatmålen, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.

Under mars månad stod elbilarna för nära 42 procent av alla nyregistrerade personbilar. Det beror på att företagen fortsätter att köpa elbilar samt att en av Mobility Swedens medlemmar under månaden haft en ovanligt stor leveransförmåga. Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande för den snabba ökningstakten av elbilar, vilken nu har stoppat upp och skiftat till företagsmarknaden.

- Företagen har större marginaler än de flesta privatpersoner och köper laddbara fordon som del av sin miljö och personalpolicy. De bär nu elbilsmarknaden under armarna, men med tanke på vart konjunkturen är på väg finns en risk att även delar av företagsmarknaden viker framöver, fortsätter Mattias Bergman.

Tunga fordon fortsätter ha en fortsatt positiv utveckling även under mars månad där tunga lastbilar ökade med cirka 30 procent och bussar med drygt 44 procent jämfört med mars 2022. Under årets första kvartal har 62 eldrivna tunga lastbilar registrerats, vilket motsvarar 3,9 procent. Under samma period uppgår antalet nya eldrivna bussar till 32, vilket motsvarar nära var fjärde registrering under årets tre första månader. Antalet nya lätta lastbilar ökade med cirka sex procent i mars i jämförelse med samma månad i fjol. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 19,1 procent i mars och till 13,4 procent under första kvartalet.

3april

-----------------------------------------------------------

Registreringsperioden för mars omfattar registreringar från 1 till och med 31 mars. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar mars 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

  • Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

  • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 

  • Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Dämpde nyregistreringar av personbilar i november1.12.2023 09:31:30 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.

Minskade nyregistreringar av personbilar i november1.12.2023 09:02:19 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.

Ökning av lätta fordon till följd av förbättrad leveransförmåga1.11.2023 08:57:22 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökade i oktober med 12 respektive 63 procent jämfört med samma månad i fjol. Det ger en total uppgång på 3,5 procent hittills i år för personbilarna och 29 procent för lätta lastbilar, jämfört med de tio första månaderna 2023. Ökningen är en följd av förbättrad leveransförmåga från de historiskt stora orderböckerna som byggdes upp under pandemin.

Stark ökning av lätta fordon i september2.10.2023 09:11:11 CEST | Pressmeddelande

Mobility Swedens registreringstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära 28 procent och lätta lastbilar med nära 37 procent jämfört med samma månad i fjol. En fortsatt stark leveransförmåga från historiskt stora orderböcker ligger bakom ökningen. Samtidigt har antalet nya ordrar under året nästan halverats vilket kommer att leda till lägre registreringssiffror framöver. Tunga lastbilar har ökat med 42 procent under året, men med en dipp under september.

Stark leveranskapacitet från stora orderböcker gav höga nyregistreringsvolymer i augusti1.9.2023 09:00:52 CEST | Pressmeddelande

Mobility Swedens nyregistreringsstatistik för augusti visar att antalet nya personbilar ökade med 16 procent jämfört med samma månad förra året. Ökningen är en följd av de rekordstora orderböcker som byggdes upp under pandemin och som nu levereras ut i allt snabbare takt. Orderingången visar dock att nyförsäljningen av personbilar i år nästan är halverad, vilket kan förklaras av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum