Mobility Sweden

Marknaden för gasfordon alltmer ljummen efter EU Tribunalens dom – nu krävs att regeringen agerar

Dela
Efter en dom i EU Tribunalen tillåts inte längre Sveriges skattebefrielse för biogas och biogasol. Detta syns nu i nyförsäljningen av tunga gasfordon som bromsar in från ett varmt segment till ett ljummet. Nu krävs åtgärder från regeringen för att hjälpa marknaden inte ska svalna ytterligare och för att klimatmålen ska nås.

Andelen gasfordon i nyregistreringarna ökade från 1,5 procent 2017 till nära 12 procent under årets fyra första månader. Den uppåtgående trenden är nu bruten. I spåren av domen har mindre företag redan nu valt att avvakta sina investeringar i tunga gasfordon på grund av osäkerheten som råder på marknaden. De verkliga konsekvenserna av Tribunalens beslut kommer däremot att synas i statistiken först nästa år eftersom leveranstiden är 10–12 månader från att en order läggs till dess att fordonet registreras.

- I tider när marknaden får otydliga signaler om biodrivmedel, elektrifieringen och biogas, kommer kunder att vända sig tillbaka till dieselfordon. Nu har marknaden för tunga gasfordon gått från varm till ljummen och riskerar att bli helt kall. Alla transporter kommer inte i närtid att kunna elektrifieras och då har biogas varit ett viktigt komplement som vuxit de senaste åren. Då det tar tid att ställa om flottan är biodrivmedel inklusive HVO100 viktigt. Som ett komplement till elektrifieringen för vissa applikationer kommer även fossilfri vätgas att vara nödvändigt, säger Mattias Bergman på Mobility Sweden.

Svenska transportsektorn håller på att ställa om och Mobility Swedens färdplan från 2020 visar att 50 procent elektriska lastbilar över 16 ton kommer att registreras 2030, om styrmedel och laddinfrastruktur finns på plats. Elektrifierade lastbilar serietillverkas i Sverige sedan runt två år tillbaka men fortfarande är andelen elektrifierade lastbilar på marknaden låg eftersom omställningen just påbörjats. Gasfordon kommer därmed att spela en viktig roll under överskådlig tid framöver för att vi ska nå både de nationella klimatmålen och EU:s klimatmål.

- Alla förnybara, hållbara alternativ kommer att behövas för att ställa om transportsektorn, särskilt för de tunga fordonen. Biogasen, med alla dess nyttor, är givetvis ett viktigt bidrag i detta sammanhang. För att nå klimatmålen krävs nu att regeringen säkerställer att det inte blir återkrav av den skattebefrielse som redan har beviljats och att de snarast återställer full skattebefrielse för biogas och biogasol. Genom nya regler i EU:s gruppundantagsförordning är det fullt möjligt, säger Maria Malmkvist på Energigas Sverige.

För mer information kontakta:
Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller
mattias.bergman@mobilitysweden.se

Maria Malmkvist, VD Energigas Sverige, tfn 076-803 39 29
maria.malmkvist@energigas.se

 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

  • Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

  • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 

  • Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Ökning av lätta fordon till följd av förbättrad leveransförmåga1.11.2023 08:57:22 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökade i oktober med 12 respektive 63 procent jämfört med samma månad i fjol. Det ger en total uppgång på 3,5 procent hittills i år för personbilarna och 29 procent för lätta lastbilar, jämfört med de tio första månaderna 2023. Ökningen är en följd av förbättrad leveransförmåga från de historiskt stora orderböckerna som byggdes upp under pandemin.

Stark ökning av lätta fordon i september2.10.2023 09:11:11 CEST | Pressmeddelande

Mobility Swedens registreringstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära 28 procent och lätta lastbilar med nära 37 procent jämfört med samma månad i fjol. En fortsatt stark leveransförmåga från historiskt stora orderböcker ligger bakom ökningen. Samtidigt har antalet nya ordrar under året nästan halverats vilket kommer att leda till lägre registreringssiffror framöver. Tunga lastbilar har ökat med 42 procent under året, men med en dipp under september.

Stark leveranskapacitet från stora orderböcker gav höga nyregistreringsvolymer i augusti1.9.2023 09:00:52 CEST | Pressmeddelande

Mobility Swedens nyregistreringsstatistik för augusti visar att antalet nya personbilar ökade med 16 procent jämfört med samma månad förra året. Ökningen är en följd av de rekordstora orderböcker som byggdes upp under pandemin och som nu levereras ut i allt snabbare takt. Orderingången visar dock att nyförsäljningen av personbilar i år nästan är halverad, vilket kan förklaras av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.

Svag personbilsmarknad i juli men lastbilar går starkt1.8.2023 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Personbilsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt visar Mobility Swedens registreringsstatistik. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med tre procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Årets sju första månader uppvisar en total minskning med 2,5 procent jämfört med 2022. De relativt höga siffrorna, trots lågkonjunkturen, är drivet av kortare leveranstider och stora orderböcker. Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade på en stark juli månad med 31 respektive 17 procents ökning jämfört med förra året.

Svag personbilsmarknad under första halvåret medan tunga lastbilar växer starkt3.7.2023 08:57:26 CEST | Pressmeddelande

Totalmarknaden för nya personbilar i Sverige uppvisade en svag utveckling under det första halvåret, visar Mobility Swedens halvårsstatistik. 140 663 nya bilar registrerades, vilket var en minskning med drygt två procent jämfört med fjolåret som också var svagt. De låga registreringssiffrorna är till stor del en effekt av det rådande konjunkturläget som påverkar bilmarknaden. Tunga lastbilar över 16 ton visar istället en stark tillväxt hittills i år på drygt 27 procent jämfört med samma period 2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum