Lantbrukarnas Riksförbund

Höjd styrränta påverkar lantbrukets gröna omställning

Dela
Riksbankens höjning av styrräntan med 50 punkter (0,50 procentenheter) innebär ett långsiktigt genomslag på kostnadssidan i jordbruket med 1 miljard kronor. Det motsvarar cirka 10 procent av böndernas nettoinkomst idag (överskott till eget arbete och eget kapital).

Styrräntan har i snabb takt höjts till 3,5 procent och ligger den kvar på en hög nivå över tid innebär det en kraftig kostnadsökning då belåningen i jordbruket uppgår till cirka 200 miljarder kronor.  Räntehöjningarna motverkar den nedgång som lantbruket annars ser av viktiga kostnadsposter som gödselmedel, foder och el. Lantbrukarna pressas även av sänkta marknadspriser för till exempel spannmål och mjölk. Billigare gödselmedel slår egentligen igenom först på nästa skörd 2024 eftersom gödsel till årets skörd köptes in i höstas.

"Naturligtvis ska vi fortsatt leverera bättre livsmedel till konsumenterna med stor hänsyn till djur och miljö. Något som kräver mer omfattande investeringar för det svenska lantbruket jämfört med de produkter som importeras från andra länder, säger Palle Borgström LRF:s ordförande."

Ökad ränta är inte en bra signal för lantbrukare som funderar över alla investeringar som behöver genomföras för att klara en ökad svensk livsmedelsproduktion. Den svenska livsmedelsstrategin ses nu över, liksom Sveriges beredskap. Sedan tidigare har det konstaterats att ökade investeringar inom lantbruket behövs för att stärka den svenska försörjningstryggheten.

"Lantbrukets ska klara en produktion som är mindre beroende av fossil energi, en avgörande dimension i lantbrukets investeringsbehov, säger Palle Borgström LRF:s ordförande."

Fakta
De tre tidigare räntehöjningarna med 2,25 procentenheter har redan påverkar bondens kostnader i hög grad. Totalt blir det 4,5 miljarder om vi räknar fullt genomslag på lantbrukets hela lånestocken. 

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Dokument

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Nya riktlinjer för artskyddet får orimliga konsekvenser för enskilda skogsägare2.10.2023 11:23:53 CEST | Pressmeddelande

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens nya riktlinjer för hur artskyddsbestämmelserna ska tillämpas och tolkas kommer ge stora konsekvenser för skogsbruket. – Den enskilde skogsägarna kommer i kläm. De nya riktlinjerna är en tydlig signal till politikerna att artskyddsbestämmelserna och närliggande regelverk måste ses över, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

LRF kräver en minskning av vildsvinsstammen med 90%27.9.2023 06:30:35 CEST | Pressmeddelande

Den 6 september bekräftades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. I en debattartikel publicerad i Aftonbladet idag kräver Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), att vildsvinsstammen minskar med 90%. LRF varnar för att vildsvinen inte bara äventyrar livsmedelsproduktionen genom att orsaka omfattande skördeskador utan att de även ökar risken för smittspridning av afrikansk svinpest bland tamgrisar.

Grönt näringslivsindex: Extremvädret pressar lönsamheten hos växtodlare och animalieproducenter11.9.2023 12:57:18 CEST | Pressmeddelande

Det råder en splittrad syn på framtiden bland landets skogs- och lantbrukare. Det visar LRFs konjunkturbarometer för det tredje kvartalet. Två av fem delbranscher uppvisar en ökad optimism jämfört med förra mätperioden, en återhämtar sig från en tidigare mycket låg nivå medan växtodlare och animalieproducenter har en tydligt mer negativ framtidstro. Sommarens extremväder har haft särskild stor inverkan på dessa två produktionsgrenar, vilket satt tonen för konjunktursynen detta kvartal.

Lönsamheten inom växtodlingen rinner i väg6.9.2023 07:44:43 CEST | Pressmeddelande

Ungefär 80 procent av årets totalskörd är nu samlade i ladorna. LRF räknar med att årets skörd minskar med minst 20 procent mot ett normalår. Dessutom har vi en rejäl kvalitetspåverkan på det bärgade spannmålet. Bedömningen är att cirka 40–45 procent av maltkornet nedklassas och går till biobränsle och foder. För vetet är det ungefär hälften som inte klarat gränsen för kvarnvara utan går till foder eller etanol. Förutom att betalningen blir sämre till lantbrukaren, då kvaliteten är lägre, kommer även utbudet att minska i livsmedelsbutiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum