Sveriges läkarförbund

Ny överenskommelse om dygnsvila för läkare

Dela
Läkarförbundets styrelse har idag beslutat att underteckna en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona om nya regler för dygnsvila. Avtalet innebär att 11 timmars dygnsvila nu blir grundregeln. Men med utrymme för vissa verksamheter att få undantag och dispens.

–       Det är positivt att reglerna för vila och återhämtning skärps. Men samtidigt måste också regelverken vara anpassade till den verklighet som våra medlemmar befinner sig i. Med dessa undantag och dispenser tycker vi att vi nått fram till en rimlig kompromiss, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Förra året vände sig EU kommissionen till Sveriges regering och meddelade att kollektivavtalet i den kommun-regionala sektorn, inte följer EU:s arbetstidsdirektiv. Regeringen gav då parterna, fackförbunden och arbetsgivarorganisationen SKR i uppdrag att anpassa kollektivavtalen efter EU:s arbetstidsdirektiv. Läkarförbundet har under förhandlingarna krävt att undantag fortfarande ska kunna göras för vissa verksamheter och grupper. Exempelvis läkare inom internationella flygtransporter, transplantationsläkare eller specialistläkare utanför storstäderna. För att de lokala parterna ska få tid att ställa om till de nya reglerna börjar dessa gälla först den 1 februari 2024.

Men även om samtliga parter nu undertecknat överenskommelsen finns det en osäkerhet om hur de nya arbetstidsreglerna ska kunna införas i praktiken. Inom vården råder stor personalbrist och för att reglerna ska kunna efterlevas kommer det krävas rekryteringsinsatser. Sofia Rydgren Stale menar att det också är viktigt att arbetsgivare, fack och medarbetare nu har en nära dialog om vilka anpassningar som behövs göras i de anställdas scheman för att de nya reglerna ska fungera.

–       Det är mycket positivt att individens rätt till vila och återhämtning förstärks. På sikt kan det här bli bra. Men det kommer krävas stora satsningar för att det här ska fungera, säger Sofia Rydgren Stale.

Överenskommelsen i korthet

  • Anställda garanteras minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila
  • Vila och arbete ska alternera
  • Undantag från regeln om dygnsvila kan göras för verksamheter med bemanning dygnet runt och som har ansvar för liv, hälsa och säkerhet samt att det föreligger särskilda skäl till undantag.
  • Den anställde har rätt till kompenserande vila om dygnsvilan inskränkts
  • De flesta undantag från dygnsvilan måste förhandlas med den lokala fackliga organisationen.

Kontakter

Bilder

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 57 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

Digitala systemen inom vården – ett arbetsmiljöproblem26.6.2023 11:47:46 CEST | Pressmeddelande

Regeringen meddelade i fredags att man gett i E-hälsomyndigheten i uppdrag att bland annat ta fram en färdplan för en mer enhetlig och gemensam digital infrastruktur inom vården där staten tar ett större ansvar. För Läkarförbundet som länge påtalat behovet av en standardisering av vårdens digitala system är det ett välkommet besked. De digitala systemen inom vården har stora brister och är idag ett stort arbetsmiljöproblem. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum