Läkemedelsverket

Reklam för skönhetsingrepp har stora brister visar ny granskning

Dela
Konsumentverket och Läkemedelsverket konstaterar efter en granskning som Konsumentverket har gjort att en stor del av den reklam som idag görs för skönhetsingrepp kan vara olaglig.

Konsumentverket har granskat marknadsföringen hos 50 kliniker som är verksamma inom estetisk plastikkirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. Granskningen visar att marknadsföringen ofta riskerar att bryta mot lagen.

Särskilt följande brister har identifierats:

  • Före- och efterbilder som kan vilseleda konsumenter.
  • Marknadsföring som saknar viktig riskinformation, vilket är vilseledande.
  • Krediterbjudanden för att finansiera skönhetsingrepp som strider mot god marknadsföringssed.
  • Flera fall av marknadsföring av botox till allmänheten, vilket är förbjudet.

Granskningen visar att reklam i sociala medier sällan innehåller information om de risker som ingreppen kan innebära.

–Att utelämna viktig riskinformation i marknadsföring av skönhetsingrepp är vanligt förekommande. Vår uppfattning är att sådan marknadsföring bryter mot marknadsföringslagen, säger Maja Rogemyr, jurist vid Konsumentverket.

Marknadsföring av botox är också mycket vanlig, trots att marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten är förbjuden (med undantag för vaccinationskampanjer).

–Förbudet att rikta reklam för receptbelagda läkemedel, som botox, till allmänheten syftar till att värna folkhälsan genom att motverka felanvändning och överkonsumtion av dessa läkemedel.  Det är problematiskt att det är så vanligt med reklam som strider mot det förbudet, säger Elsa Willebrand, utredare på Läkemedelsverket.

Konsumentverket kommer att informera berörda företag och därefter följa upp granskningen. Om uppföljningen visar fortsatta brister kommer tillsyn att inledas. Även Läkemedelsverket kan inleda enskilda tillsynsärenden av kliniker vars marknadsföring är i strid med regelverket.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Risk för allvarliga biverkningar av påstådd ginsengprodukt9.7.2024 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Produkten ”Ginseng Kianpi Pil” uppges innehålla olika växter, men innehållet består av läkemedelssubstanserna dexametason (kortison) och cyproheptadin (antihistamin) i okänd mängd. Dessa ämnen kan ge allvarliga biverkningar vid okontrollerat intag och ska inte intas på eget bevåg. Den som använder produkten bör omedelbart kontakta läkare för att kunna sluta med produkten på ett säkert sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye