CSN

Ny statistik för omställningsstudiestödet

Dela
CSN har sammanställt statistik för omställningsstudiestödet från 1 oktober fram till vecka 16. Statistiken innefattar ansökningar från 32 000 personer och innehåller uppgifter så som utbildningsval, skolform och inkomst före studier.

Statistiken visar att de som fått godkänt för omställningsstudiestöd studerar breda generella utbildningar, så som fristående kurser vid högskolan eller gymnasiekurser vid komvux. Näst vanligast är inriktningen företagsekonomi, handel och administration följt av informations- och kommunikationsteknik. Bland skolformerna är yrkeshögskola och högskola/universitet de vanligaste alternativen, med över 90 % av alla beviljade ansökningar. För yrkeshögskola är fördelningen mellan kvinnor och män förhållandevis jämn, men på universitet/högskola står kvinnorna för 70 % av alla studerande som fått ett godkänt beslut om omställningsstudiestöd.

Storstadsboende med god inkomst vanligast

Av dem som sökt och fått omställningsstudiestöd är majoriteten kvinnor och knappt en fjärdedel bor i någon av de tre största städerna i Sverige.

– Vi ser att ungefär 75 % av de som fått omställningsstudiestöd är 40 år eller äldre och mer än hälften av dem som studerar med omställningsstudiestöd hade en årlig inkomst före studierna som översteg 400 000 konor, säger Sofia Lennerth, analytiker på CSN.

Andelen som tar lån är något högre än förväntat. Ungefär hälften av de som fått omställningsstudiestöd utnyttjar hittills lånedelen, vilket var något högre än vad som hade antagits på förhand.

Fortsatt högt ansökningstryck

Under den första ansökningsomgången, 1 oktober 2022 – 31 mars 2023, ansökte 23 500 personer om omställningsstudiestöd och nästan 17 000 personer har hittills ansökt om stödet sedan den andra ansökningsomgången öppnade den 1 april. Hittills har 12 800 personer fått ett beslut och ungefär 2 400 personer studerar idag med omställningsstudiestöd. De inledande ansökningarna under första ansökningsomgången innehöll många ansökningar från personer som inte uppfyllde villkoren för stödet, vilket hittills har resulterat i många avslag.

På CSN pågår just nu flera uppföljningsinsatser som handlar om omställningsstudiestöd. Den 15 september 2023 publiceras en delrapport där utvecklingen av stödet följs. Slutrapporten för det arbetet publiceras den 1 april 2025. Den 15 september kommer CSN även att publicera statistik som avser personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalat under hela det första halvåret 2023. Från och med februari 2024 kommer officiell statistik om omställningsstudiestödet att presenteras. Mer statistik om omställningsstudiestödet publiceras dessutom löpande varje månad på csn.se.

Klicka här för att se statistiken till och med vecka 16.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

CSN
CSN
Norra Tjärngatan 6
851 82 Sundsvall

https://www.csn.se

CSN ansvarar för studiestödet med bidrag och lån till studerande. Varje år betalar CSN ut 48 miljarder kronor till cirka en miljon studerande och 1,8 miljoner personer har svenska studielån. Myndigheten finns på 11 orter, från Kiruna i norr till Lund i söder med huvudkontor i Sundsvall.

 

 

Följ CSN

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från CSN

400 miljoner kronor i felaktiga studiestödsutbetalningar upptäckes 20232.5.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under 2023 intensifierade CSN arbetet mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Informationskampanjer till studerande, AI-analyser av ansökningar och fler kontroller var några av insatserna som gjordes som ledde till över 400 miljoner kronor i återkrävt eller avräknat studiemedel. – Gör man rätt från början minskar risken för återkrav och eventuell polisanmälan, säger Charlotta Hansén, verksamhetscontroller på CSN.

Skuldsättningen ökar bland studenter visar CSN:s årsrapport22.4.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

De som tar studielån får allt högre skulder och en ökande andel av de som studerar med studiemedel tar lån. Men den ökade skuldsättningen behöver inte vara dålig, varken för individen eller för samhället. – En förklaring till de ökande skulderna är att en högre andel studerande läser på eftergymnasial nivå, där man oftast studerar längre tid, säger Jonas Larsson, analytiker på CSN.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye